Die opstanding van die Messias

Die opstanding van die Messias Het jy al, wat die opstanding van die Messias betref, gedink aan die volgorde van gebeurtenisse vandat die opstandingsdag aangebreek het tot met Christus se verskyning aan sy elf apostels net voor sy hemelvaart? Wat is die teologiese...

Die vleeswording

Die vleeswording Hoe het die Woord van God vlees geword en onder ons kom woon? Hoe het die vleeswording, of inkarnasie, van die Messias plaasgevind? [Die woord ”inkarnasie” is afgelei van ʼn Latynse woord wat “in die vlees” beteken.] Wat is die leer van die inkarnasie,...

Die Godheid van Christus

Die Godheid van Christus Is die Christus wat jy aanbid God, of was hy net ʼn goeie mens gewees, iemand met nét ʼn menslike natuur? Kan jy die Godheid van Christus uit die Skrif bewys? Wat het gebeur toe die Seun van God ook die menslike natuur aangeneem het (die leer...

God die Vader

God die Vader Die Evangelie van Johannes begin met ʼn uitgebreide chiastiese struktuur wat eindig met hierdie woorde: “Niemand het God ooit gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar” (Johannes 1:18; vgl. 1:1-2; OAV). Die...

Die Drie-Eenheid

Die Drie-Eenheid Dwarsdeur die geskiedenis was daar teenstand teen die konsep van die Drie-Enigheid van God. “Hoe kan God een wees, en hoe kan God drie wees?” Dit kom teenstellend voor. Dissipels van Jesus vind egter dié duidelike antwoord in die Skrif: Daar is net...