Ewige sekerheid (Deel 3)

Ewige sekerheid (Deel 3) In hierdie derde en laaste artikel oor Ewige sekerheid besin ons oor die sogenaamde “problematiese Skrifgedeeltes” wat dikwels aangehaal word wanneer hierdie saak bespreek word. . . . Verkeerde toepassing van dispensasies In...

Ewige sekerheid (Deel 2)

Ewige sekerheid (Deel 2) Watter Bybelse bewyse is daar vir ewige sekerheid? In hierdie tweede bespreking oor hierdie belangrike onderwerp, noem ons veertien van die bewyse wat in die Bybel gevind kan word. . . . God die Vader Met betrekking tot God die Vader, berus...

Ewige sekerheid (Deel 1)

Ewige sekerheid (Deel 1) Kan ʼn gelowige sy of haar redding verbeur, hetsy deur ʼn sondige daad of deur op te hou om te glo? In hierdie artikel bespreek ons die beginsels wat geld ten opsigte van die konsep van ewige sekerheid. Omdat ewige sekerheid ʼn belangrike...

Die tien fasette van ons redding (Deel 2)

Die tien fasette van ons redding (Deel 2) Ons het reeds vyf van die tien verskillende fasette van ons redding bespreek, naamlik vernuwing, bekering, berou, geloof en belydenis. Onthou dat dit slegs fasette en nie chronologiese stappe in ‘n proses is nie, met...

Die tien fasette van ons redding (Deel 1)

Ons het onlangs die voorwaarde vir redding bespreek en ons volg dit hiermee op met ʼn bespreking van die tien fasette van ons redding, in twee dele van 5 fasette elk. Vertroudheid met hierdie tien fasette gee aan ʼn mens ʼn beter begrip van God se Woord en kan meewerk...