Die Herder en sy kudde

Die Herder en sy kudde Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus se...

Die Eersteling en die oes

Die Eersteling en die oes Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus se...

Die Hoof en die liggaam

Die Hoof en die liggaam Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds die simboliese illustrasie van die Kerk as ’n gebou en die Kerk as ’n heilige en koninklike priesterdom...

Simboliese illustrasies van die universele Kerk

Simboliese illustrasies van die universele Kerk Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Vir die volgende ruk lank gaan ons ondersoek instel na agt sulke simboliese illustrasies van die...