Die doop

Die doop Nadat ons onlangs die plaaslike gemeente bespreek het, het ons gefokus op die Nagmaal as ’n kerklike instelling. Vandag fokus ons op die doop en vra waar hierdie gebruik vandaan kom, of dit ook, soos die Nagmaal, ’n kerklike instelling is, hoe die doop...

Die Nagmaal

Die Nagmaal Ons het onlangs gefokus op die plaaslike gemeente; hoe dit gedefinieer word, wat die doel van die plaaslike gemeente is en ook hoe plaaslike gemeentes bestuur behoort te word. Vandag is ons fokus op die Nagmaal as ’n kerklike instelling. Ons vra hoe...

Die plaaslike gemeente

Die plaaslike gemeente Hoe kan ’n plaaslike gemeente gedefinieer word? Wat is die doel van ’n plaaslike gemeente? En hoe moet plaaslike gemeentes bestuur word? Ons het reeds in baie detail na die universele Kerk gekyk, en vandag bespreek ons die plaaslike gemeente. ....

Die Wynstok en die lote

Die Wynstok en die lote Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus as...

Die Erfgenaam en die mede-erfgename

Die Erfgenaam en die mede-erfgename Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van...