Rut

Die boek Rut is ʼn literêre meesterstuk. Dit is ook goed so, want omdat Rut direk ná die boek Rigters geplaas word – soos dit die geval is in die Septuaginta en in die meeste hedendaagse Bybels – bied dit ʼn verfrissende en vertroostende alternatief vir die...

Rigters

Die boek Rigters handel nie oor die “goeie ou dae” in Israel nie. Inteendeel, dit beskryf die verval van Israel deur baie siklusse van verdrukking en (tydelike) verlossing in die tyd van die rigters (Rigters 3:7-16:31). Die God van Israel, egter, is getrou om sy...

Josua

Die Boek van Josua dra die naam van die hoofkarakter in die boek. In Grieks is die naam Josua die ekwivalent van die naam Jesus, wat beteken ‘die Here red/verlos’, so dit is nie sommer net enige naam nie. Ons hoor die eerste keer van Josua in Eksodus 17:9-13 waar ons...

Deuteronómium

Die Hebreeuse titel van Deuteronómium, ‘ēlleh haddėbarîm, is gebaseer op die eerste woorde van hierdie boek en wat beteken ‘dit is die woorde’. Dié titel is gepas want, onder die inspirasie van die Heilige Gees, bevat die vyfde en laaste boek van die Pentateug die...

Númeri

Die vyfde woord in die Hebreeuse teks van die vierde boek van die Pentateug is bemidbār, wat ‘in die woestyn’ beteken. Die Afrikaanse titel, Númeri (‘boek van die getalle’), verwys na die twee volkstellings in hierdie boek (hoofstukke 1-4 en 26) en kan met die Latynse...