Obádja

Obádja is die kortste boek in die Ou Testament. Selfs die inleiding is kort – “Die gesig van Obádja” – met geen melding van die naam van die profeet se stam, waar hy gewoon het, of wie se seun hy was nie. Die naam Obádja beteken die ‘dienskneg van die HERE’. Miskien...

Esegiël

Esegiël Die naam ‘Eségiël’ beteken ‘God versterk’ of ‘God sal versterk’. As ʼn Leviet (1:3) sou Eségiël in die tempel begin werk het toe hy 30 jaar oud was. Eségiël was egter omtrent 25 jaar oud toe hy deel was van die tweede wegvoering na Babel in ongeveer 597 vC....

Jeremia

Die woord van die HERE het tot Jeremia gekom in die 13de jaar van koning Josía, wat die laaste goeie koning van Juda was voor die Babiloniese ballingskap (Jeremia 1:1-2). Jeremia se bediening as ʼn profeet vir Juda en in Jerusalem het tot die 11de jaar van die...

Jesaja

Naas Johannes die Doper (vgl. Matthéüs 11:9-11), was Jesaja waarskynlik die grootste Ou-Testamentiese profeet. Die openingsvers van die boek verklaar dat Jesaja opgetree het tydens die regerings van vier konings van Juda, naamlik koning Ussía (wat gesterf het in...

Die boeke 1 en 2 Konings

Die boeke 1 en 2 Konings is die laaste van wat die Hebreeuse kanon die Vroeë Profete noem (naamlik Josua, Rigters, Samuel en Konings), wat dan lei na Latere Profete (naamlik Jesaja, Jeremia, Eségiël en die Twaalf (‘klein profete’)). In die Hebreeuse kanon was 1 en 2...