Die boek Haggai

Ons weet so te sê niks oor Haggai nie, behalwe dat hy ʼn profeet vir Serubbábel en vir Josua was (1:1). Skrywer Dit is interessant dat die naam Haggai ‘my feestelike een’ kan beteken (Rydelnik 2014:1405) of verwys na ʼn ‘fees’ of ‘fees van die HERE’ (Fruchtenbaum...

Die boek Sefánja

As die agter-agter-kleinseun van Hiskía (1:1), is dit baie waarskynlik dat Sefánja van die koningshuis van Dawid was. Skrywer, datum en plek Sefánja het heelwaarskynlik in Jerusalem opgetree. Aangesien hy opgetree het “in die dae van Josía”, die laaste goeie koning...

Die boek Nahum

Watter boek in die Bybel volg tot ʼn sekere mate die boek Jona op? Waarom, as die naam van hierdie boek ‘vertroosting’ of ‘medelye’ beteken, word daar naby die einde van die boek gevra, “Waar sal ek troosters vir jou gaan soek?” (3:7). Hierdie boek beskryf baie...

Die boek Miga

Die boek Miga Saam met Amos, Hoséa en Jesaja, was Miga ʼn agtste-eeu vC profeet. Aangesien die Assiriërs die Noordelike koninkryk (Israel) in ballingskap sou neem, het Miga die Suidelike koninkryk (Juda) dringend opgeroep om hulle te bekeer…of om ʼn soortgelyke...