1 & 2 Korintiërs

Tydens sy tweede sendingreis, in omtrent 51 n.C., beweeg Paulus vanaf Athene na Korinte (vgl. Tenney 1985:291). Gedurende die volgende 18 maande stig en vestig Paulus ʼn plaaslike kerk in Korinte (Handelinge 18:1-11). Die stad Korinte is ʼn land-brug wat Noord en Suid...

Romeine

Romeine Na Paulus se derde sendingreis wou hy na Rome en dan na Spanje gaan (Handelinge 19:22; 20:3-6; vgl. Romeine 15:19, 24). Volgens die tradisionele siening het Paulus die brief aan die Romeine in Korinte geskryf in 56-57 n.C. (Bailey & Constable 1999:249),...

Die Evangelie volgens Johannes

Die vierde Evangelie is geskryf “dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam” (20:31). Hierdie boek is vir gelowiges én ongelowiges geskryf, vir babas in Christus én volwasse Christene....

Die Evangelie volgens Lukas

Lukas het die Evangelie van Lukas en die boek Handelinge geskryf. Beide hierdie boeke is aan “Theófilus” gerig, ʼn regte persoon wie se naam in die Grieks “liefhebber van God” beteken (Lukas 1:3-4; Handelinge 1:1-2). Die langste boek in die Nuwe...

Die Evangelie volgens Markus

Die Evangelie volgens Markus Die Evangelie van Markus beeld Jesus as die lydende maar kragtige Dienaar van die HERE uit (Bailey & Constable 1999:67). Miskien toepaslik vir ʼn dienaar, lys Markus geen geslagsregister nie. Christus vervul die lydende dienaarliedere...