Die twee getuies

Die twee getuies sal vir 1260 dae profeteer (Open 11:3). Wat is die twee getuies se bediening? Sal hulle in die eerste of in die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk profeteer? Is dit moontlik om te bepaal wie hierdie twee getuies sou kon wees?

Die 144 000

Wanneer gaan die 144 000 se bediening plaasvind, wie is die 144 000 en wat is die resultaat van hulle bediening?