Argiewe

Die evangelie

Die evangelie

Die goeie nuus is: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word” (Hand 16:30-31). Vertrou alleen vir verlossing op Jesus Christus, die Seun van God, wat gesterf het, begrawe is en opgestaan het uit die dood – ook vir jou sondes en vir jou lewe! “[D]ie genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” (Rom 6:23). Dié wat op Christus Jesus vertrou, die Seun van God, word die Here se geregtigheid toegereken; by Hom ontvang jy die ewige lewe. Vandag is die dag van verlossing.

Profesie-Bybel Nuwe Testament

Profesie-Bybel Nuwe Testament

Die 50 artikels wat die Profesie-Bybel Nuwe Testament vergesel verskaf ʼn volledige oorsig oor wat die Bybel oor die eindtye en die ewige bestel sê. Agt diagramme bied ʼn visuele oorsig van profeties belangrike gebeure. Elke Nuwe-Testamentiese boek is vergesel van ʼn inleiding wat konsentreer op die profetiese inhoud van daardie boek.

Die eet van vleis

Die eet van vleis

God het gesê ons mag diervleis (sonder die bloed) met danksegging aan die Here eet (Gen 9:2-4; 1 Tim 4:4). In sekere omstandighede beperk die Bybel die Christen se vryheid om vleis te eet. Maar wanneer die gevalle wêreld en sy vals evangeliste jou beveel om sekere kossoorte (insluitende vleis) te vermy, dan versprei hulle ʼn lering van demone (1 Tim 4:3).

Die onsienlike wêreld van engele

Die onsienlike wêreld van engele

Engele bestaan werklik, al kan ons hulle gewoonlik nie sien nie.

“Die onsienlike wêreld van engele” fokus nie net op die heilige engele nie, maar ook op Satan en sy gevalle engele. Maar wat doen engele, waar woon hulle en watter rol gaan hulle in die toekoms speel? Hierdie boek neem die leser op ’n opwindende reis deur die Bybel; dit beskryf die kosmiese oorlog wat sedert Satan se val in die onsienlike wêreld van engele afspeel. Elke mens speel ’n rol in hierdie worstelstryd, veral in die laaste tye. Uitverkore engelwesens bly naby die troon van God in die derde hemel, maar soos wat die “dag van die Here” nader kom, is goeie en verál slegte engele toenemend by wêreldgebeure betrokke. Wanneer die Here van die leërskare in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, sal die onsienlike dan sienlik word?

“Die onsienlike wêreld van engele” is deur Jaco Scholtz geskryf. Dit is nou beskikbaar in boekwinkels landwyd.

By die dood van ʼn geliefde

By die dood van ʼn geliefde

Daar is ʼn tyd om oor die dood van ʼn geliefde te rou. Verlies kan egter veroorsaak dat ons in ʼn tronk van hartseer bly lewe. Dawid leer ons lesse hoe om hartseer te kan hanteer en nie toe te laat dat dit jou lewe regeer nie. Laat jou emosie uitkom; bid, vas, huil en treur tot die aand toe. Maar dan: skryf ʼn treurlied. Raak aktief. En eer die (oorlede) geliefde deur ʼn karakter-eienskap of vaardigheid van hom of haar aan te leer. Die Here help ons om oor groot verlies en hartseer te kom. Miskien sit sommige van ons in ʼn gat. Miskien treur sommige van ons al baie lank. Maar dit is tyd om op te hou stilsit.

Die apostels

Die apostels

Die wetgewende gesag om te bind en te ontbind is uniek en slégs aan die apostels gegee. Die laaste apostel om te sterf was Johannes en toe was die Nuwe Testamentiese kanon voltooi en die wetgewende fondasie vir die Kerk klaar gelê. Die kanon is ongeveer 1925 jaar gelede reeds voltooi. Niemand moet durf om “Openbaring 23 en verder” te skryf nie. Christus het byna twee duisend jaar gelede sy apostels bevestig deur tekens en wonders – want toe was die Here besig om iets nuuts te bou. Die Here doen vandag nog steeds wonderwerke, maar Hy doen dit direk, soos Hy wil. Gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, is die fondasie vir die Kerk eens en vir altyd gelê (Ef 2:19-22). En ʼn goeie fondament word net een keer gelê.

Die lering oor die mindere owerhede

Die lering oor die mindere owerhede

Wanneer ʼn staat (via die regerende party) burgers se God-gegewe regte en vryhede aanval, kan iets gedoen word? Om meer spesifiek te wees, as menslike gesag die wette en bevele van God direk weerspreek, moet burgers van ʼn land sulke tiranniese misbruik van gesag vir soetkoek opvreet? In die konteks van burgerlike/siviele regering, wat is die lering oor die mindere owerhede, en wat is interposisie (of tussenkoms)? Dalk moet jy in die gaping staan in ʼn tyd van krisis.

Burgerlike ongehoorsaamheid

Burgerlike ongehoorsaamheid

Moet ʼn Christen die regering altyd gehoorsaam wees, of is daar omstandighede wanneer ʼn Christen ongehoorsaam aan die wette kon wees, selfs móét wees? Verbeel jou jy is gesond, maar ʼn nuwe wet maak dit vir jou onmoontlik om jou werk te doen, moet jy hierdie wet gehoorsaam? Of wat as jy ʼn kerkdiens wil bywoon maar die regering maak sulke byeenkomste onwettig—wat staan jou te doen? Burgerlike (of siviele) ongehoorsaamheid is nie ʼn maklike onderwerp nie.

Die Groot Herset in 2021?

Die Groot Herset in 2021?

Sedert omtrent Junie 2020 bemark verskeie onverkose entiteite ʼn “Groot Herset” van die hele wêreld (Engels: The Great Reset). Die Wêreld Ekonomiese Forum (“WEF”) lei hierdie inisiatief, maar hulle word flink ondersteun deur die IMF, Prins Charles, Justin Trudeau en John Kerry (om maar net ʼn paar van die politici te noem), asook baie super-ryk mense. Die WEF het ʼn boek oor die “Groot Herset” gepubliseer en hulle webwerf is eksklusief aan hierdie onderwerp toegewy. Selfs die tydskrif Time het in November 2020 die “Groot Herset” op hulle voorblad uitgebeeld. Maar het enige van hierdie verwikkelinge profetiese betekenis?

Sondagjoernaal Lizelle de Bruin gesels met Jaco Scholtz

Sondagjoernaal Lizelle de Bruin gesels met Jaco Scholtz

Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk bied die lering oor die koninkryk van God aan soos wat dit progressief vanaf Genesis tot Openbaring ontvou. Die koninkryk van God is die sentrale tema van die Bybel, van voor die grondlegging van die wêreld af, in die begin, regdeur die geskiedenis, en tot in die ewige bestel. Jesus Christus is nie net die Verlosser nie, maar hy is ook die komende Koning wat suksesvol oor die aarde sal heers tot in alle ewigheid. Die Bybel se meta verhaal vertel hoe die Laaste Adam alles sal herstel wat in Eden verlore gegaan het. Kom ontdek hoe God sy koninkryksplan in Christus tot uitvoering gaan bring in Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk.

Verborgenhede van die koninkryk — of ʼn “verborge koninkryk”?

Verborgenhede van die koninkryk — of ʼn “verborge koninkryk”?

Omtrent ʼn eeu gelede het die idee in Amerika posgevat dat Matteus 13 nie verborgenhede van die koninkryk beskryf nie, maar eerder ʼn “verborge koninkryk”. Die siening was dat sedert Matteus 13 tot om en by die weerkoms van Christus na die aarde toe, ʼn nuwe soort koninkryk in ʼn “verborge vorm” gekom het, wat dan verder beskryf word met woorde soos die “Christendom”.

Sondagjoernaal Lizelle de Bruin gesels met Jaco Scholtz

Radio Disa Gesprek met Jaco

Baie mense dink verkeerdelik dat die Kerk nou ʼn geestelike Israel is. Die Kerk neem egter nie Israel se plek in God se raadsplan oor nie; dit is geestelike vervangingsteologie. Wanneer ʼn nie-Jood in Christus glo word hierdie persoon ʼn geestelike kind van Abraham; dit is egter onlogies om te dink dat hierdie persoon ewe skielik nou óók ʼn biologiese afstammeling van Jakob word. Die ware Israel, die Israel van God, is gelowige afstammelinge van Jakob (wie se naam later Israel geword het).

Sommige mense dink verkeerdelik dat tien van Israel se stamme “verlore” is. Verder, party van hulle sou graag die plek van hierdie “verlore” stamme wou oorneem, maar dit is onmoontlik en sou neerkom op ʼn fisiese vervangingsteologie. Afstammelinge van Jakob is Jode; alle ander mense is nie-Jode. Die idee dat sommige stamme van Israel verlore is, is vals — en idees wat hierop voortbou is eweneens vals.

Fisiese vervangingsteologie?

Fisiese vervangingsteologie?

Baie mense dink verkeerdelik dat die Kerk nou ʼn geestelike Israel is. Die Kerk neem egter nie Israel se plek in God se raadsplan oor nie; dit is geestelike vervangingsteologie. Wanneer ʼn nie-Jood in Christus glo word hierdie persoon ʼn geestelike kind van Abraham; dit is egter onlogies om te dink dat hierdie persoon ewe skielik nou óók ʼn biologiese afstammeling van Jakob word. Die ware Israel, die Israel van God, is gelowige afstammelinge van Jakob (wie se naam later Israel geword het).

Sommige mense dink verkeerdelik dat tien van Israel se stamme “verlore” is. Verder, party van hulle sou graag die plek van hierdie “verlore” stamme wou oorneem, maar dit is onmoontlik en sou neerkom op ʼn fisiese vervangingsteologie. Afstammelinge van Jakob is Jode; alle ander mense is nie-Jode. Die idee dat sommige stamme van Israel verlore is, is vals — en idees wat hierop voortbou is eweneens vals.

Die dag van Jesus Christus

Die dag van Jesus Christus

As die Bybel van die “dag van Jesus Christus” praat, waarna verwys dit? Is hierdie “dag” dieselfde as die “dag van die HERE” of die “dag van God”? Is die “dag van Jesus Christus” ʼn tegniese term wat altyd dieselfde beteken ongeag van die konteks? Wanneer die Bybel na ʼn “dag” verwys, gaan dit nie altyd oor ʼn letterlike, 24-uur dag nie, maar verwys soms na ʼn tydperk. Nogtans kan laasgenoemde tydperk eindig op ʼn letterlike, 24-uur dag. Die Nuwe Testament verwys baie kere na die “dag van Jesus Christus” of variasies van hierdie frase. Direkte verwysings is in 1 Korinthiërs 1:8, 2 Korinthiërs 1:14 en Filippense 1:6, 10 en 2:16. Wat kan uit hierdie direkte verwysings afgelei word?

Die waarde van lering oor die Koninkryk van God

Die waarde van lering oor die Koninkryk van God

Sewe redes waarom dit goed is om meer oor die koninkryk van God te leer word in hierdie artikel bespreek. Deur kennis te neem van wat die Bybel ons oor die koninkryk van God leer, sal jou lewe prakties verander word. Jou begrip van die hele Bybel gaan verbeter en jou verhouding met die Here sal positief beïnvloed word.

Hierdie eeu en die toekomstige eeu

Hierdie eeu en die toekomstige eeu

Die Bybel verwys na “hierdie eeu” en die “toekomstige eeu/die eeu wat kom” (vgl. Luk 20:34; Ef 1:21; Heb 6:5). Byvoorbeeld, Jesus sê vir die godsdienstige leiers van Israel tydens die eerste koms dat die lastering teen die Heilige Gees hulle nie vergewe sal word nie, nie in “hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie” (Mat 12:32). Wat word met “hierdie eeu” bedoel, wanneer het dit begin en hoe gaan dit eindig? Waarna verwys die “toekomstige eeu”?

Die laaste dae en die eindtye

Die laaste dae en die eindtye

Gelowiges wat vandag in die “laaste dae” van die Kerk-era leef, verwag die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus (vgl. Tit 2:13). Ná die wegraping van die Kerk sal baie mense tydens die verdrukkingstydperk tot geloof kom (vgl. Op 7:9-17). Wanneer hierdie gelowiges sien hoe profesieë oor die verdrukkingstydperk voor hulle oë vervul word, moet hulle opkyk: “En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk 21:28). Maar of dit nou die laaste dae en/of die eindtye is, in ieder geval, hou “die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof” (vgl. Heb 12:2a).

Covid-19 en die eindtye

Covid-19 en die eindtye

Tyd sal leer hoe ernstig Covid-19 is en hoe daarop reageer moet word. Intussen is ʼn derde van die wêreld se bevolking alreeds in ʼn grendelstaat. Sommige besighede gaan dit nie maak nie, mense verloor hul werk, en armoede en hongersnood klop aan die deur. Vir ʼn moontlike biologiese risiko het baie regerings besluit om hul bevolking in ʼn definitiewe ekonomiese Armageddon te plaas. In hierdie artikel sê ek dat Covid-19 nog ʼn krisis is wat misbruik word om ʼn eindtydse agenda te bevorder. Ek motiveer hierdie stelling op drie maniere. Eerstens, die wêreld beweeg na ʼn eenwêreldregering onder die Antichris. Tweedens, ek wys hoe Covid-19 misbruik word om hierdie agenda te bevorder. Waarop die Christen moet fokus kom derdens aan die beurt.

Dagbreek!

Dagbreek!

Tipologie vestig nie lering nie, maar versier dit. Christus se tweede koms en die begin van sy koninkryk kan tipologies met “dagbreek”, die “oggend”, “lig” en met sonskyn verbind word.

Sieninge oor die Messiaanse koninkryk

Sieninge oor die Messiaanse koninkryk

Twee sieninge oor Christus se Messiaanse koninkryk domineer die teologiese wêreld. Die eerste siening sê dat Christus die Messiaanse koninkryk “alreeds” tydens sy eerste koms opgerig het, maar dat hierdie koninkryk eers tot volle verwesenliking gebring sal word met Christus se weerkoms. Dit is die “Alreeds-maar-nog-nie” siening. Die tweede siening sê dat Christus nie die Messiaanse koninkryk tydens sy eerste koms opgerig nie, maar sal dit doen tydens sy weerkoms na die aarde toe. Dit is die “Nee, nog nie” siening. Hierdie sieninge beïnvloed teologie in die algemeen en lering oor die koninkryk in die besonder.

Die Staatgod

Die Staatgod

As ek die “regte wêreld” wil verstaan, raai ʼn vriend my vyf jaar gelede aan, moet ek minder op besigheidsnuus fokus en eerder wêreldwye politieke gebeure bestudeer1. Teologie is nog altyd my belangstellingsveld: nie net wil ek graag sien hoe algemene en spesiale openbaring bymekaar uitkom nie, maar ek staan ook verwonderd hoe die einde reeds van die begin af verklaar is. Ek neem toe my vriend se voorstel aan en kort voor lank het hierdie nuutgevonde wêreld van die politiek my geïnteresseer. Tot my verbasing is die konsepte wat ek raakgelees het eintlik baie bekend.2

Die verborgenheid van die vrou in Openbaring 17

Die verborgenheid van die vrou in Openbaring 17

Wat is die verborgenheid waarna Openbaring 17: 5 en 7 verwys? Verwys die verborgenheid na die titel van die vrou: “…op haar voorhoof was ʼn naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon…” (Op 17:5; OAV)? Of is die vrou se naam “die groot Babilon” — oor wie daar nou ʼn verborgenheid bekendgemaak word? En indien so, wat is die verborgenheid?

Is die wegraping ʼn nuwe lering?

Is die wegraping ʼn nuwe lering?

ʼn Gewilde argument téén die wegraping is dat dit ʼn nuwe lering sou wees en, so gaan die argument verder, omdat dit nuut is kan dit nie waar wees nie (vgl. Ladd 1956:31). Du Rand (2007:317) skryf byvoorbeeld dat die wegraping “eers ná 1830 werklik momentum gekry het toe die drome van ʼn sekere Margaret MacDonald openbaar gemaak is”. Maar is lering oor die wegraping nuut — of is dit dalk oud? En is iets waar of vals omdat dit oud of nuut is?

Is die wegraping ʼn “geheim”?

Is die wegraping ʼn “geheim”?

Voorstanders van die lering oor die wegraping sê nie dat die wegraping nou ʼn geheim is of gaan wees nie – asof dit iets is wat slegs ʼn paar ingeligtes van kan weet nie. Die wegraping is ʼn Nuwe-Testamentiese verborgenheid wat God openbaar het. Dit is glad nie ʼn geheim of iets geheimsinnigs of duister nie.

Gesprek met die skrywer

Gesprek met die skrywer

FaithEquip het pas ’n nuwe boek vrygestel: God se raadsplan in Christus. Ons het met Jaco Scholtz, die skrywer van die boek, gaan gesels. FaithEquip (FE): Waaroor gaan die boek? Jaco Scholtz (JS): Die boek beskryf die A tot Z van God se raadsplan in Christus. God werk...

ʼn Gelykenis vir Plato en Augustinus

ʼn Gelykenis vir Plato en Augustinus

Augustinus, die vader van amillennialisme, was deur Plato se filosofie beïnvloed. Wat het Plato geleer? Hoe vergelyk hierdie Griekse filosofie met God se Woord, spesifiek wat die lering oor die koninkryk betref? Is die koninkryk van God slegs geestelik?

Die universele koninkryk en die mediatoriale koninkryk van God

Die universele koninkryk en die mediatoriale koninkryk van God

Gaan gelowiges eendag op ’n wolkie dryf, ’n harp bespeel en basies verveeld rondhang? Hierdie sekulêre uitbeelding van die “koninkryk” is gewild, maar natuurlik totaal en al vals. Dít is nie die koninkryk wat Christus sê ons eerste moet soek nie (vgl. Mat 6:33). Lering oor die koninkryk van God is belangrik; dit was immers die sentrale tema van Christus se bediening tydens sy eerste koms gewees (vgl. Mat 4:17, 23; 9:35; 10:5-7). Jesus het egter nie na ’n abstrakte, oorvergeestelike koninkryk verwys nie. Die koninkryk is so belangrik dat Jesus gedurende die 40 dae voor sy hemelvaart sy apostels weer “oor die dinge van die koninkryk van God” geleer het (Hand 1:3). Hoe kan die koninkryk van God verstaan word, na watter koninkryk het Jesus in die Evangelies verwys?

Die koninkryk is hier by julle

Die koninkryk is hier by julle

In die tweede boek wat Lukas geskryf het, vra die apostels die Here wanneer Hy die koninkryk vir Israel weer gaan oprig, wat impliseer dat die koninkryk nog nie op daardie tydstip vir Israel weer opgerig was nie (vgl. Hand 1:6). Jesus het sy apostels geantwoord en gesê dat dit hulle nie toekom om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie (Hand 1:7). In sy eerste boek beskryf Lukas hoe die Fariseërs vir Jesus iets soortgelyks gevra het, naamlik wanneer die koninkryk van God sal kom (Luk 17:20). Jesus het die Fariseërs geantwoord en gesê die “koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle” (Luk 17:20-21; NAV). Hoe kan Lukas 17:20-21 geïnterpreteer word?

Wanneer word die koninkryk weer vir Israel opgerig?

Wanneer word die koninkryk weer vir Israel opgerig?

Gedurende die 40 dae tussen sy opstanding en hemelvaart, verskyn Jesus aan sy apostels en leer hulle “oor die dinge van die koninkryk van God” (Hand 1:3). Op hemelvaartsdag vra die apostels vir Jesus, “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” (Hand 1:6, OAV; vgl. ook die 1983-vertaling). Jesus antwoord, “Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie” (Hand 1:7, OAV). Wat kan uit hierdie vraag en antwoord afgelei word?

My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie

My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie

Tydens ʼn siviele verhoor vra Pilatus vir Jesus of hy die Koning van die Jode is. Jesus antwoord: “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie” (Joh 18:36; OAV). Baie vervangingsteoloë, veral amillennialiste, gebruik hierdie teks om te beweer dat Christus se koninkryk heeltemal geestelik is en dat Jesus nooit bedoel het om ʼn letterlike koninkryk op die aarde te vestig nie. Hierdie misverstand moet aangespreek word.

Aan ʼn volk wat die vrugte daarvan sal dra…

Aan ʼn volk wat die vrugte daarvan sal dra…

Matteus 21:43 leer nie dat God die koninkryk van God permanent van Israel weggeskeur het en dit aan die Kerk gegee het nie. Trouens, Matteus 21:43 leer presies die teenoorgestelde: Jesus waarborg ʼn toekomstige seën vir Israel in die millennium (vgl. Decker 2010:43). Die koninkryk van God sal aan ʼn toekomstige geslag Joodse leiers en Joodse volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Hulle sal in Christus glo en Hy sal die koninkryk vir Israel weer kom oprig (vgl. Hand 1:6). Wanneer daardie koninkryk op die aarde herstel word, sal alle gelowiges dit beërwe.

Bly op Mars?

Bly op Mars?

As Elon Musk en sy SpaceX-maatskappy se webwerf geglo moet word – as – dan is hulle doel nie net om ʼn basis-stasie op Mars te bou nie, maar ook om uiteindelik ʼn bloeiende stad en ʼn selfonderhoudende beskawing op Mars te vestig. Die idee is skynbaar om “multiplanetêre lewe” daar te stel, want ʼn “multi-planeet-spesies is veel beter as ʼn enkel-planeet spesies” (Musk 2017:8; eie vertaling). Pas hierdie drome by God se orde vir die mensdom en by God se mediatoriale koninkryk op aarde in?

Sewentig sewetalle

Sewentig sewetalle

Wat gaan God met Daniël 9:24-27 se ‘sewentig sewetalle’ bereik? Wanneer het hierdie sewentig sewetalle begin – en wanneer gaan dit eindig? Wat het hierdie profesie met Christus se eerste en tweede koms uit te make? Daniël 9:24-27 se profesie oor die 70 sewetalle, of te wel 490 jaar, is baie belangrik. Dit dek nie net ʼn tydperk van 483 jaar tot met Christus se eerste koms nie, maar dit dek ook die 70ste week – en direk ná die 7-jaar verdrukkingstydperk sal Christus vir die tweede keer na die aarde kom. Dié keer kom Hy as koning om die Messiaanse koninkryk te vestig.

Die onsigbare stryd

Die onsigbare stryd

In Openbaring lig God die sluier oor die onsigbare stryd in die engelewêreld wat tydens Jesus Christus se eerste koms plaasgevind het. Net so bevat Openbaring profesieë oor wat kort voor Christus se tweede koms na die aarde toe in die onsigbare stryd in die engelewêreld en op aarde gaan gebeur. Hoe gaan gelowiges in die Verdrukkingstydperk die aanslae van die bose oorwin?

Die manne van naam?

Die manne van naam?

Die twee getuies sal vir 1260 dae profeteer (Open 11:3). Wat is die twee getuies se bediening? Sal hulle in die eerste of in die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk profeteer? Is dit moontlik om te bepaal wie hierdie twee getuies sou kon wees?

Mense en nasies word mislei

Mense en nasies word mislei

Die twee getuies sal vir 1260 dae profeteer (Open 11:3). Wat is die twee getuies se bediening? Sal hulle in die eerste of in die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk profeteer? Is dit moontlik om te bepaal wie hierdie twee getuies sou kon wees?

Die twee getuies

Die twee getuies

Die twee getuies sal vir 1260 dae profeteer (Open 11:3). Wat is die twee getuies se bediening? Sal hulle in die eerste of in die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk profeteer? Is dit moontlik om te bepaal wie hierdie twee getuies sou kon wees?

Die 144 000

Die 144 000

Wanneer gaan die 144 000 se bediening plaasvind, wie is die 144 000 en wat is die resultaat van hulle bediening?

Die illustrasie van die olyfboom

Die illustrasie van die olyfboom

Paulus sê dat niks gelowiges sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie (Rom 8:38–39). As dit dan so is — en dit is! — hoe weet gelowiges dat hulle God kan vertrou as sy onvoorwaardelike beloftes aan Israel nog nie vervul is nie?...

Kom na My toe

Kom na My toe

In Matteus 11:28-30 maak Jesus dié uitnodiging: 28Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 30want my juk is sag en my...

Geloof wat die verstand lei

Geloof wat die verstand lei

Wat sê die Bybel was Abraham se redenasieproses toe God hom beveel het om Isak te offer (Gen 22:1-2; Heb 11:17-19)? Waarom het Jesus sy dissipels berispe as “kleingelowiges” toe hulle nie verstaan het waaroor die suurdeeg van die godsdienstige leiers gaan nie? Wat is...

Jesus se gebed in Johannes 17

Jesus se gebed in Johannes 17

Die laaste onderwys aan die dissipels in die bo-kamer (Joh 13-17) sluit af met die ‘hoëpriesterlike gebed’ van Jesus. Toe Jesus dié gebed gebid het was hy nog nie in sy hoëpriesterlike bediening nie, maar binne 24 uur daarna is Jesus gekruisig en begrawe — en omtrent...

Wat doen Jesus tans in die hemel?

Wat doen Jesus tans in die hemel?

Wat doen Jesus (in sy menslikheid) tans in die hemel — ʼn tyd wat sommige die ‘huidige sessie’ noem? Tree Christus tans op as ʼn profeet, ʼn hoëpriester of as ʼn koning — of funksioneer hy gelyktydig in al drie hierdie ampte? Wat doen Christus as hoëpriester? Tydens...

Godheid van die Eniggeborene

Godheid van die Eniggeborene

Sommige kultiese groepe gebruik Johannes 1:1 om te ontken dat die Woord, Jesus Christus, God is. Verder, die Evangelie van Johannes verwys na die Woord, Jesus Christus, as die ‘eniggeborene’ (sien Joh 1:14, 18; 3:16, 18). Was daar ʼn tyd toe die Woord nie was nie? Kan...

Bybelse verbonde

Bybelse verbonde

Verbondsteologie kom wydverspreid in die wêreld voor, soos byvoorbeeld in Nederland, Suid-Afrika, dele van Amerika, ensovoorts. Is Verbondsteologie egter gebaseer op verbonde wat in die Bybel gevind kan word? Ná ʼn inleidende hoofstuk of twee, waarom begin...

Premillennialisme in die voor-Niceense tydperk

Premillennialisme in die voor-Niceense tydperk

Die belangrikste rede waarom premillennialisme (ook genoem: chiliasme) geglo moet word is omdat die Bybel dit leer. Vandag is die fokus op die eerste 230 jaar nádat die boek Openbaring geskryf is, d.w.s. tot vóór 325 n.C. Wat het bekende gelowiges wat in 95 n.C. tot...

Chiliasme by Stellenbosch

Chiliasme by Stellenbosch

Vandag is chiliasme (die woord is afgelei van die Griekse woord wat na ‘duisend’ verwys) onbekend in die meeste Suid-Afrikaanse kerke en dit word nie by enige Suid-Afrikaanse universiteit geleer nie. Dit was nie altyd so nie. Suid-Afrika se eerste teologiese...

Regerings in ʼn gevalle wêreld

Regerings in ʼn gevalle wêreld

Marxisme/Leninisme is springlewendig, maar waar dit ook al geïmplementeer word tuimel dit uiteindelik inmekaar en sterf. Hierdie ideologie is springlewendig in Suid-Afrika al tuimel Marxisme/Leninisme in Venezuela, al het dit klaar gesterf in Oos-Duitsland, Kuba,...

Teen die herinterpretasie van die Ou Testament

Teen die herinterpretasie van die Ou Testament

Gee die Nuwe Testament vir ʼn Christen die opsie om die Ou Testament te ‘herinterpreteer’? Hierdie belangrike vraag kom in wese neer op die volgende: Sal onvoorwaardelike Ou-Testamentiese en tot-nog-toe onvervulde profesieë letterlik vervul word — of is hierdie...

Waar begin ʼn mens?

Waar begin ʼn mens?

Dalk is jy ʼn nuwe besoeker aan ons webwerf en wonder jy waar om te begin. Ons gee graag ʼn paar voorstelle oor hoe en waar om die beste waarde uit die webwerf te verkry. Blog Die Blog-skakel bevat Afrikaanse artikels oor ʼn wye verskeidenheid geloofsonderwerpe. Die...

Die volgorde van profetiese gebeure

Die volgorde van profetiese gebeure

Is dit moontlik om ʼn opeenvolgende volgorde vas te stel waarin onvoorwaardelike en onvervulde Bybelprofesieë vervul sal word? Watter profesiese gebeurtenisse sal voor en tydens die Verdrukkingstydperk vervul word? Watter profesieë sal vervul word tydens die 75-dag...

Die volheid van …

Die volheid van …

Die Bybel bevat baie verwysings na die ‘volheid van’. Wat beteken hierdie woord ‘volheid’? Is die ‘volheid van die tyd’ (Gal 4:4) dieselfde as die ‘volheid van die tye’ (Ef 1:10)? Is die verharding wat ten dele oor Israel gekom het ‘totdat die volheid van die heidene...

Wat leer die skape-en-bokke oordeel níé?

Wat leer die skape-en-bokke oordeel níé?

Wanneer sal die oordeel van Matteus 25:31-46 plaasvind? Wie gaan geoordeel word? As die basis vir hierdie oordeel berus op hoe ‘die geringstes van hierdie broeders van My’ behandel is, leer Mattteus 25:31-46 dat redding op grond van werke is? Verskaf Matteus 25:31-46...

Die tye van die nasies 2

Die tye van die nasies 2

In Deel 1 het ons die ‘Tye van die Nasies’ beskryf. Gedurende die Tye van die Nasies sal daar vier heidense ryke oor die aarde heers. Van hierdie ryke gaan soms deur verskillende fases. In watter fase van die vierde heidense ryk leef ons tans? Hoe sal die...

Die tye van die nasies 1

Die tye van die nasies 1

In Lukas se Olyfberg-predikasie sê Jesus ‘Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is’ (Luk 21:24). Wat is die ‘Tye van die Nasies’? Wanneer en hoe sal hierdie tye vervul word? Hoe is Jerusalem verwant aan die Tye van die Nasies?...

Die gelykenis van die huisheer

Die gelykenis van die huisheer

Die laaste gelykenis in Matteus 13 word baie keer verwaarloos en soms nie eens as ʼn gelykenis beskou nie, maar dit is juis in dié gelykenis van die huisheer wat Jesus ʼn opdrag vir sy skrifgeleerde dissipels gee. ‘Jesus sê vir hulle: Het julle ál hierdie dinge...

Die gelykenis van die net

Die gelykenis van die net

Die gelykenis van die net kan alleen in Matteus gevind word en is die laaste van drie gelykenisse in Matteus 13 wat ʼn verduideliking ontvang (Mat 13:49-50; cf. 13:18-23; 13:36-43). Net omdat hierdie gelykenis ʼn verduideliking ontvang beteken egter nie dat mens nie...

Die gelykenis van die pêrel

Die gelykenis van die pêrel

‘Verder is die koninkryk van die hemele soos ʼn koopman wat mooi pêrels soek; en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit’ (Mat 13:45-46). Wie is die koopman wat alles wat hy gehad het verkoop om toe die pêrel te koop? ʼn...

Die gelykenis van die verborge skat

Die gelykenis van die verborge skat

Wanneer hulle alleen in die huis is (Mat 13:36), vra die dissipels vir Jesus om die gelykenis van die onkruid in die saailand te verklaar. Jesus identifiseer onder andere die saailand as die wêreld, die saaier as die Seun van die Mens en die land is spesifiek “sy...

Die gelykenis van die onkruid in die saailand

Die gelykenis van die onkruid in die saailand

Die gelykenis van die onkruid in die saailand (Mat 13:24-30, 36-43) is uniek aan Matteus. Meer nog, nie net ontvang hierdie gelykenis ʼn spesifieke titel nie, maar dit is een van slegs drie gelykenisse in Matteus 13 waarvoor Jesus ʼn verduideliking gee. Dit beteken nie...

Die gelykenis in Markus 4:26-29

Die gelykenis in Markus 4:26-29

Deur aan ʼn gelykenis ʼn naam te gee het jy alreeds begin om dit te interpreteer. Slegs die Evangelie van Markus bevat die gelykenis wat ons in Markus 4:26-29 vind. Die toneel in Markus 4:1-34 lyk heel rustig — Jesus leer mense terwyl hy op ʼn boot sit — maar die...

Die gelykenis van die lamp in Markus 4:21-23

Die gelykenis van die lamp in Markus 4:21-23

Min mense erken wat Cranfield (1966:164) met reg beklemtoon ten opsigte van die gelykenis van die lamp (Mark 4:21-23), naamlik dat Markus nie verse 21 en 22 as bloot spreekwoordelike wysheid of morele vermaning beskou nie, maar dat dit in werklikheid die verborgenheid...

Die lewe van Dawid en die lewe van die Seun van Dawid

Die lewe van Dawid en die lewe van die Seun van Dawid

Nee, die Messiaanse koninkryk is nog nie gevestig of opgerig nie. Net soos wat Dawid as koning gesalf is maar toe baie jare moes wag voordat hy die troon bestyg het, net so is die Seun van Dawid ook reeds gesalf maar nog nie op die Dawidiese troon nie. Dawid is eers...

Waarom bestudeer ons profesieë van die Bybel?

Waarom bestudeer ons profesieë van die Bybel?

Onder die inspirasie van die Heilige Gees het die apostel Paulus geskryf: ‘Verag die profesieë nie’ (1 Thes 5:20). Deesdae sê baie geestelike ‘leiers’ egter dat die studie van Bybelse profesieë die aandag van evangelisasie aflei en dat Christene nie profesieë moet...

Soek jy na Paaseiers of na die Afikomen?

Soek jy na Paaseiers of na die Afikomen?

Soek jy na sogenaamde Paaseiers of is die idee eerder dat elkeen van hierdie kleintjies, hierdie geringstes, eerder moet soek na iets wat deel is van die Pasga-diens? Wat het hierdie vraag te doen met wanneer ons die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus...

Verlossing en dissipelskap

Verlossing en dissipelskap

Is daar ʼn verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking, tussen ʼn verhouding met God teenoor gemeenskap met God? Kan ons onderskei tussen God se gawe van die ewige lewe en God se beloning gebaseer op werke? Ek glo die Bybel leer dat ons gered word deur God se genade...

Teologiese identiteitsroof

Teologiese identiteitsroof

Hou ʼn vrou op om ’n vrou te wees as sy ʼn gelowige in Jesus Christus word? Verander die werknemer-werkgewer verhouding net daar en dan as iemand tot geloof kom? As almal wat aan Christus behoort kinders van Abraham is, beteken dit dat al Abraham se kinders aan Christus...

Verstaan en duidelik gesien …

Verstaan en duidelik gesien …

Op die dag wanneer ongelowiges geoordeel gaan word, sal iemand suksesvol kan argumenteer dat God hom (of haar) moet vryspreek omdat daar nie genoeg bewyse vir die bestaan van God was nie? Net so, indien iemand nooit die evangelie van Christus gehoor het nie, sal hy of...

Redgebede in Jona 2

Redgebede in Jona 2

Die boek Jona is nie ʼn allegorie of fantasie nie. Dit is ʼn ware verhaal van ʼn ware profeet (2 Kon 14:23-25) wat werklik met ʼn skip na Tarsis gevlug het, wat deur ʼn groot vis ingesluk is en wat drie dae en drie nagte later uitgespoeg is (Jona 1:3, 17; 2:10). Die...

Die regterstoel-oordeel van Christus

Die regterstoel-oordeel van Christus

Lering oor die regterstoel-oordeel (in Grieks: die bēma-stoel) van Christus raak nie net die lering oor verlossing (soteriologie) of die lering oor die Kerk (ekklesiologie) nie, maar ook die lering oor die eindtye (eskatologie). Ten spyte hiervan, waarom is daar so...

Swaar tye

Swaar tye

Dit lyk asof Christene, veral dié in die Weste, swaar tye in die gesig staar. Tot ʼn groot mate is die Westerse beskawing op Bybelse beginsels en ʼn Christelike wêreldbeeld gebou. Hierdie fondasie word geheel en al aangeval: as dit nie deur sekulêre humanisme bedreig...

Eksodus, Josua en Openbaring

Eksodus, Josua en Openbaring

Daar is verskeie tipologiese verbindings tussen Eksodus en Openbaring, maar dieselfde kan ook vir Josua en Openbaring gesê word. Waarom is dit so? Watter tipologiese verbindings bestaan daar tussen hierdie drie boeke van die Bybel? En wanneer sal hierdie...

Die lering oor die nasies

Die lering oor die nasies

Wat is God se plan vir die nasies? Waarom het Hy Israel as die uitverkore nasie verkies? Hoe moet ʼn ‘nasie’ Bybels gedefinieer word? Hoe probeer Satan die plan van God vir die nasies kortwiek? Hierdie en ander belangrike vrae word in die lering oor die nasies...

Babilon

Babilon

Daar is belangrike eindtyd-gebeure wat nie op die meeste eskatologiese tydlyne verskyn nie. Wanneer hierdie onvoorwaardelike, letterlike profesieë direk vervul word, moet en sal God die heerlikheid hiervoor kry. Wat ongewoon aan hierdie profesieë is, is dat dit oor ʼn...

Die regering in die Messiaanse koninkryk

Die regering in die Messiaanse koninkryk

Gedurende Desember fokus baie mense op die eerste gedeelte van Jesaja 9:5a: ‘Want ʼn Kind is vir ons gebore, ʼn Seun is aan ons gegee' — maar hierdie vers sê verder dat die ‘heerskappy is op sy skouer’. Lukas 1:32-33 sê iets soortgelyks: ‘Hy sal groot wees en die Seun...

Die verdeling van die land Israel? En Jerusalem?

Die verdeling van die land Israel? En Jerusalem?

Twee eindtydse profesieë is vandag alreeds baie relevant. Die een letterlike profesie sal direk vervul word aan die einde van die sewe-jaar Verdrukkingstydperk, terwyl die ander direk daarna vervul sal word. Dit lyk egter of bewegings agter die skerm nou al plaasvind...

Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte

Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte

Gestel jy weet jy gaan binnekort sterf en jy het die geleentheid om nog een, dalk twee, briewe vir jou geliefdes te skryf, wat sal jy vir hulle wil sê? Sal jy hartseer wees of dankie sê, sal jy skryf oor jou liefde vir hulle en weer oor die Here getuig? Gestel verder...

Openbaring

Openbaring

Die titel van die laaste boek in die Bybel word dadelik bekendgestel: ‘Die openbaring van Jesus Christus’ (1:1). God die Vader het vir Jesus Christus geopenbaar om aan sy diensknegte te toon ‘wat gou moet gebeur’ (1:1). Christus het toe hierdie openbaring...

1, 2 en 3 Johannes

1, 2 en 3 Johannes

Doel van die 1 Johannes brief Die Evangelie volgens Johannes is geskryf ‘dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam’ (20:31). Die vierde Evangelie is dus vir beide gelowiges en ongelowiges...

Judas

Judas

Die boek Judas is waarskynlik deur Jesus se half-broer geskryf (vgl. Matteus 13:55; Markus 6:3), welke broer eers ná Jesus se opstanding ʼn gelowige in Christus geword het (vgl. Johannes 7:2-5). Judas is nie ʼn apostel soos sy broer Jakobus nie (Galásiërs 1:19; 2:9-12;...

Petrus se tweede brief

Petrus se tweede brief

Terwyl 1 Petrus gelowiges aanspoor om lyding te verdra vir hul geloof in Christus en om standvastig te bly, waarsku 2 Petrus dat die komende gevaar nie ʼn ooglopende aanval van die wêreld daarbuite gaan wees nie, maar dat gelowiges ʼn subtiele aanslag van valse profete...

Petrus se eerste brief

Petrus se eerste brief

Wat betref die historiese agtergrond van Petrus se eerste brief, het Nero Rome in 64 n.C. aan die brand gesteek maar toe gesê dat Christene die aanstokers was. Omdat Christene toenemend van Judaïsme wegbeweeg het — ʼn godsdiens wat in die Romeinse Ryk toegelaat is...

Die boek van Jakobus

Die boek van Jakobus

Jakobus is waarskynlik deur Jesus se broer Jakobus geskryf (vgl. Matteus 13:55). Hy het eers ná Jesus se opstanding ʼn gelowige in Christus geword (vgl. Johannes 7:2-5). Jakobus het ook vir Pinkster gewag (Handelinge 1:14), het die opgestane Here gesien (1 Korintiërs...

Hebreërs

Hebreërs

Die vroegste manuskripte van hierdie wonderlike, majestieuse en soms moeilike preek-brief bevat die titel ‘Aan die Hebreërs’. Die oorspronklike gehoor vir wie hierdie brief geskryf was, was Jode: ‘Dit is moeilik om jou te verbeel dat ʼn terugkeer na ʼn Levitiese en...

Filémon

Filémon

Nie net loop Onésimus, ʼn slaaf van Kolosse, weg van sy heer nie (Filémon 11), maar hy het waarskynlik ook van Filémon gesteel (18). Die naam “Onésimus” beteken “nuttig” maar, deur weg te loop, het hierdie slaaf nutteloos vir sy meester geword. In die Romeinse Ryk van...

Die pastorale briewe: 1 Timótheüs, Titus en 2 Timótheüs

Die pastorale briewe: 1 Timótheüs, Titus en 2 Timótheüs

Paulus se eerste gevangenskap in Rome eindig in 61-62 n.C. en deur die Here se bystand en krag kon Paulus sy ‘prediking heeltemal volbring’ sodat ‘al die heidene dit kan hoor’ (2 Timótheüs 4:17). In 62-67 n.C. besoek Paulus ten minste die volgende plekke: Macedónië (1...

Die brief aan Titus

Die brief aan Titus

Nadat die apostel Paulus se eerste gevangenskap in Rome in omtrent 61-62 nC beëindig is, het die Here die apostel versterk om die boodskap van die evangelie te verkondig sodat al die heidene dit kan hoor (vgl. 2 Timótheüs 4:17). Gedurende die volgende ongeveer vyf...

1 & 2 Thessalonicense

1 & 2 Thessalonicense

Kort ná die vergadering in Jerusalem, in ongeveer 49 n.C., begin Paulus se tweede sendingreis (vgl. Handelinge 15:36, 40-41). Die kerke in Galásië word eerste besoek (Handelinge 16:1-6a). Omdat die Heilige Gees vir Paulus, Silvánus en Timótheüs (en miskien ook ander)...

Die brief aan die Kolossense

Die brief aan die Kolossense

Kolossense is nog een van die vier ‘gevangenisbriewe’ (vgl. 1:24; 4:3, 10, 18) wat Paulus (1:1, 23; 4:18) in ongeveer 60-61 n.C. geskryf het tydens sy eerste gevangenskap in Rome (vgl. Handelinge 28:30). Die naam “Kolosse” is ‘moontlik afgelei van Colossus, ʼn groot...

Die brief aan die Filippense

Die brief aan die Filippense

Die kerk in Filíppi het byna ongesiens met ʼn nie-Joodse besigheidsvrou, ʼn tronkbewaarder van Macedónië en hul huishoudings begin (Handelinge 16:12-40). Dit het in omtrent 50 n.C. plaasgevind tydens Paulus se tweede sendingreis toe hy die evangelie vir die eerste keer...

Efesiërs

Efesiërs

Strategies geleë ‘op die weskus van Klein-Asië, het Efese een van die min wêreldklas hawens besit wat in die Romeinse Ryk bestaan het, en dit stel Efese in staat om as ʼn interkontinentale poort tussen Europa en Asië te dien’ (Ger 2004:246; eie vertaling). Efese was...

Galásiërs

Galásiërs

Die vroeë Kerk het oorwegend uit Joodse gelowiges in Christus bestaan (Handelinge 2-7). Soos wat die groot opdrag vanaf Jerusalem en Judea uitbeweeg het, het Samaritane en heidene ook tot geloof in Jesus Christus gekom (Handelinge 8-11; vgl. 1:8). Nadat die Heilige...

1 & 2 Korintiërs

1 & 2 Korintiërs

Tydens sy tweede sendingreis, in omtrent 51 n.C., beweeg Paulus vanaf Athene na Korinte (vgl. Tenney 1985:291). Gedurende die volgende 18 maande stig en vestig Paulus ʼn plaaslike kerk in Korinte (Handelinge 18:1-11). Die stad Korinte is ʼn land-brug wat Noord en Suid...

Romeine

Romeine

Na Paulus se derde sendingreis wou hy na Rome en dan na Spanje gaan (Handelinge 19:22; 20:3-6; vgl. Romeine 15:19, 24). Volgens die tradisionele siening het Paulus die brief aan die Romeine in Korinte geskryf in 56-57 n.C. (Bailey & Constable 1999:249), maar ʼn...

Die Evangelie volgens Johannes

Die Evangelie volgens Johannes

Die vierde Evangelie is geskryf "dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam" (20:31). Hierdie boek is vir gelowiges én ongelowiges geskryf, vir babas in Christus én volwasse Christene. Johannes is...

Die Evangelie volgens Lukas

Die Evangelie volgens Lukas

Lukas het die Evangelie van Lukas en die boek Handelinge geskryf. Beide hierdie boeke is aan “Theófilus" gerig, ʼn regte persoon wie se naam in die Grieks "liefhebber van God" beteken (Lukas 1:3-4; Handelinge 1:1-2). Die langste boek in die Nuwe Testament is...

Die Evangelie volgens Markus

Die Evangelie volgens Markus

Die Evangelie van Markus beeld Jesus as die lydende maar kragtige Dienaar van die HERE uit (Bailey & Constable 1999:67). Miskien toepaslik vir ʼn dienaar, lys Markus geen geslagsregister nie. Christus vervul die lydende dienaarliedere van Jesaja (42:1-9; 49:1-13;...

Die sleutels van die koninkryk van die hemele

Die sleutels van die koninkryk van die hemele

Wanneer hy bely dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewendige God, word Petrus geseën en ontvang hy die sleutels van die koninkryk van die hemele (16:16, 19). Wat het Simon Petrus regtig ontvang? Watter valse idees aangaande Petrus en dié sleutels bestaan? In...

Johannes die Doper en Elía

Johannes die Doper en Elía

Die eerste wet van logika is die wet van identiteit wat leer dat iets is wat dit is: ʼn appel is ʼn appel. Die tweede wet van logika is die wet van nie-teenstrydigheid wat leer dat A kan nie ook nie-A wees op dieselfde tyd en in dieselfde sin nie: ʼn appel is nie ʼn kat...

Bind en ontbind

Bind en ontbind

Die enigste twee eksplisiete verwysings in die hele Nuwe Testament na die terme “bind en ontbind” kom in Matteus voor (sien ook Johannes 20:23). Die eerste verwysing kom voor wanneer Petrus die Here Jesus identifiseer as die Christus, die Seun van die lewende God...

Die Bergpredikasie

Die Bergpredikasie

Die bekendste preek van alle tye is waarskynlik Jesus se Bergpredikasie soos dit in Matteus 5:1-7:29 opgeskryf is. Jesus gee hierdie preek primêr vir sy dissipels, maar hy lewer dit ook aan nie-dissipels (Matteus 5:1-2; 13-16; 7:13, 28-29). Die Bergpredikasie is ʼn...

Die Evangelie volgens Matteus

Die Evangelie volgens Matteus

Die Evangelie van Matteus is waarskynlik een van die mees gelese boeke in die wêreld. Die naam ‘Matteus’ beteken ‘geskenk van God’ of ook ‘betroubaar’ — en sekerlik is hierdie wonderlike Evangelie ʼn geskenk van die betroubare God aan ons! Hierdie Evangelie gaan oor...

Oorsig van die Nuwe Testament

Oorsig van die Nuwe Testament

Watter titel sou u vir die Evangelie van Matteus of vir 2 Petrus gee? As u gevra word om byvoorbeeld Kolossense op te som, wat sou u skryf? Waarom en wanneer is die boeke van die Nuwe Testament geskryf? Wat is kenmerkend van 2 Korintiërs of, gesien vanuit ʼn ander...

1 & 2 Kronieke

1 & 2 Kronieke

Waarom is Kronieke geskryf? Ná die Babiloniese gevangenskap moes Jode herinner word waar hulle vandaan kom, wat God onvoorwaardelik aan Israel belowe het en waarna hulle kon uitsien. Daarom is dit nie vreemd nie dat die eerste nege hoofstukke van 1 Kronieke verskeie...

Klaagliedere

Klaagliedere

Baie rampspoedige voorvalle het met die nasie van Israel op die 9de van die maand Av gebeur. Die Eerste Tempel en Jerusalem is in die jaar 586 v.C. op 9 Av deur die Babiloniërs vernietig. Daaropvolgende gebeure in die geskiedenis, soos toe Jode uit sekere lande verban...

Die boek Prediker

Die boek Prediker

Die Hebreeuse titel van hierdie boek is ‘Qoheleth’ (vgl. 1:1-2, 12; 7:27; 12:8-10) en verwys na die Prediker wat as die skrywer geïdentifiseer kan word (Cone 2009:17). Die boek se titel in die Afrikaanse Bybel kan dus as paslik beskou word. Die term ‘Qoheleth’ sowel...

Die boek Esra-Nehemía

Die boek Esra-Nehemía

Agtergrond en struktuur Hedendaags word Esra en Nehemía in die meeste Bybels as twee aparte boeke aangetoon, maar dit was nie altyd die geval nie. Die mees antieke manuskripte, die Hebreeuse Bybel voor die 15de eeu, en die Septuaginta het Esra en Nehemía as een...

Die boek Ester

Die boek Ester

Agtergrond Daar kan ʼn goeie rede wees hoekom Ester die enigste boek in die Bybel is wat God nie uitdruklik noem nie. God het gesê (of gedreig) dat as Israel sou versuim om die Mosaïese verbond na te kom, een gevolg daarvan sou wees dat Hy sy teenwoordigheid of...

Die boek Daniël

Die boek Daniël

Daniël was deel van die eerste Joodse wegvoering na Babilon deur Nebukadnésar in die jaar 605 vC. Agtergrond en datum Onder die weggevoerdes was daar ook die aantreklike, hoogs intelligente jong seuns Hanánja, Mísael, Asárja en Daniël (1:4, 6). Hierdie vier jong seuns...

Die boek Sagaría

Die boek Sagaría

Kom jy ’n Hebreeuse naam teë wat ‘Yahweh onthou’ beteken, dan kom jy die naam ‘Sagaría’ teë. Skrywer en datum Onmiddellik na die inleiding (1:1), word Sagaría se tydgenote aangesê om God se woorde en insettinge te onthou (1:2-6). Sagaría moes baie jonk gewees het toe...

Die boek Maleagi

Die boek Maleagi

Hierdie merkwaardige boek is amper 2 500 jaar gelede geskryf vir Jode wat ná die Babiloniese ballingskap teruggekeer het na Israel. Inleiding Hulle het op die profete Jesaja en Jeremia ag geslaan en die Beloofde Land ingegaan. Die tempel en Jerusalem se mure is...

Die boek Haggai

Die boek Haggai

Ons weet so te sê niks oor Haggai nie, behalwe dat hy ʼn profeet vir Serubbábel en vir Josua was (1:1). Skrywer Dit is interessant dat die naam Haggai ‘my feestelike een’ kan beteken (Rydelnik 2014:1405) of verwys na ʼn ‘fees’ of ‘fees van die HERE’ (Fruchtenbaum...

Die boek Sefánja

Die boek Sefánja

As die agter-agter-kleinseun van Hiskía (1:1), is dit baie waarskynlik dat Sefánja van die koningshuis van Dawid was. Skrywer, datum en plek Sefánja het heelwaarskynlik in Jerusalem opgetree. Aangesien hy opgetree het “in die dae van Josía”, die laaste goeie koning...

Die boek Nahum

Die boek Nahum

Watter boek in die Bybel volg tot ʼn sekere mate die boek Jona op? Waarom, as die naam van hierdie boek ‘vertroosting’ of ‘medelye’ beteken, word daar naby die einde van die boek gevra, “Waar sal ek troosters vir jou gaan soek?” (3:7). Hierdie boek beskryf baie...

Die boek Miga

Die boek Miga

Saam met Amos, Hoséa en Jesaja, was Miga ʼn agtste-eeu vC profeet. Aangesien die Assiriërs die Noordelike koninkryk (Israel) in ballingskap sou neem, het Miga die Suidelike koninkryk (Juda) dringend opgeroep om hulle te bekeer...of om ʼn soortgelyke oordeel te beleef. ....

Die boek Hoséa

Die boek Hoséa

Saam met Amos, Miga en Jesaja, was Hoséa ʼn agtste-eeu vC profeet vir Israel en vir Juda. Hoewel hy tydens die regerings van vier konings van Juda (die Suidelike Koninkryk) opgetree het, het Hoséa hoofsaaklik opgetree vir die Noordelike Koninkryk (Israel), insluitend...

Die boek Amos

Die boek Amos

Amos was nie wat sommige ʼn ‘voltydse teoloog’ sou noem nie, maar ʼn skaapboer (1:1) en ‘veewagter en kweker van wildevyebome’” (7:14). Hoewel Amos in Tekóa gewoon het, ʼn plek sowat 10 myl suid van Jerusalem, het God hom geroep om vir die Noordelike koninkryk te...

Die boek Jona

Die boek Jona

Volgens 2 Konings 14:23-25 was Jona ʼn profeet wat drie myl vanaf Násaret gewoon het in ʼn plek met die naam Gat-Hefer, en hy het opgetree in die tyd van koning Jeróbeam II. As koning oor die Noordelike Koninkryk het Jeróbeam II regeer gedurende 793-753 vC terwyl...

Die boek Joël

Die boek Joël

Die naam van die profeet Joël beteken ‘Yahweh is God’ (vgl. 1:1). Oor hierdie profeet is daar min bekend, maar in die lig van verwysings na offers, priesters en die tempel (1:9, 13-14, 16; 2:14, 17; 3:17-21), was Joël heel waarskynlik ʼn profeet uit Juda in Jerusalem...

Obádja

Obádja

Obádja is die kortste boek in die Ou Testament. Selfs die inleiding is kort – “Die gesig van Obádja” – met geen melding van die naam van die profeet se stam, waar hy gewoon het, of wie se seun hy was nie. Die naam Obádja beteken die ‘dienskneg van die HERE’. Miskien...

Esegiël

Esegiël

Die naam ‘Eségiël’ beteken ‘God versterk’ of ‘God sal versterk’. As ʼn Leviet (1:3) sou Eségiël in die tempel begin werk het toe hy 30 jaar oud was. Eségiël was egter omtrent 25 jaar oud toe hy deel was van die tweede wegvoering na Babel in ongeveer 597 vC. Hoewel hy...

Jeremia

Jeremia

Die woord van die HERE het tot Jeremia gekom in die 13de jaar van koning Josía, wat die laaste goeie koning van Juda was voor die Babiloniese ballingskap (Jeremia 1:1-2). Jeremia se bediening as ʼn profeet vir Juda en in Jerusalem het tot die 11de jaar van die...

Jesaja

Jesaja

Naas Johannes die Doper (vgl. Matthéüs 11:9-11), was Jesaja waarskynlik die grootste Ou-Testamentiese profeet. Die openingsvers van die boek verklaar dat Jesaja opgetree het tydens die regerings van vier konings van Juda, naamlik koning Ussía (wat gesterf het in...

Die boeke 1 en 2 Konings

Die boeke 1 en 2 Konings

Die boeke 1 en 2 Konings is die laaste van wat die Hebreeuse kanon die Vroeë Profete noem (naamlik Josua, Rigters, Samuel en Konings), wat dan lei na Latere Profete (naamlik Jesaja, Jeremia, Eségiël en die Twaalf (‘klein profete’)). In die Hebreeuse kanon was 1 en 2...

Die boeke 1 en 2 Samuel

Die boeke 1 en 2 Samuel

In die oorspronklike Hebreeuse samestelling is 1 en 2 Samuel een boek. Gedurende die tweede helfte van die derde eeu vC het 70 skrifgeleerdes die Hebreeuse Ou Testament vertaal in die Griekse Septuaginta. Omdat een boekrol in daardie tyd nie genoeg spasie bevat het...

Rut

Rut

Die boek Rut is ʼn literêre meesterstuk. Dit is ook goed so, want omdat Rut direk ná die boek Rigters geplaas word – soos dit die geval is in die Septuaginta en in die meeste hedendaagse Bybels – bied dit ʼn verfrissende en vertroostende alternatief vir die...

Rigters

Rigters

Die boek Rigters handel nie oor die “goeie ou dae” in Israel nie. Inteendeel, dit beskryf die verval van Israel deur baie siklusse van verdrukking en (tydelike) verlossing in die tyd van die rigters (Rigters 3:7-16:31). Die God van Israel, egter, is getrou om sy...

Josua

Josua

Die Boek van Josua dra die naam van die hoofkarakter in die boek. In Grieks is die naam Josua die ekwivalent van die naam Jesus, wat beteken ‘die Here red/verlos’, so dit is nie sommer net enige naam nie. Ons hoor die eerste keer van Josua in Eksodus 17:9-13 waar ons...

Deuteronómium

Deuteronómium

Die Hebreeuse titel van Deuteronómium, ‘ēlleh haddėbarîm, is gebaseer op die eerste woorde van hierdie boek en wat beteken ‘dit is die woorde’. Dié titel is gepas want, onder die inspirasie van die Heilige Gees, bevat die vyfde en laaste boek van die Pentateug die...

Númeri

Númeri

Die vyfde woord in die Hebreeuse teks van die vierde boek van die Pentateug is bemidbār, wat ‘in die woestyn’ beteken. Die Afrikaanse titel, Númeri (‘boek van die getalle’), verwys na die twee volkstellings in hierdie boek (hoofstukke 1-4 en 26) en kan met die Latynse...

Levitikus

Levitikus

As die derde boek van die Tora, beweeg Levitikus byna soomloos van Eksodus na die verdere openbaring van God. God het die inhoud van die Boek van Levitikus geopenbaar gedurende ʼn 30-dae periode tussen die tyd wat die tabernakel opgerig is (Eksodus 40:17) en die sensus...

Eksodus

Eksodus

Deur te begin met die woorde ‘Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het’ (Eksodus 1:1), verbind Eksodus naatloos met Genesis en sy verskillende ‘tôledôts’ (‘hierdie is die afstammelinge of geslagte van…’). Verder eindig Genesis...

Genesis

Genesis

Die heel eerste woord in die Hebreeuse teks is Berē’šît, wat ‘in die begin’ beteken – en Hebreeuse titels van Bybelboeke word dikwels gegee op grond van die eerste of tweede woord van die boek. Génesis is inderdaad ʼn boek van die begin van dinge. Eerstens vertel dit...

Hábakuk

Hábakuk

Die Nuwe Testament haal Hábakuk 2:4 drie keer aan: ‘... die regverdige sal uit die geloof lewe’ (Romeine 1:17b; Galásiërs 3:11; Hebreërs 10:38). Sonder geloof, stel die skrywer van Hebreërs 11:6 dit onomwonde, ‘is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God...

Die grondslag vir die weerkoms van Christus

Die grondslag vir die weerkoms van Christus

Is daar enige verdere voorwaardes wat nagekom moet word voordat Christus se weerkoms kan plaasvind? Waarom sal die verwerping van Jode toeneem wanneer ons die einde van hierdie bedeling tegemoet gaan? Om die tweevoudige grondslag vir die Here Jesus Christus se...

Die Groot Wit Troon oordeel

Die Groot Wit Troon oordeel

Ons lees in Openbaring 20 hoe die dode, klein en groot, voor God staan by die Groot Wit Troon oordeel, waar die boeke geopen word. Die dode sal geoordeel word na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke (vers 12). Watter boeke is dit wat by die Groot Wit Troon...

Die oordeel van die skape en die bokke

Die oordeel van die skape en die bokke

Voordat die Here Jesus Christus die Messiaanse koninkryk op aarde in terme van die Dawidiese verbond gaan vestig, gaan Hy eers oordeel. Waarom is ’n oordeel nodig? Wanneer sal dit gebeur en wie gaan geoordeel word? Wat is die basis waarop hierdie oordeel gaan...

Die regterstoel-oordeel van Christus

Die regterstoel-oordeel van Christus

Wat gebeur tydens die regterstoel-oordeel van Christus? Wie of wat word daar geoordeel en wat is die resultaat van hierdie oordeel? Vandag se bespreking fokus op die bema-oordeel van gelowiges en die gevolge van hierdie oordeel deur Christus. . . . Wat is die...

Verskille tussen die wegraping en Christus se weerkoms

Verskille tussen die wegraping en Christus se weerkoms

Is die wegraping en die Here Jesus Christus se weerkoms na die aarde een en dieselfde gebeurtenis of is dit twee verskillende gebeurtenisse? In ons ondersoek na antwoorde op hierdie vraag, wys ons die volgende tien verskille uit tussen die wegraping en Christus se...

Wanneer gebeur die wegraping?

Wanneer gebeur die wegraping?

Wanneer sal die wegraping plaasvind? Hoewel die meeste gelowiges (maar nie almal nie) saamstem dat daar ʼn wegraping sal wees, verskil gelowiges oor die tydsaspek van die wegraping. Ten minste vyf antwoorde word gegee. Party sê die wegraping sal voor die Verdrukking...

Die wegraping Deel 2

Die wegraping Deel 2

In die eerste deel van hierdie kort reeks oor die wegraping, het ons tot die slotsom gekom dat net heiliges in die Kerkbedeling weggeraap sal word, beide dié wat in Christus gesterf het (gelowiges wat sedert Pinkster gesterf het) en ook dié gelowiges in Christus wat...

Die wegraping Deel 1

Die wegraping Deel 1

Omdat die wegraping ʼn belangrike onderwerp is, behoort dit in plaaslike gemeentes geleer te word. Dit is ongelukkig waar dat daar onder gelowiges verdeeldheid oor hierdie leer is. Ons begin vandag met ʼn noukeurige ondersoek in verband met die wegraping en ons rig ons...

Die plek van die dooies

Die plek van die dooies

As dit nie vir die Bybel was nie, sou ons nie kennis van die onsigbare wêreld gehad het nie. Wat leer die Bybel ons oor die doderyk en sy kompartemente, waar is die paradys nou en wanneer is die ‘boesem van Abraham’ leeggemaak? Om insig oor die onsigbare wêreld te...

Die oorgangstaat tussen dood en opstanding

Die oorgangstaat tussen dood en opstanding

Wat gebeur wanneer iemand sterf en presies waar is daardie persoon? Ons bespreek vandag die verskillende toestande of state van lewe en dood . . . Drie toestande of state In die lewe van elke mens word drie verskillende toestande uitgeken. Alle mense, hetsy gelowiges...

Onsterflikheid

Onsterflikheid

Wat is ‘die dood’ vanuit ʼn Bybelse perspektief en wat word met ‘onsterflikheid’ bedoel? Watter Bybelse bewyse is daar wat van onsterflikheid getuig? Watter nut bied hierdie leer van onsterflikheid vir gelowiges? . . . Omskrywing van terminologie Onsterflikheid kan...

Hoekom red God vandag heidene?

Hoekom red God vandag heidene?

Daar is verskeie redes waarom baie gelowiges vandag vra of God steeds Jode red. Die presiese teenoorgestelde vraag is egter in die eerste eeu (vgl. Handelinge 15) deur Joodse gelowiges gevra: “Red God vandag heidene?” Hoekom het God gedurende die afgelope 2 000 jaar...

Jode, heidene, Christene

Jode, heidene, Christene

Volgens 1 Korinthiërs 10:32 kan ons in Nuwe-Testamentiese tye die wêreldbevolking in drie groepe verdeel, naamlik Jode, heidene en Christene. Maar wie is ʼn Jood, wie is ʼn heiden, en wie is Christene? Hoe kan ʼn Jood Bybels gedefinieer word? Hierdie kwessies is veral...

Die moderne staat van Israel in Bybelprofesie

Die moderne staat van Israel in Bybelprofesie

Ons het reeds die oorblyfsel van Israel bespreek en vandag fokus ons op die verskillende sienings omtrent die moderne staat van Israel in Bybelprofesie. Nadat ons vyf verskillende sienings beskou het, kyk ons na wat die Bybel ons omtrent twee wêreldwye herversamelings...

Die oorblyfsel van Israel: Verlede, hede en toekoms

Die oorblyfsel van Israel: Verlede, hede en toekoms

Ons het reeds die verhouding tussen die Kerk en die Jode bespreek en vandag fokus ons op die oorblyfsel van Israel. Eerstens bespreek ons die leerstelling of grondbeginsel van die oorblyfsel, waarna ons die uitvloeisels van hierdie leer beskou. . . . Die leer van die...

Die Kerk en die Jode

Die Kerk en die Jode

Die verhouding tussen die Kerk en die Jode is ’n saak waaroor baie gedink, gesels en geskryf word. Ons fokus vandag op hierdie verhouding en ons rig ons bespreking aan die hand van hierdie vrae: Hoe kan die verhouding tussen die Kerk en die Jode beskryf word? Watter...

Die gebed in Daniël 9

Die gebed in Daniël 9

Ons het die afgelope tyd spesifiek verskeie aspekte van gebed bespreek. Vandag fokus ons op die gebed in Daniël 9. Daniël 9 is baie bekend maar nie vanweë die eerste 23 verse van daardie hoofstuk nie. Díé gebed van ʼn baie wyse en regverdige man (vgl. Esegiël 14:14,...

Die model-gebed van Matteus 6

Die model-gebed van Matteus 6

Jesus leer ons sekere beginsels in Matteus 6 oor liefdadigheid, vas en veral oor gebed. As Jesus sy dissipels in die Bergpredikasie leer om heilige en godvrugtige lewens te lei terwyl ons wag dat die komende koninkryk opgerig word, hoe moet dissipels bid? . . . Twee...

Die inhoud en dele van gebed

Die inhoud en dele van gebed

Ons het reeds die drie soorte gebede, die beginsels van gebed, asook die subjektiewe en objektiewe voorwaardes van gebed bespreek. Vandag fokus ons bespreking op die inhoud, asook die dele of komponente van gebed. . . .Die Bybel swyg nie oor die dele of komponente van...

Objektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Objektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Ons het onlangs die subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed bespreek en vandag fokus ons op die objektiewe voorwaardes. Hierdie bespreking vorm deel van ons fokus op gebed. Ons het reeds die beginsels van gebed, asook die drie soorte gebede bespreek. . . .As...

Subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Ons het reeds die beginsels van gebed, asook drie soorte gebede bespreek. Vandag fokus ons op die subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed. . . . Bybelse gebede is voorwaardelik, hetsy eksplisiet of implisiet. Byvoorbeeld, Jesus het ten minste drie voorwaardes...

Drie tipes gebede

Drie tipes gebede

Ons het reeds die beginsels van gebed bespreek, en vandag fokus ons op drie soorte gebede, naamlik persoonlike of private gebede, openbare gebede en eskatologiese gebede. Ons noem ook die sogenaamde 'tien mees ongewenste openbare gebede'. . . . Persoonlike of private...

Die beginsels van gebed

Die beginsels van gebed

Hoe kan gebed omskryf word? Waarom bid ons en wat is die doel van gebed? Moet ons op ’n spesifieke tyd bid of dalk ’n spesifieke liggaamshouding tydens gebed inneem? Hierdie en baie ander vrae oor gebed is die fokus van hierdie bespreking. . . . Die definisie van...

Vir wie moet ons gee?

Vir wie moet ons gee?

Ons het reeds die Bybelse beginsels ten opsigte van gee bespreek, en ook die vraag oor hoeveel gegee moet word. Vandag bespreek ons die vraag: Vir wie moet ons gee? Hierdie is die derde en laaste deel van ons kort reeks oor die Bybelse beginsels ten opsigte van gee. ....

Geesbeheerde gee onder genade

Geesbeheerde gee onder genade

Ons het reeds die Bybelse beginsels ten opsigte van gee bespreek, en vandag vra ons: Hoeveel moet gegee word? Om by ’n Bybelse antwoord uit te kom, moet ons eers vasstel wat ons verantwoordelikhede is ten opsigte van die Nuwe Verbond, waarna ons verder vra watter...

Wat is die Bybelse beginsels ten opsigte van gee?

Wat is die Bybelse beginsels ten opsigte van gee?

Terwyl ons steeds fokus op die plaaslike gemeente, wil ons graag vandag gesels oor die kwessie van gee aan ander. Wat is die Bybelse beginsels ten opsigte van gee? Ons het almal al van rentmeesterskap gehoor, maar wat beteken dit nou eintlik? . . . Rentmeesterskap en...

Die doop

Die doop

Nadat ons onlangs die plaaslike gemeente bespreek het, het ons gefokus op die Nagmaal as ’n kerklike instelling. Vandag fokus ons op die doop en vra waar hierdie gebruik vandaan kom, of dit ook, soos die Nagmaal, ’n kerklike instelling is, hoe die doop toegepas word...

Die Nagmaal

Die Nagmaal

Ons het onlangs gefokus op die plaaslike gemeente; hoe dit gedefinieer word, wat die doel van die plaaslike gemeente is en ook hoe plaaslike gemeentes bestuur behoort te word. Vandag is ons fokus op die Nagmaal as ’n kerklike instelling. Ons vra hoe ’n...

Die plaaslike gemeente

Die plaaslike gemeente

Hoe kan ’n plaaslike gemeente gedefinieer word? Wat is die doel van ’n plaaslike gemeente? En hoe moet plaaslike gemeentes bestuur word? Ons het reeds in baie detail na die universele Kerk gekyk, en vandag bespreek ons die plaaslike gemeente. . . . Definisie Hoewel...

Die Wynstok en die lote

Die Wynstok en die lote

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus as die Wynstok en die...

Die Erfgenaam en die mede-erfgename

Die Erfgenaam en die mede-erfgename

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus as Erfgenaam en die...

Die Herder en sy kudde

Die Herder en sy kudde

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus se verhouding met sy...

Die Eersteling en die oes

Die Eersteling en die oes

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus se verhouding met sy...

Die Hoof en die liggaam

Die Hoof en die liggaam

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds die simboliese illustrasie van die Kerk as ’n gebou en die Kerk as ’n heilige en koninklike priesterdom bespreek. Vandag bespreek ons...

Simboliese illustrasies van die universele Kerk

Simboliese illustrasies van die universele Kerk

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Vir die volgende ruk lank gaan ons ondersoek instel na agt sulke simboliese illustrasies van die universele Kerk se verhouding met die Here Jesus...

Die universele Kerk

Die universele Kerk

Ons bespreking oor die universele Kerk, wat dit is en wat dit nie is nie, sluit die volgende vrae in: Wat is die Here se doelwitte met die Kerk? Wanneer het Christus sy Kerk begin bou en wanneer sal Hy hierdie werk voltooi? Wat is die toekomsbestemming van die...

Die Joodse bruilofstelsel en die bruid van Christus

Die Joodse bruilofstelsel en die bruid van Christus

ʼn Deeglike ondersoek na die Joodse bruilofstelsel wat tydens Jesus se eerste koms gegeld het, kom handig te pas wanneer gelowiges gekonfronteer word met teksgedeeltes wat na Christus as die hemelse Bruidegom en die Kerk as sy hemelse bruid verwys. Dit is veral die...

Posisionele waarhede en seëninge van gelowiges

Posisionele waarhede en seëninge van gelowiges

Wanneer iemand tot geloof in Christus kom, word hy of sy oombliklik verryk met elke geestelike seëning in Christus (Efésiërs 1:3; Kolossense 2:10). Teologies kan hierna verwys word as posisionele waarhede (feite) of seëninge. . . . Elke keer wanneer die apostel Paulus...

Regverdigmaking en heiligmaking

Regverdigmaking en heiligmaking

Wat leer die Bybel ons oor regverdigmaking en heiligmaking? Wat beteken hierdie woorde en waarom is dit belangrik dat gelowiges die begrippe moet ken? Redding het drie fasette — regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking — maar vandag bespreek ons net die eerste...

Ewige sekerheid (Deel 3)

Ewige sekerheid (Deel 3)

In hierdie derde en laaste artikel oor Ewige sekerheid besin ons oor die sogenaamde "problematiese Skrifgedeeltes" wat dikwels aangehaal word wanneer hierdie saak bespreek word. . . . Verkeerde toepassing van dispensasies In sommige gevalle praat die Bybelse teks nie...

Ewige sekerheid (Deel 2)

Ewige sekerheid (Deel 2)

Watter Bybelse bewyse is daar vir ewige sekerheid? In hierdie tweede bespreking oor hierdie belangrike onderwerp, noem ons veertien van die bewyse wat in die Bybel gevind kan word. . . . God die Vader Met betrekking tot God die Vader, berus die ewige sekerheid van die...

Ewige sekerheid (Deel 1)

Ewige sekerheid (Deel 1)

Kan ʼn gelowige sy of haar redding verbeur, hetsy deur ʼn sondige daad of deur op te hou om te glo? In hierdie artikel bespreek ons die beginsels wat geld ten opsigte van die konsep van ewige sekerheid. Omdat ewige sekerheid ʼn belangrike onderwerp is, en daar baie...

Die tien fasette van ons redding (Deel 2)

Die tien fasette van ons redding (Deel 2)

Ons het reeds vyf van die tien verskillende fasette van ons redding bespreek, naamlik vernuwing, bekering, berou, geloof en belydenis. Onthou dat dit slegs fasette en nie chronologiese stappe in 'n proses is nie, met ander woorde, al hierdie fasette of aspekte kom...

Die tien fasette van ons redding (Deel 1)

Die tien fasette van ons redding (Deel 1)

Ons het onlangs die voorwaarde vir redding bespreek en ons volg dit hiermee op met ʼn bespreking van die tien fasette van ons redding, in twee dele van 5 fasette elk. Vertroudheid met hierdie tien fasette gee aan ʼn mens ʼn beter begrip van God se Woord en kan meewerk...

Die voorwaarde vir redding

Die voorwaarde vir redding

Die tronkbewaarder in Filippi het vir Paulus en Silas gevra, “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” (Handelinge 16:30). In hierdie artikel beantwoord ons hierdie vraag positief deur te wys wat die voorwaarde vir redding is, maar ons beantwoord dit ook negatief...

Die genade van God

Die genade van God

As dit nie vir God se genade was nie, waar sou die mensdom gewees het? Hoe kan God se genade beskryf of gedefinieer word? Vanaf onverdiende guns en goedertierenheid tot genade Die Hebreeuse woord chen, wat 225 keer in die Ou Testament gebruik word, beskryf genade as...

Die onvergeeflike sonde

Die onvergeeflike sonde

In die derde en laaste artikel oor Wat die Bybel leer oor sonde, beantwoord ons vrae oor wat die onvergeeflike sonde of lastering teen die Heilige Gees is en of hierdie sonde vandag gepleeg kan word. Die onvergeeflike sonde Sommige mense glo dat...

Wat die Bybel leer oor sonde (Deel 2)

Wat die Bybel leer oor sonde (Deel 2)

Wat kan gesê word oor drie groot toerekenings waarna die Bybel verwys? Wat beteken dit wanneer ʼn gelowige as ‘geregtig gereken’ word? Wat is die gevolge en die hulpmiddels as ʼn gelowige sondig? Wanneer sal ons uiteindelik algehele oorwinning oor sonde hê? Die drie...

Wat die Bybel leer oor sonde (Deel 1)

Wat die Bybel leer oor sonde (Deel 1)

Hamartiologie is die Bybelse leer oor sonde. In hierdie artikel wys ons hoe die Bybel sonde beskryf en hoe dit gedefinieer kan word. Ons bespreek ook waar sonde vandaan kom, wat die gevolge van sonde is en wat die geneesmiddel daarvoor is. Hierdie artikel is die...

Die sondeval

Die sondeval

Wat was Adam en Eva se oorspronklike toestand toe God hulle geskape het? Wat is wyse waarop versoeking in drie fases verloop? Wat is die gevolge van die sondeval? Toe God vir Adam en Eva geskape het, was hulle in ʼn toestand van volwassenheid. Alles wat die menslike...

Wat moet ek doen om gered te word?

Wat moet ek doen om gered te word?

Die tronkbewaarder in Filippi het vir Paulus en Silas gevra, “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” (Handelinge 16:30). Wat is die enigste voorwaarde vir redding? Redding vind plaas op grond van God se genade deur geloof in Jesus Christus. Geloof is die enigste...

Die skepping van Adam en Eva

Die skepping van Adam en Eva

Wat volg op Bibliologie, Primêre Teologie, ʼn studie van God die Vader, Christus, die Heilige Gees en Engelogie? Antropologie is die lering oor mense, wat begin met God se skepping van Adam en Eva. Dit neem jou terug na die eerste hoofstukke van Génesis. Ooreenkomstig...

Satanologie (Deel 3)

Satanologie (Deel 3)

Wat leer die Bybel omtrent die koninkryk van die duisternis? Hoe beheer Satan hierdie koninkryk? Wat is die gelowige se verweer teen Satan en sy koninkryk? As deel van die Kom Kyk dissipelskapkurus maak ons gebruik van ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum (van Ariel...

Satanologie (Deel 2)

Satanologie (Deel 2)

Wat het met Satan se val gebeur? Wat is die verskillende wonings van Satan (verlede, hede en toekoms)? Watter bestemmings gee die Bybel vir Satan en hoe is Satan se aard? Ons gee ʼn gedeeltelike opsomming van ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum (van Ariel...

Satanologie (Deel 1)

Satanologie (Deel 1)

Is Satan ʼn persoonlike wese of net ʼn ‘uitstraling’ of ʼn bose mag? Waar kom Satan vandaan? Veroorsaak Satan elke sonde en stoornis in iemand se lewe? Hierdie en ander vrae word in hierdie reeks van drie artikels oor wat die Bybel omtrent Satan leer, bespreek. Die reeks...

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 3)

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 3)

Watter sewe bedienings van die Heilige Gees help die gelowige, nadat hy/sy tot geloof in Christus gekom het tydens die Kerkbedeling (vanaf Pinkster totdat Christus kom om sy bruid hemel toe te neem), om in Christus te groei? Watter werk sal die Heilige Gees ná die...

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 2)

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 2)

Watter vyf bedienings van die Heilige Gees word verrig, vanaf Pinkster totdat Christus sal kom om sy bruid hemel toe te neem, op die oomblik wanneer iemand tot geloof in Jesus Christus kom? Dit is die tweede gedeeltelike opsomming hierdie van ’n artikel deur dr....

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 1)

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 1)

Wat is die bedienings van die Heilige Gees met betrekking tot die Skrif en tot die wêreld? Watter werk het die Heilige Gees tydens Ou-Testamentiese tye verrig? Openbaring, inspirasie en verheldering Met betrekking tot die Skrif is die Heilige Gees betrokke by...

Die Koningskap van Christus

Die Koningskap van Christus

Wat is die teologie van Christus se Koningskap? Hoe moet die gelowige Christus die Koning van sy of haar lewe maak? Wat kan van “Koningskap-redding” gesê word? Die Bybel gebruik vier terme vir Koningskap In die Bybel word vier terme gebruik om die betekenis van...

Die huidige werk van Christus

Die huidige werk van Christus

Met watter werk is Jesus Christus sedert sy hemelvaart besig? Wat is, tydens die “huidige sessie” (soos sommige dit noem), die Messias se posisie, sy teenswoordige werk in die hemel, en sy teenswoordige werk op die aarde? Watter sewe beelde illustreer wat Christus...

Die wet van Moses en die wet van Christus

Die wet van Moses en die wet van Christus

As iemand vandag tot geloof in Jesus Christus kom, tot watter mate — indien enige — behoort die gelowige die Wet van Moses te onderhou of geld die Wet van Christus vandag? Hierdie onderwerp is veral vir Jode belangrik. God het vir Moses die 10 gebooie op kliptafels...

Die resultate van Christus se dood

Die resultate van Christus se dood

In hierdie dissipelskapkursus het ons ʼn vorige keer gevra hoekom Christus moes sterf, maar vandag vra ons: Watter spesifieke resultate is deur die Messias se dood tot stand gebring? Ons wys op tien resultate. 1. Die grondslag vir die uitstel van regverdige goddelike...

Waarom Christus moes sterf

Waarom Christus moes sterf

Hoekom moes Christus sterf? Hoe word redding bewerkstellig? Was Christus se dood in die Ou Testament voorspel? ’n Belangrike Skriftuurlike tema is redding deur bloed. Toe Adam en Eva die eerste daad van ongehoorsaamheid gepleeg het, het sonde die menslike sfeer...

Die hemelvaart

Die hemelvaart

Die hemelvaart van Jesus Christus is nie net ’n historiese feit nie, dit is ook teologies besonder betekenisvol en belangrik. Wat is die geskiedenis van die hemelvaart van die Messias? Watter teologiese implikasies, betekenis en gevolge kan ten opsigte van Christus se...

Die opstanding van die Messias

Die opstanding van die Messias

Het jy al, wat die opstanding van die Messias betref, gedink aan die volgorde van gebeurtenisse vandat die opstandingsdag aangebreek het tot met Christus se verskyning aan sy elf apostels net voor sy hemelvaart? Wat is die teologiese implikasies, gevolge en betekenis...

Die vleeswording

Die vleeswording

Hoe het die Woord van God vlees geword en onder ons kom woon? Hoe het die vleeswording, of inkarnasie, van die Messias plaasgevind? [Die woord ”inkarnasie” is afgelei van ʼn Latynse woord wat “in die vlees” beteken.] Wat is die leer van die inkarnasie, die wyse van die...

Die Godheid van Christus

Die Godheid van Christus

Is die Christus wat jy aanbid God, of was hy net ʼn goeie mens gewees, iemand met nét ʼn menslike natuur? Kan jy die Godheid van Christus uit die Skrif bewys? Wat het gebeur toe die Seun van God ook die menslike natuur aangeneem het (die leer van “kenosis”)? Vir lesers...

God die Vader

God die Vader

Die Evangelie van Johannes begin met ʼn uitgebreide chiastiese struktuur wat eindig met hierdie woorde: “Niemand het God ooit gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar” (Johannes 1:18; vgl. 1:1-2; OAV). Die vrae wat baie...

Die Drie-Eenheid

Die Drie-Eenheid

Dwarsdeur die geskiedenis was daar teenstand teen die konsep van die Drie-Enigheid van God. “Hoe kan God een wees, en hoe kan God drie wees?” Dit kom teenstellend voor. Dissipels van Jesus vind egter dié duidelike antwoord in die Skrif: Daar is net een God, maar in...

God se bedelings

God se bedelings

Een van die maniere om ʼn geheelbeeld van God se spesiale openbaring te kry is om op die verbonde van die Bybel te fokus (soos ons reeds onlangs gedoen het). Ander maniere om die Bybel se meta-verhaal beter te leer ken — “om die woord van die waarheid reg te sny” (2...

Die verbonde van die Bybel Deel 8

Die verbonde van die Bybel Deel 8

Die Wet van Moses word deur Paulus as die ‘middelmuur van skeiding’ beskryf (Efesiërs 2:14) of te wel ʼn ‘wet van gebooie wat in insettinge bestaan’ (Efesiërs 2:15). As iemand gedurende die tyd wat die Wet van Moses gegeld het — vanaf Sinai tot by die kruis van Jesus...

Die verbonde van die Bybel Deel 7

Die verbonde van die Bybel Deel 7

Jeremia 31 is geskryf toe Israel só afvallig van die Here geraak het dat hulle nasionale redding uit Egipte effektiewelik in ballingskap omgekeer is (Barrick 1999:228). Die Teokratiese koninkryk het by die berg Sinai begin maar eindig met die Babiloniese ballingskap....

Die verbonde van die Bybel Deel 6

Die verbonde van die Bybel Deel 6

Kan ʼn nasie ʼn koninkryk hê sonder ʼn koning? Israel was nooit sonder ʼn koning nie, want God is Israel se koning (vgl. 1 Samuel 8:5-8). Israel wou egter ʼn koning hê ‘soos by al die nasies’ (1 Samuel 8:5). Iemand wat ook ʼn menslike natuur het moes oor hulle regeer. Ná...

Die verbonde van die Bybel Deel 5

Die verbonde van die Bybel Deel 5

As God nasionale beloftes aan Abraham en sy nageslag belowe het, en indien die Teokratiese koninkryk by die berg Sinai begin het, kan ʼn nasie ʼn koninkryk hê as dit nie ʼn land het nie? Toe Israel se swerwingstyd in die woestyn byna verby was, en Moses ʼn finale...

Die verbonde van die Bybel Deel 4

Die verbonde van die Bybel Deel 4

God begin om die nasionale beloftes te vervul wat hy aan Abraham belowe het deur Israel uit Egipte te red (vgl. Genesis 15:13-14). Vyftig dae nádat die pasga vir die eerste keer gevier is, sluit God ʼn verbond met Israel by die berg Sinai — nie met enige nie-Joodse...

Die verbonde van die Bybel Deel 3

Die verbonde van die Bybel Deel 3

Ná die vloed ontstaan daar 70 nasies uit die afstammelinge van Sem, Gam en Jafet (Genesis 10). Tien geslagte ná Noag roep God ʼn spesifieke man wat nie net uit die land van Ur van die Chaldeërs moet weggaan nie, maar wat ook afgodery moet los. Abram is gehoorsaam en...

Die verbonde van die Bybel Deel 2

Die verbonde van die Bybel Deel 2

Watter voorwaardelike en onvoorwaardelike verbonde het God volgens die Bybel met die mens gemaak?Watter verbondstekens gaan saam met watter verbonde, watter krisis in die geskiedenis het moontlik tot die verbond aanleiding gegee, met wie is die verbonde gesluit en...

Die verbonde van die Bybel Deel 1

Die verbonde van die Bybel Deel 1

Dit is makliker om ʼn groot legkaart te bou as die buitenste stukke eers aanmekaar is. Sodra die legkaart se raamwerk klaar is, kan die detail binne-in voltooi word. Net so, indien ʼn raamwerk van die Bybel se meta-verhaal gebou word, watter stukke moet gebruik word?...

Inleiding tot die verbonde van die Bybel

Inleiding tot die verbonde van die Bybel

ʼn Gesonde begrip van die verbonde van die Bybel is belangrik in die lewe van elke dissipel van Jesus Christus. Wat is die verskil tussen ʼn voorwaardelike en ʼn onvoorwaardelike verbond? Hoeveel verbonde beskryf die Bybel? Wat is die bepalings van hierdie verbonde en...

Wat word met illuminasie bedoel?

Wat word met illuminasie bedoel?

As Goddelike openbaring oor die ontsluiering van waarheid gaan (óf deur algemene óf spesiale openbaring), en as inspirasie met die neerskryf van God se spesiale openbaring te make het, en as die voltooide kanon van die 66 boeke van die Bybel saamgebind is en voor jou...

Die inspirasie van die Bybel

Die inspirasie van die Bybel

Noudat ons reeds besin het oor die Bybel en Goddelike openbaring, wil ons ook die kwessie van die inspirasie van die Bybel bespreek. Volgens 2 Timótheüs 3:16-17 en 2 Petrus 1:19-21 is die Bybel geïnspireer, maar wat presies word hiermee bedoel? Verder is dit belangrik...

Die Bybel en Goddelike openbaring

Die Bybel en Goddelike openbaring

Is daar ʼn God? As daar ʼn God is, kommunikeer Hy? As God kommunikeer, wat sê Hy? Die antwoorde op die eerste twee vrae is beslis “Ja!” Wat die derde vraag betref: die Griekse woord vir openbaring beteken “die ontsluiering”. God kan alleenlik geken word omdat Hy Homself...

Pas jou gesindheid teenoor die Bybel se gesag toe

Pas jou gesindheid teenoor die Bybel se gesag toe

Onlangs het ons ses gesindhede of houdings jeens die Bybel se gesag bespreek. Nou vra ons, as die President van Suid-Afrika jou vertel dat die apostel Paulus “ʼn Afrikaan is, gebore in Soedan”, sal jy as ʼn dissipel van Christus hierdie stelling Bybels kan weerlê? Of as...

Die aard van die Bybel

Die aard van die Bybel

Alle mense te alle tye sien God se ewige krag en goddelikheid in God se algemene openbaring (Romeine 1:20). Die antwoord op die mens se sondeprobleem — die evangelie van Christus — kan egter nét in God se spesiale openbaring gevind word. Met watter terme word die...

Wat is die doel van dissipelskap?

Wat is die doel van dissipelskap?

Wat is die doel van dissipelskap? Hoe word mens ʼn dissipel van Jesus Christus? Wat is die kenmerke van ʼn ware dissipel van Jesus? Die hoofdoel van dissipelskap is om soos Jesus Christus te word. Jesus sê dit “is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en...

ʼn Oproep tot dissipelskap gaan uit …

ʼn Oproep tot dissipelskap gaan uit …

ʼn Oproep tot dissipelskap gaan uit ... vanaf Jesus die Messias aan elkeen wat deur geloof aan Hom behoort. Die besluit om sy roeping te beantwoord is ʼn saak waaroor elke gelowige moet besluit. Die Bybel leer ons dat dissipelwording ʼn eenmalige toewyding en ʼn...

Die ster van die Koning van die Jode

Die ster van die Koning van die Jode

Die reis na Jerusalem is lank, maar die moeite werd. Ons reis eers noord-wes, al met die Eufraat-rivier op tot in die suide van Assirië. Dan draai ons suid-wes, af na Damaskus, op die koningsweg, deur die Dekapolis, oor die Jabbok- en Jordaan-riviere en dan op na...