Die chiastiese struktuur van Matteus 21:1–23:39

 

Die identiteit en gesag van Jesus Christus is van grondliggende belang. Aan die begin van Jesus se openbare bediening, bevestig God die Vader Jesus se identiteit en God se Gees kom rus op Hom. Die Evangelie van Matteus vertel egter van die konflik oor die Persoon en boodskap van die Koning. Naby die einde van sy openbare bediening is Jesus in ’n stryd oor vyf twispunte rakende sy gesag en identiteit gewikkel. Hierdie artikel stel ʼn chiastiese struktuur van Matteus 21:1–23:39 voor, wat op die gesag en identiteit van Jesus Christus, Here en Seun van Dawid fokus.

Lees ‘Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!’ Die chiastiese struktuur van Matteus 21:1–23:39 hier.