Een Messias, twee komste en drie voorlopers: Die chiastiese struktuur van Matteus 11:2-17:13

FaithEquip het ongeveer ʼn jaar gelede ʼn paar kort artikels oor eskatologie op ons Facebook-blad geplaas oor Johannes die Doper, die profeet Elía en ook oor die sleutels van die koninkryk wat aan die Apostel Petrus gegee is. Ons het ook ʼn Bybelstudie oor Maleagi voltooi. Nou, ʼn jaar later, is daar ʼn artikel beskikbaar wat baie van hierdie temas saambind. Ons is dankbaar dat die teologiese joernaal In die Skriflig die artikel geplaas het. Die titel van die artikel is Een Messias, twee komste en drie voorlopers: Die chiastiese struktuur van Matteus 11:2-17:13.

Hierdie artikel stel ʼn groot chiastiese struktuur vir Matteus 11:2-17:13 voor. Die chiastiese struktuur lei tot ʼn bespreking van die een Messias, sy twee komste en (ten minste) drie voorlopers. Dit beklemtoon ook God se koninkryksprogram, in besonder die Inter-Advent Periode wat deur die gelykenisse van Matteus 13 gedek word. Die struktuur kan teologies belangrik wees aangesien dit Matteus 13 met die tipologiese vervulling van die feeste van die HERE verbind en ook fokus op die rolle van Johannes die Doper, die profeet Elía en die Apostel Petrus tydens die Inter-Advent Periode.

Lees: Een Messias, twee komste en drie voorlopers: Die chiastiese struktuur van Matteus 11:2-17:13.