Israelologie : ’n Bybels-teologiese perspektief oor Israel se verlede, hede en toekoms

Israelologie is tans nie ʼn akademiese dissipline in eie reg binne die raamwerk van die Bybelse en Sistematiese Teologie nie. Lering oor die Kerk (ekklesiologie) en oor die eindtye (eskatologie) vorm byvoorbeeld deel van teologiese denke en navorsing, maar Israelologie, die Bybelse leer oor Israel, word in byna geen teologiese handboek vermeld nie. Tog verskil teologiese stelsels en kerke op grond van hulle sienings oor Israel. Iemand mag vra, “Wat is die sin daarin om op Israelologie te fokus?” Redding het na nie-Jode gekom om die Jode jaloers te maak en nie sodat die ‘takke’ van die ‘wilde olyf’ hulle bo die natuurlike ‘takke’ kan verhef nie (Rom 11:11–24). ʼn Fokus op Israelologie nie anders as om grondliggende teologiese vrae te opper nie. Die Israelologie beïnvloed ongetwyfeld ʼn teoloog se keuse ten opsigte van die teologiese stelsel. Verder speel Israelologie ʼn beduidende rol in die eskatologie en ekklesiologie. Vir bogenoemde redes is dit belangrik om ʼn induktiewe studie te maak van wat die Skrif oor Israel leer.

Israel het ʼn verlede, hede en ʼn toekoms in God se raadsplan. Meegaande artikel fokus op die verbonde wat God met Israel gesluit het, vra “Wie is ʼn Jood?”, ontleed die nageslag van Abraham, behandel Jesus se eerste koms en die onvergeeflike sonde, die die Joodse oorblyfsel in die Kerk, die huidige herstel van die Jode in die land Israel, die basis van die weerkoms van Christus asook Israel se rol en plek in die messiaanse koninkryk en die ewige bestel.

Lees gerus Israelologie: ’n Bybels-teologiese perspektief oor Israel se verlede, hede en toekoms.