Markus 4:1-34: ʼn Eenvoudige struktuur vir die verborgenheid van die koninkryk

Wanneer die verborgenhede van die koninkryk bespreek word, kry die gelykenisse van Mattheus 13 al die aandag, netjies uiteengesit en gestruktureer. Daarna, so asof dit ʼn na-gedagte is, word een unieke gelykenis uit Markus (4:26-29) by bogenoemde gevoeg. Markus 4:1-34 is egter nie net gestruktureer nie, maar bevat ook ʼn geïntegreerde stel gelykenisse wat gesamentlik ook die verborgenheid van die koninkryk van God beskryf.

Die artikel wat by die onderstaande skakel gelees kan word, fokus op drie dinge: Eerstens, na ʼn bespreking van twee bestaande strukture, is die eerste doel van hierdie artikel om ʼn eenvoudige chiastiese struktuur vir Markus 4:1-34 voor te stel. Hierdie struktuur verhef die gelykenis van die lamp na ʼn meer prominente posisie en dit paar ooreenstemmende dele sodat dit makliker word om die verborgenheid te identifiseer wat elkeen van hierdie gelykenisse onderlê. Tweedens, vooronderstellings wat ʼn begrip van Markus 4 beïnvloed, word uitgelig, spesifiek dié wat verband hou met verborgenhede en die koninkryk van God. Derdens, ʼn oorsig van die lering van Markus 4:1-34 word aangebied.

Die boodskap van Markus 4:1-34 mag wees dat terwyl die vestiging van die Messiaanse koninkryk uitgestel is, saai God die woord, nie net in Israel nie, maar oor die hele wêreld. Wanneer die saai van die woord gehoor word en in die hart van ʼn mens posvat, dan gee God vir hierdie gelowige die verborgenheid van die koninkryk — en kollektief beskou, God gaan ʼn oes van seuns en dogters in die Messiaanse koninkryk bring wanneer dit op die aarde gevestig word. Dit is belangrik dat almal hoor, nie net sodat die hoorders gelowiges word en dan vrug dra nie, maar ook omdat God genadiglik sal seën tot die mate dat ʼn persoon effektief hoor. Dit is in hierdie konteks dat die gelykenis van die lamp nuwe lig op Markus se paraboliese diskoers skyn.

As jy die relatiewe kort artikel wil lees, kliek gerus hier — dit neem jou na die webwerf van ʼn Suid-Afrikaanse teologiese joernaal In die Skriflig.