’n Ondersoek na Matteus 13 as ’n profetiese diskoers

 

Matteus 13 ontlok nog steeds groot reaksie. Selfs al word saamgestem wat ’n gelykenis is en wat dit mag beteken, bestaan daar steeds verskillende eskatologiese sieninge. Ten minste drie sieninge bestaan oor of daar een of twee fases van die koninkryk van die hemele is. Selfs al sou daar betreklike eenstemmigheid hieroor wees, is daar steeds verskillende sieninge oor wat die verborgenhede van die koninkryk is. Die woorde van Jesus Christus sal egter nooit vergaan nie en die Here verwag van elke skrifgeleerde wat ’n dissipel van die koninkryk van die hemele geword het om ‘al hierdie dinge’ te verstaan en om ‘nuwe en ou dinge’ te voorskyn te bring (Matt. 13:51-52 OAV). Selfs al is daar ooreenstemming dat ‘al hierdie dinge’ na die gelykenisse en verborgenhede van die koninkryk verwys, is daar steeds verskille oor waarna die ‘nuwe en ou’ dinge verwys. Te midde van ’n groot verskeidenheid van voorgestelde interpretasies van Matteus 13, oorweeg onderstaande reeks van drie artikels om die gelykenisse van Matteus 13 te verstaan as ’n kollektief-saamgestelde diskoers (‘al hierdie dinge’) waarin onvoorwaardelike ‘nuwe en ou’ profesieë rakende die koninkryk van die hemele met mekaar vergelyk word. Die drie artikels is:

1. ’n Ondersoek na Matteus 13 as ’n profetiese diskoers: Die vier gelykenisse wat in die openbaar aangebied is.

Hierdie artikel stel voor dat dit die taak van Jesus se dissipels sou kon wees om nuwe en ou onvoorwaardelike profesieë oor die koninkryk van die hemele met mekaar te vergelyk. Matteus 13 kan as ’n profetiese diskoers gelees word en spesifieke, profetiese referente word geïdentifiseer om die profesieë in hierdie gelykenisse te begryp. Vanuit ’n pre-millenniale perspektief blyk dit dat die koninkryk van die hemele in ’n geestelike sin in terme van die Nuwe Verbond vanaf Christus se kruis en daarna bestaan, maar dit sal ook in ’n letterlike sin tot stand kom in terme van die Dawidiese Verbond wanneer Christus terugkeer. Hierdie artikel bespreek die vier gelykenisse van Matteus 13 wat in die openbaar aangebied is.

2. ʼn Ondersoek na Matteus 13 as ’n profetiese diskoers: Die vier gelykenisse wat privaat aangebied is.

Die taak van Jesus se dissipels kon wees om ‘nuwe en ou’ onvoorwaardelike profesieë van die koninkryk van die hemele met mekaar te vergelyk. Nadat die konteks beskryf is, word die vier gelykenisse in Matteus 13 wat privaat aangebied is vanuit ’n pre-millenniale perspektief oorweeg. Die gelykenis van die verborge skat sou kon aantoon hoe Jesus Christus sy gesag en mag om as Koning in terme van die Dawidiese Verbond oor die letterlike Dawidiese koninkryk te regeer, eers bevestig en dan verberg — waarna Hy kruis toe gaan. Nadat Hy gekruisig is, sou die gelykenis van die pêrelkoper kon aantoon hoe die eerste, geestelike fase van die koninkryk ’n aanvang neem as Christus Jesus sy pêrelbediening as Hoëpriester in terme van die Nuwe Verbond begin. Die gelykenis van die net toon die oorgang van die geestelike fase van die koninkryk van die hemele na die toekomstige letterlike fase. ’n Oorsig oor die vier gelykenisse van Matteus 13 wat privaat aangebied is, word dan verskaf, waarna ’n opsomming van die nuwe en ou profesieë wat die agt gelykenisse van Matteus 13 bevat gegee word, gevolg deur die slot. Lees dit gerus.

3. Matteus 13 en die feeste van die HERE.

Ná ’n samevatting van die resultate van ’n interpretasie van Matteus 13 as ’n profetiese diskoers wat ‘nuwe en ou’ profesieë bevat wat letterlik vervul is of nog vervul gaan word, word die verband tussen die gelykenisse van Matteus 13 en die profetiese en tipologiese vervulling van die feeste van die HERE aangetoon. Lees dit hier.