Resensie van ‘He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God’ deur Michael J. Vlach

Jesus sê, ‘Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word’ (Matthéüs 6:33). Daar is velerlei belangrike temas in die Bybel, soos byvoorbeeld ‘verbond’, ‘belofte’, ‘heerlikheid’, ‘verlossing’, ‘wet’, ‘kinders van God’ en ‘genade’. Sonder om hierdie temas teen mekaar af te speel, is dit nie moontlik om ʼn sentrale tema in die Bybel te identifiseer wat soos ʼn spilpunt dien waaraan al die ander belangrike temas aan verbind kan word nie? Volgens Michael J. Vlach (2017:21) is die koninkryk van God die groot sentrale tema van die Bybel wat die ander belangrike temas insluit.

Michael J. Vlach se boek He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God is onlangs gepubliseer. Hierdie boek bied ʼn omvattende Bybelse teologie van die koninkryk van God vanuit ʼn nuwe skeppingsperspektief (2017:11). Na die bekendstelling van die koninkryksprogram (Deel 1), behandel Vlach die koninkrykstema deur die Ou Testament (Deel 2) en dan die Nuwe Testament (Deel 3) voordat hy met ʼn bespreking van teologiese kwessies oor die koninkryk eindig (Deel 4).

FaithEquip beveel He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God, geskryf deur Michael J. Vlach, by u aan. Indien u meer oor hierdie uitstekende boek wil weet, kan u ʼn kort resensie (van net meer as een bladsy lank) hier lees.