Sien die heerlikheid van die Koning: Die chiastiese strukture van Matteus 21-25

 

Niemand kan regtig eskatologie verstaan sonder om Matteus 24:1-25:46 in ag te neem nie, maar hierdie Olyfberg-predikasie is moeilik om te verstaan. Een manier om hierdie teksgedeelte beter te verstaan is om die struktuur daarvan te vind, want strukture van Bybelse tekste kan help om die verskillende teksgedeeltes met mekaar asook met die geheel in verband te bring. Dit blyk dat Matteus 21:1-25:46 twee groot chiastiese strukture bevat wat spieëlbeelde van mekaar is — en dit maak dit makliker om die Olyfberg-predikasie en dus ook eskatologie te verstaan. Die artikel Sien die heerlikheid van die Koning: Die chiastiese strukture van Matteus 21-25, het in In die Skriflig verskyn, en kan as volg opgesom kan word:

Die Olyfberg-diskoers is kompleks en moeilik om te interpreteer, dog onontbeerlik vir enige prediking oor die eskatologie. Deur die eiening van twee chiastiese strukture wat mekaar weerspieël, naamlik in Matteus 21:1-23:39 en 24:1-25:46, kan die verhouding en ooreenkomste van die dele tot mekaar en die geheel geïdentifiseer word. Waar die middelpunt van die chiastiese struktuur in Matteus 21:1-23:39 die gesag en identiteit van Jesus Christus, die Here en Seun van Dawid, beklemtoon, fokus die middelpunt van die chiastiese struktuur in 24:1-25:46 op die teken en koms van die Seun van die Mens. Matteus 21:1-25:46 sou ’n belangrike literêre eenheid kon wees wat die Koning se ingang na, verwerping en agterlaat van die tempel en Jerusalem tydens sy eerste koms beklemtoon teenoor die teken en koms van die Seun van die Mens na Jerusalem in heerlikheid. Tot dan verwag die Here van sy volgelinge om te waak, om gereed en voorbereid te wees terwyl hulle getrou in hierdie laaste dae vir Hom arbei.

Lees dit hier.