Vooronderstellings wat die eskatologie beïnvloed

Waarom is daar so baie verskillende sieninge oor eskatologie (die leer oor die eindtye)? Om te verstaan waar verskillende sienings oor die eskatologie vandaan kom, is dit nodig om eers terug te gaan om die vooronderstellings van verskillende teologiese sisteme te identifiseer.

Hierdie artikel begin só ’n ondersoek deur die verhouding tussen die twee Testamente in Bybelse en Sistematiese Teologie van nader te bekyk. As die Ou Testament deur die bril van die Nuwe Testament gelees word, is daar ’n risiko dat die Ou Testament herinterpreteer of selfs geminimaliseer word deur wat kommentators dink die Nuwe Testament oor die Ou Testament sê. Verdere siftingsprosesse kan daarna onderneem word om nog vooronderstellings te identifiseer, byvoorbeeld ’n ondersoek na die verbonde. Die resultate van hierdie ondersoek word in tabelvorm uiteengesit wanneer die vooronderstellings van verbondsteologie en dispensasionalisme — en ook hul impak op eskatologie — met mekaar vergelyk word.

Vervolgens fokus die artikel op vier maniere hoe die Ou Testament in die Nuwe Testament vervul word, naamlik direkte vervulling, tipologiese vervulling, analogiese– of toepassingsvervulling en opsommende vervulling. Riglyne vir die verhouding tussen die twee testamente in Bybelse en Sistematiese teologie word dan voorgestel en met ’n voorbeeld geïllustreer.

Dit is goed om verskillende vooronderstellings van teologiese sisteme te identifiseer, want dan is dit makliker om te verstaan waarom mense se sienings oor die eskatologie so kan verskil.

Lees gerus: ‘Vooronderstellings wat die eskatologie beïnvloed’.