Babilon

Daar is belangrike eindtyd-gebeure wat nie op die meeste eskatologiese tydlyne verskyn nie. Wanneer hierdie onvoorwaardelike, letterlike profesieë direk vervul word, moet en sal God die heerlikheid hiervoor kry. Wat ongewoon aan hierdie profesieë is, is dat dit oor ʼn stad gaan wat vir ʼn rukkie as die hoofkwartier van die Antichris se regering sal dien. Wanneer God hierdie profesieë vervul, sal niemand en niks in die koninkryk van die duisternis dit kan keer nie, dus sal God ongetwyfeld die heerlikheid hiervoor kry. Die eindtydse profesieë wat uit baie eskatologiese tydlyne weggelaat word, het betrekking op die eindtydse opkoms en val van Babilon, die stad wat herbou sal word in die hedendaagse Irak, naby die Eufraatrivier.

Waar dit alles begin het

Die eerste diktator wat ʼn wêreldwye opstand teen God se bestel gelei het, was Nimrod (Gen 10: 9). God het vir die mensdom gesê: wees vrugbaar, vermenigvuldig en vul die aarde, maar die mensdom het na die vlakte van Sínear gegaan, Babel gebou en afgodsbeelde aanbid (Gen 11:1-9). Babel is die eerste plek waar ʼn wêreldwye rebellie teen God plaasgevind het, en op dieselfde plek sal Babilon die middestad wees waarvandaan die laaste wêreldwye rebellie aan die einde van hierdie era sal plaasvind.

Dit is Babel wat die moeder-kind-kultus na die res van die wêreld uitgevoer het, iets wat vandag nog oor die wêreld vermenigvuldig word: in Assirië vind mens die afgodsdiens van Istar (moeder) en Tammoes (die kind); in Egipte kry jy Isis en Osiris; in Griekeland is dit Afrodite (die moeder) en Eros (seun); in hedendaagse Rome word hierdie afgodsdiens bedryf onder die vaandel van “Maria” en haar seun “Jesus” (maar hulle aanbid nie die Jesus van die Bybel nie). Die laaste menslike diktator om ʼn wêreldwye rebellie teen God se orde te lei, sal die Antichris wees, die saad (seun) van Satan uit ʼn vrou (moeder) van Romeinse afkoms (vgl. Gen 3:14).

Jesaja 13-14 en Jeremia 50-51

Babilon is nog nooit vernietig soos wat God gesê het dit vernietig sal word nie. Toe die Meders in 539 v.C. Babilon (by Belsasar) oorgeneem het (vgl. Dan 5:30), is die stad oornag sonder enige vernietiging oorgeneem. Toe Aleksander die Grote die stad Babilon in 333 v.C. verower het, was Babilon eweneens nie vernietig nie. Die eerste leier van die Babiloniese, Mede en Persiese asook Griekse ryke het Babilon hul eerste hoofstad gemaak — en dieselfde sal waar wees vir die laaste leier van die vierde dierryk wat in Daniël 2 en 7 beskryf word. Weer eens, God het onvoorwaardelike profesieë in Jesaja 13-14 en Jeremia 50-51 gemaak dat Babilon vernietig sal word. Volgens Jesaja 13:9-12, sal Babilon geheel en al vernietig word tydens die Dag van die HERE as deel van ʼn wêreldwye oordeel — gevolg deur die nasionale wedergeboorte en herstel van Israel (Jes 14:1-4) kort daarna. Net so, volgens Jeremia 50:2-5, sal Israel wedergebore en na haar land herstel word kort nadat Babilon heeltemal vernietig is. Die onvoorwaardelike profesieë van Jesaja 13-14 en Jeremia 50-51 is nog nooit vervul nie, maar op grond van God se Woord sal dit ongetwyfeld gebeur.

Sagaria 5:5-11

Die profeet Sagaria het ongeveer 160 jaar ná Jesaja en omtrent 60 jaar ná Jeremia ʼn visioen ontvang. In die visioen word goddeloosheid deur ʼn vrou gesimboliseer — welke vrou in ʼn efa-mandjie gehou word totdat God toelaat dat sy vrygelaat word. Wanneer hierdie goddeloosheid vrygelaat word, sal dit na ʼn tempel in Sínear gaan (Sag 5:11). Hierdie vrou word verbind word met godsdiens (ʼn huis of ʼn tempel sal vir haar gebou word) sowel as met ekonomiese aktiwiteite (die efa-mandjie dien as ʼn maatstaf om graan te weeg), maar God sê dit sal alles boos wees. Opmerklik is dat daar ʼn huis of tempel vir hierdie goddelose ‘vrou’ in Sínear gaan wees, daar waar Babel eens was (Gen 11:1-9), dieselfde plek waar Babilon is.

Openbaring 17-18

In teenstelling met ʼn gewilde wanvertolking van Openbaring 17:5, is ʼn Bybelse ‘verborgenheid’ nie ʼn onverklaarbare paradoks of ʼn misterie nie, maar eerder iets wat God nie voorheen geopenbaar het nie — maar nou het Hy. Dus, wanneer daar staan dat daar op die voorhoof van hierdie eindtydse ‘vrou’ ʼn verborgenheid, ‘die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde’ (Open 17:5) geskryf is, weet ons dat die verborgenheid wat God vir die eerste keer hier geopenbaar het, is dat hierdie vrou die eindtydse politieke stelsel van die dier vir die eerste 3 en ʼn halwe jaar van die verdrukkingstydperk sal oorheers. Maar die identiteit van hierdie vrou is nie ʼn verborgenheid of ʼn verrassing nie: ‘En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde’ (Open 17:18). Ses keer in Openbaring word hierdie groot stad se naam bekend gemaak: dit is Babilon (Open 14:8; 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21).

Opsomming van verskillende assosiasies

Die volgende tabel som verskillende assosiasies op wat tussen die twee Testamente oor Babilon gemaak kan word:

Beskrywings van BabilonOu TestamentNuwe Testament
Moeder van die hoereGen 11:1-9Open 17:5
Geval, geval het die groot BabilonJes 21:9Open 18:2
Ek is geen weduwee nie...Jes 47:7-9Open 18:7
Towery van BabilonJes 47:9-13Open 18:23
Goue beker in die handJer 51:7Open 17:3-4; 18:6
Sit op baie watersJer 51:13Open 17:1
Maak die bewoners van die aarde dronkJer 51:7Open 17:2
Selfde nameJer 50:1Open 17:5; 18:2
Babilon sal sinkJer 51:63-64Open 18:21
Skielike vernietiging van BabilonJer 51:8Open 18:8
Vernietig deur vuur/GodJer 51:30Open 17:16-17; 18:8
Uiteindelik is Babilon onbewoonbaarJer 50:39Open 18:21
God se mense vlug uit Babilon uitJer 51:6, 45Open 18:4
Die hemele juig as Babilon valJer 51:48Open 18:20
Die grote BabilonDan 4:30Open 16:19; 17:5
Kleurvolle drag (fyn linne en purper)Dan 5:7, 16, 29Open 17:4; 18:16
Vrou sit in mandjie/op ʼn dierSag 5:7Open 17:3, 9, 15
Handel (efa-mandjie om graan te weeg/handelaar van fynmeel en koring)Sag 5:5-11Open 18:13
Vrou se naam is goddeloosheid/die moeder van die hoere en gruwels van die aarde Sag 5:8Open 17:5
Vrou geneem na Babilon in Sinear/Vrou is die stad, BabilonSag 5:11Open 17:5, 18
Fokus op valse aanbiddingSag 5:11Open 17:5

Slotopmerkings

Bybelse profesieë sê teen die tyd dat die sewe-jaar Verdrukkingstydperk begin, sal die letterlike stad Babilon weer in hedendaagse Irak naby die Eufraatrivier herbou wees. Teen daardie tyd sal Babilon nie net ekonomies floreer nie, maar dit sal ook die godsdienstige hoofkwartier wees van die eeue-oue moeder-kind-kultus. Babilon sal die ‘moeder’ van hoere huisves. Rooms-Katolisisme is bloot ʼn minderwaardige, kleiner weergawe van hierdie finale afgod-kultusstelsel. Die verborgenheid wat God in Openbaring 17:5 bekendmaak, is dat Babilon tydens die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk oor die anti-Christelike wêreldregerings-dier van daardie tyd sal heers. Maar die groot Babilon sal heeltemal verwoes word; haar boumateriaal sal nooit weer gebruik word nie (Jer 51:26). In die Verdrukkingstydperk sal die kommersiële en godsdienstige aktiwiteite van die stad geheel en al vernietig word. Bybelse profesieë sê dat wanneer Christus aan die einde van die Verdrukkingstydperk terugkeer, sal Hy die seun van die verderf verdelg met die asem van sy mond en deur die verskyning van Sy wederkoms tot niet maak — en dan sal die Here Jesus Christus die Messiaanse koninkryk oprig en vanaf Jerusalem regeer.

————————

Bron:

Hierdie artikel het baie gebruik gemaak van Dr. Andy Woods se aanbiedinge oor Babilon wat op YouTube beskikbaar is. Dr. Woods het ook ʼn in-diepte-artikel oor Babilon geskryf — laai dit gerus af.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']