Josua

Josua

Die Boek van Josua dra die naam van die hoofkarakter in die boek. In Grieks is die naam Josua die ekwivalent van die naam Jesus, wat beteken ‘die Here red/verlos’, so dit is nie sommer net enige naam nie. Ons hoor die eerste keer van Josua in Eksodus 17:9-13 waar ons...

lees verder
Deuteronómium

Deuteronómium

Die Hebreeuse titel van Deuteronómium, ‘ēlleh haddėbarîm, is gebaseer op die eerste woorde van hierdie boek en wat beteken ‘dit is die woorde’. Dié titel is gepas want, onder die inspirasie van die Heilige Gees, bevat die vyfde en laaste boek van die Pentateug die...

lees verder
Númeri

Númeri

Die vyfde woord in die Hebreeuse teks van die vierde boek van die Pentateug is bemidbār, wat ‘in die woestyn’ beteken. Die Afrikaanse titel, Númeri (‘boek van die getalle’), verwys na die twee volkstellings in hierdie boek (hoofstukke 1-4 en 26) en kan met die Latynse...

lees verder
Levitikus

Levitikus

As die derde boek van die Tora, beweeg Levitikus byna soomloos van Eksodus na die verdere openbaring van God. God het die inhoud van die Boek van Levitikus geopenbaar gedurende ʼn 30-dae periode tussen die tyd wat die tabernakel opgerig is (Eksodus 40:17) en die sensus...

lees verder
Eksodus

Eksodus

Deur te begin met die woorde ‘Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het’ (Eksodus 1:1), verbind Eksodus naatloos met Genesis en sy verskillende ‘tôledôts’ (‘hierdie is die afstammelinge of geslagte van…’). Verder eindig Genesis...

lees verder
Genesis

Genesis

Die heel eerste woord in die Hebreeuse teks is Berē’šît, wat ‘in die begin’ beteken – en Hebreeuse titels van Bybelboeke word dikwels gegee op grond van die eerste of tweede woord van die boek. Génesis is inderdaad ʼn boek van die begin van dinge. Eerstens vertel dit...

lees verder
Hábakuk

Hábakuk

Die Nuwe Testament haal Hábakuk 2:4 drie keer aan: ‘... die regverdige sal uit die geloof lewe’ (Romeine 1:17b; Galásiërs 3:11; Hebreërs 10:38). Sonder geloof, stel die skrywer van Hebreërs 11:6 dit onomwonde, ‘is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God...

lees verder
Die grondslag vir die weerkoms van Christus

Die grondslag vir die weerkoms van Christus

Is daar enige verdere voorwaardes wat nagekom moet word voordat Christus se weerkoms kan plaasvind? Waarom sal die verwerping van Jode toeneem wanneer ons die einde van hierdie bedeling tegemoet gaan? Om die tweevoudige grondslag vir die Here Jesus Christus se...

lees verder
Die oordeel van Satan en gevalle engele

Die oordeel van Satan en gevalle engele

Satan is in die verlede geoordeel maar in die toekoms gaan hy weer geoordeel word. Wanneer sal Satan se finale oordeel plaasvind? Wie gaan die gevalle engele oordeel? Wanneer gaan die gevalle engele geoordeel word? Met hierdie vrae sluit ons die kort reeks oor oordele...

lees verder
Die Groot Wit Troon oordeel

Die Groot Wit Troon oordeel

Ons lees in Openbaring 20 hoe die dode, klein en groot, voor God staan by die Groot Wit Troon oordeel, waar die boeke geopen word. Die dode sal geoordeel word na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke (vers 12). Watter boeke is dit wat by die Groot Wit Troon...

lees verder
Die oordeel van die skape en die bokke

Die oordeel van die skape en die bokke

Voordat die Here Jesus Christus die Messiaanse koninkryk op aarde in terme van die Dawidiese verbond gaan vestig, gaan Hy eers oordeel. Waarom is ’n oordeel nodig? Wanneer sal dit gebeur en wie gaan geoordeel word? Wat is die basis waarop hierdie oordeel gaan...

lees verder
Die regterstoel-oordeel van Christus

Die regterstoel-oordeel van Christus

Wat gebeur tydens die regterstoel-oordeel van Christus? Wie of wat word daar geoordeel en wat is die resultaat van hierdie oordeel? Vandag se bespreking fokus op die bema-oordeel van gelowiges en die gevolge van hierdie oordeel deur Christus. . . . Wat is die...

lees verder

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product