Jeremia

Jeremia

Die woord van die HERE het tot Jeremia gekom in die 13de jaar van koning Josía, wat die laaste goeie koning van Juda was voor die Babiloniese ballingskap (Jeremia 1:1-2). Jeremia se bediening as ʼn profeet vir Juda en in Jerusalem het tot die 11de jaar van die...

lees verder
Jesaja

Jesaja

Naas Johannes die Doper (vgl. Matthéüs 11:9-11), was Jesaja waarskynlik die grootste Ou-Testamentiese profeet. Die openingsvers van die boek verklaar dat Jesaja opgetree het tydens die regerings van vier konings van Juda, naamlik koning Ussía (wat gesterf het in...

lees verder
Die boeke 1 en 2 Konings

Die boeke 1 en 2 Konings

Die boeke 1 en 2 Konings is die laaste van wat die Hebreeuse kanon die Vroeë Profete noem (naamlik Josua, Rigters, Samuel en Konings), wat dan lei na Latere Profete (naamlik Jesaja, Jeremia, Eségiël en die Twaalf (‘klein profete’)). In die Hebreeuse kanon was 1 en 2...

lees verder
Die boeke 1 en 2 Samuel

Die boeke 1 en 2 Samuel

In die oorspronklike Hebreeuse samestelling is 1 en 2 Samuel een boek. Gedurende die tweede helfte van die derde eeu vC het 70 skrifgeleerdes die Hebreeuse Ou Testament vertaal in die Griekse Septuaginta. Omdat een boekrol in daardie tyd nie genoeg spasie bevat het...

lees verder
Rut

Rut

Die boek Rut is ʼn literêre meesterstuk. Dit is ook goed so, want omdat Rut direk ná die boek Rigters geplaas word – soos dit die geval is in die Septuaginta en in die meeste hedendaagse Bybels – bied dit ʼn verfrissende en vertroostende alternatief vir die...

lees verder
Rigters

Rigters

Die boek Rigters handel nie oor die “goeie ou dae” in Israel nie. Inteendeel, dit beskryf die verval van Israel deur baie siklusse van verdrukking en (tydelike) verlossing in die tyd van die rigters (Rigters 3:7-16:31). Die God van Israel, egter, is getrou om sy...

lees verder
Josua

Josua

Die Boek van Josua dra die naam van die hoofkarakter in die boek. In Grieks is die naam Josua die ekwivalent van die naam Jesus, wat beteken ‘die Here red/verlos’, so dit is nie sommer net enige naam nie. Ons hoor die eerste keer van Josua in Eksodus 17:9-13 waar ons...

lees verder
Deuteronómium

Deuteronómium

Die Hebreeuse titel van Deuteronómium, ‘ēlleh haddėbarîm, is gebaseer op die eerste woorde van hierdie boek en wat beteken ‘dit is die woorde’. Dié titel is gepas want, onder die inspirasie van die Heilige Gees, bevat die vyfde en laaste boek van die Pentateug die...

lees verder
Númeri

Númeri

Die vyfde woord in die Hebreeuse teks van die vierde boek van die Pentateug is bemidbār, wat ‘in die woestyn’ beteken. Die Afrikaanse titel, Númeri (‘boek van die getalle’), verwys na die twee volkstellings in hierdie boek (hoofstukke 1-4 en 26) en kan met die Latynse...

lees verder
Levitikus

Levitikus

As die derde boek van die Tora, beweeg Levitikus byna soomloos van Eksodus na die verdere openbaring van God. God het die inhoud van die Boek van Levitikus geopenbaar gedurende ʼn 30-dae periode tussen die tyd wat die tabernakel opgerig is (Eksodus 40:17) en die sensus...

lees verder
Eksodus

Eksodus

Deur te begin met die woorde ‘Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het’ (Eksodus 1:1), verbind Eksodus naatloos met Genesis en sy verskillende ‘tôledôts’ (‘hierdie is die afstammelinge of geslagte van…’). Verder eindig Genesis...

lees verder
Genesis

Genesis

Die heel eerste woord in die Hebreeuse teks is Berē’šît, wat ‘in die begin’ beteken – en Hebreeuse titels van Bybelboeke word dikwels gegee op grond van die eerste of tweede woord van die boek. Génesis is inderdaad ʼn boek van die begin van dinge. Eerstens vertel dit...

lees verder

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product