Jode, heidene, Christene

Jode, heidene, Christene

Volgens 1 Korinthiërs 10:32 kan ons in Nuwe-Testamentiese tye die wêreldbevolking in drie groepe verdeel, naamlik Jode, heidene en Christene. Maar wie is ʼn Jood, wie is ʼn heiden, en wie is Christene? Hoe kan ʼn Jood Bybels gedefinieer word? Hierdie kwessies is veral...

lees verder
Die moderne staat van Israel in Bybelprofesie

Die moderne staat van Israel in Bybelprofesie

Ons het reeds die oorblyfsel van Israel bespreek en vandag fokus ons op die verskillende sienings omtrent die moderne staat van Israel in Bybelprofesie. Nadat ons vyf verskillende sienings beskou het, kyk ons na wat die Bybel ons omtrent twee wêreldwye herversamelings...

lees verder
Die oorblyfsel van Israel: Verlede, hede en toekoms

Die oorblyfsel van Israel: Verlede, hede en toekoms

Ons het reeds die verhouding tussen die Kerk en die Jode bespreek en vandag fokus ons op die oorblyfsel van Israel. Eerstens bespreek ons die leerstelling of grondbeginsel van die oorblyfsel, waarna ons die uitvloeisels van hierdie leer beskou. . . . Die leer van die...

lees verder
Die Kerk en die Jode

Die Kerk en die Jode

Die verhouding tussen die Kerk en die Jode is ’n saak waaroor baie gedink, gesels en geskryf word. Ons fokus vandag op hierdie verhouding en ons rig ons bespreking aan die hand van hierdie vrae: Hoe kan die verhouding tussen die Kerk en die Jode beskryf word? Watter...

lees verder
Die gebed in Daniël 9

Die gebed in Daniël 9

Ons het die afgelope tyd spesifiek verskeie aspekte van gebed bespreek. Vandag fokus ons op die gebed in Daniël 9. Daniël 9 is baie bekend maar nie vanweë die eerste 23 verse van daardie hoofstuk nie. Díé gebed van ʼn baie wyse en regverdige man (vgl. Esegiël 14:14,...

lees verder
Die model-gebed van Matteus 6

Die model-gebed van Matteus 6

Jesus leer ons sekere beginsels in Matteus 6 oor liefdadigheid, vas en veral oor gebed. As Jesus sy dissipels in die Bergpredikasie leer om heilige en godvrugtige lewens te lei terwyl ons wag dat die komende koninkryk opgerig word, hoe moet dissipels bid? . . . Twee...

lees verder
Die inhoud en dele van gebed

Die inhoud en dele van gebed

Ons het reeds die drie soorte gebede, die beginsels van gebed, asook die subjektiewe en objektiewe voorwaardes van gebed bespreek. Vandag fokus ons bespreking op die inhoud, asook die dele of komponente van gebed. . . .Die Bybel swyg nie oor die dele of komponente van...

lees verder
Objektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Objektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Ons het onlangs die subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed bespreek en vandag fokus ons op die objektiewe voorwaardes. Hierdie bespreking vorm deel van ons fokus op gebed. Ons het reeds die beginsels van gebed, asook die drie soorte gebede bespreek. . . .As...

lees verder
Subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Ons het reeds die beginsels van gebed, asook drie soorte gebede bespreek. Vandag fokus ons op die subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed. . . . Bybelse gebede is voorwaardelik, hetsy eksplisiet of implisiet. Byvoorbeeld, Jesus het ten minste drie voorwaardes...

lees verder
Drie tipes gebede

Drie tipes gebede

Ons het reeds die beginsels van gebed bespreek, en vandag fokus ons op drie soorte gebede, naamlik persoonlike of private gebede, openbare gebede en eskatologiese gebede. Ons noem ook die sogenaamde 'tien mees ongewenste openbare gebede'. . . . Persoonlike of private...

lees verder
Die beginsels van gebed

Die beginsels van gebed

Hoe kan gebed omskryf word? Waarom bid ons en wat is die doel van gebed? Moet ons op ’n spesifieke tyd bid of dalk ’n spesifieke liggaamshouding tydens gebed inneem? Hierdie en baie ander vrae oor gebed is die fokus van hierdie bespreking. . . . Die definisie van...

lees verder
Vir wie moet ons gee?

Vir wie moet ons gee?

Ons het reeds die Bybelse beginsels ten opsigte van gee bespreek, en ook die vraag oor hoeveel gegee moet word. Vandag bespreek ons die vraag: Vir wie moet ons gee? Hierdie is die derde en laaste deel van ons kort reeks oor die Bybelse beginsels ten opsigte van gee. ....

lees verder

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product