Die Evangelie volgens Markus

Die Evangelie volgens Markus

Die Evangelie van Markus beeld Jesus as die lydende maar kragtige Dienaar van die HERE uit (Bailey & Constable 1999:67). Miskien toepaslik vir ʼn dienaar, lys Markus geen geslagsregister nie. Christus vervul die lydende dienaarliedere van Jesaja (42:1-9; 49:1-13;...

lees verder
Die sleutels van die koninkryk van die hemele

Die sleutels van die koninkryk van die hemele

Wanneer hy bely dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewendige God, word Petrus geseën en ontvang hy die sleutels van die koninkryk van die hemele (16:16, 19). Wat het Simon Petrus regtig ontvang? Watter valse idees aangaande Petrus en dié sleutels bestaan? In...

lees verder
Johannes die Doper en Elía

Johannes die Doper en Elía

Die eerste wet van logika is die wet van identiteit wat leer dat iets is wat dit is: ʼn appel is ʼn appel. Die tweede wet van logika is die wet van nie-teenstrydigheid wat leer dat A kan nie ook nie-A wees op dieselfde tyd en in dieselfde sin nie: ʼn appel is nie ʼn kat...

lees verder
Bind en ontbind

Bind en ontbind

Die enigste twee eksplisiete verwysings in die hele Nuwe Testament na die terme “bind en ontbind” kom in Matteus voor (sien ook Johannes 20:23). Die eerste verwysing kom voor wanneer Petrus die Here Jesus identifiseer as die Christus, die Seun van die lewende God...

lees verder
Die Bergpredikasie

Die Bergpredikasie

Die bekendste preek van alle tye is waarskynlik Jesus se Bergpredikasie soos dit in Matteus 5:1-7:29 opgeskryf is. Jesus gee hierdie preek primêr vir sy dissipels, maar hy lewer dit ook aan nie-dissipels (Matteus 5:1-2; 13-16; 7:13, 28-29). Die Bergpredikasie is ʼn...

lees verder
Die Evangelie volgens Matteus

Die Evangelie volgens Matteus

Die Evangelie van Matteus is waarskynlik een van die mees gelese boeke in die wêreld. Die naam ‘Matteus’ beteken ‘geskenk van God’ of ook ‘betroubaar’ — en sekerlik is hierdie wonderlike Evangelie ʼn geskenk van die betroubare God aan ons! Hierdie Evangelie gaan oor...

lees verder
Oorsig van die Nuwe Testament

Oorsig van die Nuwe Testament

Watter titel sou u vir die Evangelie van Matteus of vir 2 Petrus gee? As u gevra word om byvoorbeeld Kolossense op te som, wat sou u skryf? Waarom en wanneer is die boeke van die Nuwe Testament geskryf? Wat is kenmerkend van 2 Korintiërs of, gesien vanuit ʼn ander...

lees verder
1 & 2 Kronieke

1 & 2 Kronieke

Waarom is Kronieke geskryf? Ná die Babiloniese gevangenskap moes Jode herinner word waar hulle vandaan kom, wat God onvoorwaardelik aan Israel belowe het en waarna hulle kon uitsien. Daarom is dit nie vreemd nie dat die eerste nege hoofstukke van 1 Kronieke verskeie...

lees verder
Klaagliedere

Klaagliedere

Baie rampspoedige voorvalle het met die nasie van Israel op die 9de van die maand Av gebeur. Die Eerste Tempel en Jerusalem is in die jaar 586 v.C. op 9 Av deur die Babiloniërs vernietig. Daaropvolgende gebeure in die geskiedenis, soos toe Jode uit sekere lande verban...

lees verder
Die boek Prediker

Die boek Prediker

Die Hebreeuse titel van hierdie boek is ‘Qoheleth’ (vgl. 1:1-2, 12; 7:27; 12:8-10) en verwys na die Prediker wat as die skrywer geïdentifiseer kan word (Cone 2009:17). Die boek se titel in die Afrikaanse Bybel kan dus as paslik beskou word. Die term ‘Qoheleth’ sowel...

lees verder
Die boek Esra-Nehemía

Die boek Esra-Nehemía

Agtergrond en struktuur Hedendaags word Esra en Nehemía in die meeste Bybels as twee aparte boeke aangetoon, maar dit was nie altyd die geval nie. Die mees antieke manuskripte, die Hebreeuse Bybel voor die 15de eeu, en die Septuaginta het Esra en Nehemía as een...

lees verder
Die boek Ester

Die boek Ester

Agtergrond Daar kan ʼn goeie rede wees hoekom Ester die enigste boek in die Bybel is wat God nie uitdruklik noem nie. God het gesê (of gedreig) dat as Israel sou versuim om die Mosaïese verbond na te kom, een gevolg daarvan sou wees dat Hy sy teenwoordigheid of...

lees verder
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product