Bly op Mars?

As Elon Musk en sy SpaceX-maatskappy se webwerf geglo moet word – as – dan is hulle doel nie net om ʼn basis-stasie op Mars te bou nie, maar ook om uiteindelik ʼn bloeiende stad en ʼn selfonderhoudende beskawing op Mars te vestig. Die idee is skynbaar om “multiplanetêre lewe” daar te stel, want ʼn “multi-planeet-spesie is veel beter as ʼn enkel-planeet spesie” (Musk 2017:8; eie vertaling). Pas hierdie drome in by God se orde vir die mensdom en by God se mediatoriale koninkryk op aarde?

Universele en mediatoriale koninkryke

ʼn Koninkryk bevat ten eerste ʼn heerser met die reg om te heers; tweedens, ʼn sfeer of ryk waaroor daar geheers word; en derdens, die daadwerklike uitoefening van die funksie van heerskappy. God het die hemel en die aarde geskep (Gen 1:1). As Skepper het Hy alle reg om oor alles wat Hy geskep het te heers – en Hy regeer inderdaad. Die universele koninkryk van God is ewigdurend en universeel oor alles in die hemel en op die aarde. Die koninkryk, troon, mag, heerlikheid, majesteit en oorwinning behoort aan God (1 Kron 29:11; Ps 103:19; 145:13). Beacham (1996:235; eie vertaling) definieer die ewige of universele koninkryk van God as “God se makrokosmiese heerskappy deur sy eksklusiewe, soewereine heerskappy oor die hele skepping, ʼn heerskappy sonder pouse of einde.”

In God se universele koninkryk is daar ʼn kleiner sfeer, naamlik die aarde. Die Psalmdigter sê: “Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee” (Ps 115:16). Dit is die aarde wat bewoon moet word: “Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het — Hy is God! — wat die aarde geformeer en dit gemaak het — Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word” (Jes 45:18). Alhoewel God vanuit die hemel oor sy universele koninkryk regeer, het Hy aan die mens, wat na die beeld van God geskape is, die taak gegee om oor die aarde te heers (Gen 1:26-28; Ps 2; Heb 2:5-8). Daar bestaan dus binne die universele koninkryk van God, ʼn meer beperkte koninkryk, ʼn aards-georiënteerde en tydverwante koninkryk wat die mediatoriale koninkryk van God genoem kan word (vgl. Beacham 1996:235).

Adam het die opdrag ontvang om as ʼn bemiddelaar God se heerskappy oor die aarde uit te oefen. ʼn Groot deel van die Bybel gaan oor die laaste Adam wat herstel wat die eerste Adam verloor het. Ná Adam se sondeval belowe God om die mensdom se koninkrykregering oor die aarde te herstel (Gen 3:15). Dit sal bereik word deur ʼn afstammeling van Abraham, meer spesifiek deur ʼn afstammeling van Dawid wat vir ewig in My huis en in My koninkryk gevestig sal word – en sy troon sal vas staan tot in ewigheid (vgl. 1 Kron 17:14). Die finale vorm van die mediatoriale koninkryk van God op aarde sal deur die Seun van Dawid, Jesus Christus, regeer word. Hierdie koninkryk begin in die millennium en sal tot in alle ewigheid voortduur op die nuwe aarde. Die punt is dit: die universele Koning het bepaal dat die sfeer (of realm) waaroor mense onder Christus sal regeer, die aarde is.

Hemele

Die hemele is vir die HERE. Die hemele is God se eiendom; dit is nie die domein van verskeie heidense gode en allerhande afgode nie. God het die hemele (meervoud) geskep (Gen 1:1). Alles bokant die aarde kan as die “hemel” beskryf word. Daar is egter die eerste hemel, wat die atmosferiese hemel is; die tweede hemel, wat die buitenste ruimte is waarin die sterre en planete gevind word; en die derde hemel waar die troon van God is. Uiteindelik, wanneer God die nuwe hemel en die nuwe aarde geskape het, sal God sy troon na die aarde skuif (Op 21:2-3). Wat Mars betref, as deel van die huidige skepping is dit in die tweede hemel.

Eer aan God, pas kennis toe

God wil hê die mensdom moet die skepping verken. Hoe anders kan mense eendag goeie heersers wees as hulle nie verstaan hoe dinge werk nie? Dus, gaan voort en ondersoek, verken, ontdek! Dawid skryf dat hy God se hemele aanskou, die werk van God se vingers, die maan en die sterre wat God toeberei het (Ps 8:4). Wat is die doel hiervan, waarom word die werk van God bestudeer? Die doel hiervan is om God te leer ken, om Hom beter te ken, om meer van God se kenmerkende eienskappe te wete te kom. Paulus skryf: “Want sy [God se] onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid” (Rom 1:20). Die hele idee is om God te verheerlik en om Hom te dank (vgl. Rom 1:21)

Die mensdom behoort ʼn beter begrip van God se skepping te gebruik om beter rentmeesters te word. Gaan ontdek so ver en wyd as wat jy kan, maar waar behoort hierdie kennis toegepas te word? Die sfeer waarbinne God die mensdom geplaas het, is die aarde. Die toepassing van menslike kennis is nie om op Mars te gaan bly nie. Ons is nie ʼn “multi-planetêre spesie” nie. Ons is nie gemaak om ʼn “selfonderhoudende beskawing op Mars” te gaan vestig nie. Die sfeer (of realm) waarin God die mensdom geplaas het, is en bly die aarde. Om ʼn menslike beskawing buite die aardse sfeer te wil vestig, buite God se orde vir die mensdom, kan as rebellie beskou word. Hierdie drome is deel van ʼn alternatiewe, sekulêre eskatologie.

Wat ʼn “selfonderhoudende beskawing” betref, wat kan die mens doen as God nie sy skepping onderhou nie? Kolossense 1:17 (vgl. Heb 1:3) verklaar dat Christus voor alle dinge is en in Hom “hou alle dinge stand”. Die Griekse woord wat hier na instandhouding verwys, is sunistemi, wat beteken om “saamgevoeg te word”, om saam gekonstitueer te word. Christus hou al die natuurwette saam, insluitende die wette van fisika soos swaartekrag, elektromagnetiese kragte, sterk en swak kernkragte, ens. Die aarde is nie ʼn selfonderhoudende “god” met persoonlikheid (wil, emosies, intellek) wat ditself kan onderhou nie – en ook nie Mars of enige ander planeet nie. Geen mens of menslike beskawing is “selfonderhoudend” nie (vgl. 1 Pet 1:24). Uiteindelik, wanneer God die nuwe hemel en die nuwe aarde skep, sal selfs die boustene van die huidige heelal – die elemente – brand, vergaan en ontbind word (sien 2 Pet 3:10). Terloops, dán sal die aarde regtig “aardverwarming” ervaar. God onderhou sy skepping op ʼn dinamiese wyse – en hierdie groot heelal wat God geskep het, sluit jou en my op planeet aarde in.

Laaste opmerking

Missler (2017:19; eie vertaling) skryf: “God is die Onderhouer van die heelal: Hy is nie onbetrokke, eenkant, afstandelik of onpersoonlik nie en Hy los nie almal om op hulself aangewese te wees nie. Hy verordineer en bekragtig alle dinge volgens die raad van sy wil (Ef 1:11). Hy gee om vir die mossie wat op die grond val, vir die weduwee, vir die weeskinders en die haweloses. Vir jou.”

Bronne

Beacham, R.E., 1996, ‘Universal and Mediatorial Kingdoms’, in M. Couch (ed.), Dictionary of Premillennial Theology, pp. 235−237, Kregel Publications, Grand Rapids.

Missler, C., 1997, ‘Supplemental Notes: Colossians and Philemon’, Koinonia House.

Musk, E., 2017, ‘Making Life Multiplanetary’, Abridged Transcript of Presentation at the 68th Astronautical Congress.

Volg ons op sosiale media: