Hoe om Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk te koop:

1. Koop by Graffiti Boeke

Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk is beskikbaar by Graffiti Boeke. Besoek die winkel by Zambezi Junction, Montana, winkel 10, Hoek van Breedstraat en Sefako Makgathorylaan (voorheen Zambezirylaan), Montana. Kontak hulle gerus by (012) 548-2356. Die boek kan ook op Graffiti se aanlynwinkel gekoop word by hierdie skakel: Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk.

 

2. Betaal deur elektroniese oorbetaling van fondse

 Rekeninghouer: Veronica Scholtz
Bank: ABSA Bank
Rekeningnommer: 710616108
Takkode: 632005
Tipe Rekening: Tjek
Verwysing: U voorletter(s), van en telefoonnommer

Stuur asseblief ‘n bewys van betaling aan ons per e-pos by info@faithequip.co.za. Die boek se prys is R200 per eksemplaar. As u dus twee boeke wil koop, moet u R400 in ons rekening betaal. Sluit asseblief u kontak naam en telefoonnommer, asook fisiese straatadres besonderhede in. Ons gaan die boek(e) per koerier na u stuur. Dit neem 3 tot 4 werksdae om die boek(e) te versend.

3. Koop by Amazon

Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk is beskikbaar as eboek by Amazon. Besoek Amazon met hierdie skakel: https://www.amazon.com

 

4. Koop by Exclusive Books

Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk is beskikbaar by Exclusive Books. Besoek hulle by I’langa Mall in Nelspruit, Brooklyn Mall, Loch Logan Mall in Bloemfontein, Somerset Mall, Tygervallei, Windhoek of jou naaste Exclusive Books winkel.