Christus en die vier lewende wesens

Daar is ʼn interessante ooreenkoms tussen Christus in die vier Evangelies en die gesigte van die vier lewende wesens. Openbaring 4:7 beskryf hierdie engelwesens as volg: die eerste lewende wese lyk soos ʼn leeu, die tweede lewende wese lyk soos ʼn kalf, die derde lewende wese het ʼn gesig net soos ʼn mens, terwyl die vierde lewende wese lyk net soos ʼn arend wat vlieg. Watter moontlike ooreenkoms het die gesig van die vier lewende wesens met die “Loot” of “Spruit” – Ou-Testamentiese profetiese verwysings na die Here Jesus Christus – en die uitbeelding van Christus in die vier Evangelies?

Die eerste Evangelie beeld Jesus uit as die God-mens, die Messiaanse koning. Matteus is veral gerig aan die Jood en daarom begin die geslagsregister by Abraham en gaan deur Dawid. Matteus 21:5 sê: “Kyk, jou koning kom” (vgl. Jer 23:5-6; Sag 9:9). Christus is bekend as die Leeu van Juda (vgl. Op 5:5). Die eerste lewende wese se gesig lyk soos ʼn leeu.

Die Evangelie volgens Markus lê klem op Christus as die Kneg van die HERE. Markus wys hoe Jesus die woorde van Sagaria 3:8 vervul: “Want kyk, Ek sal my Kneg, die Spruit, laat kom.” Markus bevat nie ʼn geslagsregister nie; woorde soos “dadelik” of “onmiddellik” wys hoe die Kneg die Vader gehoorsaamheid. Die gesig van die tweede lewende wese lyk soos ʼn kalf (of bees), ʼn dier wat werk versinnebeeld.

Lukas fokus op Jesus as die Seun van die Mens. Sagaria 6:12 se profesie, “Kyk, daar kom ʼn Man wie se Naam is Spruit”, is in Jesus vervul. Lukas begin daarom die Spruit se geslagsregister by Adam, die eerste mens. Jesus se menslikheid is op die voorgrond in die derde Evangelie. Die derde lewende wese het juis ʼn gesig net soos ʼn mens.

Die Evangelie volgens Johannes beeld Christus uit as die Seun van God. Hy wat God is bestaan van ewig af en het geen einde nie. Alles het deur Hom ontstaan en sonder Hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie (vgl Joh 1:1-3). Die vierde Evangelie wys dat Jesaja 4:2 in Christus, die “Spruit van die HERE”, vervul is. ʼn Arend beeld Christus se Goddelikheid uit – en die vierde lewende wese se gesig lyk soos ʼn arend wat vlieg.

Vir meer oor al die verskillende soorte engelwesens – en alles wat jy oor engele wil weet –  koop gerus “Die onsienlike wêreld van engele”, geskryf deur Jaco Scholtz. Die boek is landwyd in al die groot boekwinkels beskikbaar.