Die Drie-Eenheid

Dwarsdeur die geskiedenis was daar teenstand teen die konsep van die Drie-Enigheid van God. “Hoe kan God een wees, en hoe kan God drie wees?” Dit kom teenstellend voor. Dissipels van Jesus vind egter dié duidelike antwoord in die Skrif: Daar is net een God, maar in die eenheid van die Godheid is daar drie ewige en gelykwaardige Persone; dieselfde in kern of wese, maar onderskeie in aansyn of bestaan.

Vandag kyk ons na die Drie-Enigheid van God.

Aangaande die Godheid leer die Bybel drie groot waarhede:

  1. Die meervoudigheid van die Godheid: daar bestaan ’n meervoudigheid van persoonlikhede in die Godheid.
  2. Die eenheid van die Godheid: die meervoudigheid is nie ’n meervoudigheid van gode soos in politeïsme nie, want daar is net een God.
  3. Die Drie-Eenheid van die Godheid: die meervoudigheid van die persoonlikhede van die een God is beperk tot drie: Vader, Seun, en Heilige Gees, nie meer nie, en nie minder nie.

Die begrip van die Drie-Eenheid of Drie-Enigheid van God was nog altyd ’n groot area van konflik. In die Kerk-era is veral vyf dwaalbegrippe aangaande die leer van die Drie-Eenheid bekend. Hierdie dwaalbegrippe is al letterlik duisende jare in omgang, maar vandag word mense nog steeds by die duisende, soms by hul tienduisende, deur hierdie idees mislei. Byvoorbeeld, Arianisme en Socinianisme is so oud soos die berge, maar watter kultusse hang nog steeds vandag hierdie valse lerings aan? Of, watter Switserse “teoloog van die eeu” in die 1900s, bekend vir sy 1918-kommentaar oor Romeine, was eintlik ‘n Sabelliaan? Lees gerus die artikel van Dr Fruchtenbaum waarna ons heelonder verwys om te weet wat hierdie vyf dwaalbegrippe is.

Die enigste manier om die Drie-Eenheid van God te bewys is uit spesiale openbaring, dit is, uit die Bybel. Die bewyse is vernaam grammaties-taalkundig. Die meervoudigheid in die Godheid kan aangetoon word deur te let op die Bybelse gebruik van die meervoudige selfstandige naamwoord Elohim, of na die meervoudswerkwoorde wat saam met Elohim gebruik word. Of by ander geleenthede word die selfstandige naamwoord Elohim op twee Persone van toepassing gemaak; ander kere word die Naam JHWH (die HERE) ook van toepassing op twee Persone gemaak. So kan ons aangaan.

Net soos wat ‘n grammaties-taalkundige ondersoek die meervoudigheid van die Godheid aandui, so beklemtoon dieselfde ondersoek ook die eenheid van die Godheid. Soms word enkelvoudswerkwoorde saam met meervoudige selfstandige naamwoorde (vir Elohim) gebruik. Ander kere kry jy die gebruik van die kompositum (samestellende) Een — sien veral die onderskeid tussen die Hebreeuse woorde echad en yachid. Weer eens kan ons nog voorbeelde hier byvoeg.

Laastens, ‘n grammaties-taalkundige ondersoek van die Ou en Nuwe Testamente dui aan dat al is daar meervoudigheid in die Godheid, en al is hierdie meervoudigheid ’n eenheid van net een God, word die meervoudigheid beperk tot ’n Drie-Eenheid en dat daar nie minder, en ook nie meer, as drie Persone is nie: Vader, Seun en Heilige Gees.

Bogenoemde inligting is ‘n gedeeltelike opsomming van Dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel Bedieninge se artikel oor die Drie-Eenheid — ons moedig jou aan om dit in Afrikaans te lees. In die proses mag jy miskien verras word deur onder andere die volgende:

Toe Eva haar eerste seun gehad het, wie het sy gedink is die kind? (artikel bl. 8)

As die Ou Testament na die Engel van die HERE verwys, wat word hierdie Engel in dieselfde konteks ook altyd genoem? (bl. 6-7)

Watter vier Ou-Testamentiese tekste in Jesaja leer duidelik die Drie-Eenheid van die Godheid?

Watter drie Persone, en nét hulle, besit die kenmerkende eienskappe van ewiglikheid, almagtigheid, alwetendheid en alomteenwoordigheid?

Wat is die werke van God? Watter Persone is alleen in staat om dit te kan doen?

Ons volgende boodskap in hierdie reeks oor dissipelskap sal fokus op God die Vader.

—————————–

Volg ons op sosiale media: