Petrus se eerste brief

Wat betref die historiese agtergrond van Petrus se eerste brief, het Nero Rome in 64 n.C. aan die brand gesteek maar toe gesê dat Christene die aanstokers was. Omdat Christene toenemend van Judaïsme wegbeweeg het — ʼn godsdiens wat in die Romeinse Ryk toegelaat is (Tenney 1985:344-345) — staar Christene des te meer lyding en verdrukking in die gesig. Hoe moet Christene as vreemdelinge en bywoners in ʼn wêreld leef wat deur (so) ʼn opperheer regeer word (1 Petrus 1:1; 2:11-17; Romeine 13:1-6)? As Petrus se vrou voor hom gekruisig word, ondersteun hy haar met die woorde, “Onthou die Here”. Toe Petrus se eie vuurgloed van vervolging aanbreek, vra hy om onderstebo gekruisig te word om só Christus te verheerlik (vgl. 1 Petrus 4:12-19).

Datum van die brief

Petrus skryf hierdie brief net vóór of net ná die brand in Rome in 64 n.C. (Raymer 1983:838).

Doel, inhoud en temas van die brief

Kort voor sy hemelvaart gee Jesus vir Petrus ʼn opdrag, welke opdrag Petrus nou aan sy mede-ouderlinge herhaal: ‘Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is’ (1 Petrus 5:2; vgl. Johannes 21:16; Fruchtenbaum 2005:374). Die brief is ook geskryf aan gelowiges ‘om julle te vermaan en te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan’ (1 Petrus 5:12). Wedergeborenes het ʼn ‘lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode’ (1 Petrus 1:3). Hierdie brief moedig gelowiges dus aan om lyding te verdra vir hul geloof in Christus en om standvastig te bly (Bailey & Constable 1999:556). Dit is te verstane dat verwysings na vreemdelinge en bywoners in 1 Petrus gevind kan word (1:1; 2:11; vgl. 5:9). Lyding en verdrukking word ook gereeld genoem (1:11; 2:19-21, 23; 3:14, 17, 18 (?); 4:1, 13, 14-16, 19; 5:1, 9-10), asook allerlei beproewinge (1:6-7; 3:9; 4:12). Dit is belangrik om ook verwysings na eer en heerlikheid wat nog geopenbaar gaan word in 1 Petrus te vind. Lof, eer en heerlikheid word gereeld genoem (1:7-8, 11, 21; 2:12; 4:11, 13-15; 5:1, 4, 10-11), asook allerlei goeie werke (2:12, 15, 18, 20; 3:11, 13, 16-17; 4:19).

Struktuur van 1 Petrus

Die groot afdelings in hierdie brief word deur die woord ‘geliefdes’ onderskei (2:11; 4:12). Die Inleiding (1:1-2) en die Slotseëninge (5:12-14) omvou die boek. Die hoofafdeling behandel die gedrag en verantwoordelikhede van lydende gelowiges oppad na heerlikheid (2:11-4:11), onderverdeel in ons opdrag (2:11-12), verskeie verantwoordelikhede (teenoor die regering (2:13-17), van slawe (2:18-25), in die huis (3:1-7) of in die algemeen (3:8-12)), verskeie lydinge (ons eie 3:13-17), Christus se voorbeeld (3:18-22) of in die algemeen (4:1-6), voordat dit weer ons opdrag beklemtoon (4:7-11). Gelowiges se gedrag is gebaseer op ons identiteit, status en roeping (1:3-2:10), sodat ons die vuurgloed van vervolging kan deurstaan om deel te neem aan die komende heerlikheid (4:12-5:11). Daar is elemente van chiastiese strukturering in hierdie brief.

Toepassing en slotopmerkings

Laat die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade (4:19). In die tyd van ons vreemdelingskap, laat ons in vrees wandel want die Vader oordeel sonder aanneming van die persoon (1:17). Wedergebore gelowiges het ʼn saligheid in die hemele wat God in die laaste tyd sal openbaar (1:3-4). Toe Christus gely het, het hy nie gedreig nie, maar dit oorgegee aan Hom wat regverdig oordeel (2:23). Wanneer die Opperherder verskyn sal Hy vir sommiges die onverwelklike kroon van heerlikheid gee en Hy sal ons almal na God bring (3:18; 5:4).

In die komende verdrukking gaan die Antichris die wêreld aan die brand steek. Die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid (4:7). Christene kan toenemende verdrukking in ʼn wêreldsisteem onder Satan en sy demone te wagte wees. Maar onthou die Here as jy gemeenskap aan die lyde van Christus het, sodat by die openbaring van sy heerlikheid daar gejubel kan word (vgl. 4:13). As iemand die vuurgloed van vervolging as ʼn Christen ly, moenie jou skaam nie, maar verheerlik God in hierdie opsig (vgl. 4:16).

————————-

Bronne:

Bailey, M.L. & Constable, T.L., 1999, Nelson’s New Testament Survey, Thomas Nelson, Nashville.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, The Messianic Jewish Epistles, Ariel Ministries, Tustin.

Raymer, R.M., 1983, ‘1 Peter’, in J.F. Walvoord & R.B. Zuck (eds.), The Bible Knowledge Commentary: New Testament, bladsye 837-858, David C Cook, Colorado Springs.

Tenney, M.C., 1985, New Testament Survey, revised edition, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']