Die eet van vleis

“Alles wat God geskep het, is goed, en niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, omdat dit deur die woord van God en gebed geheilig word” (1 Tim 4:4-5). In sekere omstandighede is die gelowige se vryheid om sekere kossoorte te eet, beperk. By die groot vergadering in Jerusalem het die Heilige Gees en die apostels besluit om die samesyn tussen Joodse gelowiges en nie-Joodse gelowiges te bevorder deur sekere uitsprake oor kos te maak. Om dié gemeenskap te bewaar moet nie-Joodse gelowiges wegbly van afgodsoffers, van bloed, en van wat verwurg is (Hand 15:29). Later skryf Paulus dat hy nie sy vryheid in Christus wil gebruik as dit sy mede-broer of suster sal laat struikel nie: “Daarom, as kos my broer laat struikel, sal ek beslis vir ewig nie weer vleis eet nie, sodat ek nie my broer laat struikel nie” (1 Kor 8:13). Paulus gee ook instruksies wanneer Christene saam met nie-Christene iets eet (vgl. 1 Kor 10:23-11:1). Daar is niks inherent verwerplik in kos nie, want alles wat God geskep het is goed, en kan met danksegging ontvang word en deur die woord van God geheilig word (vgl. 1 Kor 10:19-22).

Die Heilige Gees sê “uitdruklik” deur die apostel Paulus dat in die laaste dae van die Kerk-era sommige hulle sal ophou met dwaalgeeste en die leringe van demone (vgl. 1 Tim 4:1). Twee demoniese leringe word spesifiek uitgelig: “Hulle verhinder mense om te trou, en laat hulle sekere kossoorte vermy, terwyl God dit geskep het vir gelowiges, diegene wat die waarheid insien, om dit met danksegging te geniet” (1 Tim 4:3). Die afgelope paar jaar leer sommige mense dat sintetiese vleis eerder as diervleis geëet moet word. Bill Gates dink dat die eet van sintetiese vleis beter vir “klimaatverandering” sou wees. Jeff Bezos en Al Gore is ook voorstanders van “alternatiewe vleis”. “The Economist” suggereer dat insekte ‘n onontginde voedselbron is.

God het gesê ons mag diervleis (sonder die bloed) met danksegging aan die Here eet (Gen 9:2-4; 1 Tim 4:4). In sekere omstandighede beperk die Bybel die Christen se vryheid om vleis te eet. Maar wanneer die gevalle wêreld en sy vals evangeliste jou beveel om sekere kossoorte (insluitende vleis) te vermy, dan versprei hulle ʼn lering van demone (1 Tim 4:3).

Vir meer oor leringe van demone, sien “Die onsienlike wêreld van engele” Jaco Scholtz. Die boek is nou beskikbaar in boekwinkels landwyd.

Bronne

“Bill Gates: Rich nations should shift entirely to synthetic beef”, 14 Februarie 2021. Gevind op 28 Junie 2022 by: https://www.technologyreview.com/2021/02/14/1018296/bill-gates-climate-change-beef-trees-microsoft/

“Bill Gates: Let Them Eat Fake Meat”, 31 Maart 2022. Gevind op 28 Junie 2022 by: https://www.drovers.com/opinion/bill-gates-let-them-eat-fake-meat

“Bezos, Gates back fake meat and dairy made from fungus as next big alt-protein”, 3 Julie 2021. Gevind op 28 Junie by: https://www.cnbc.com/2021/07/03/bezos-gates-back-fungus-fake-meat-as-next-big-alt-protein-.html

“Feeding 9bn people will mean reimagining the edible world”, 28 September 2021, The Economist. Gevind op 28 Junie 2022 by: https://www.economist.com/technology-quarterly/2021/09/28/feeding-9bn-people-will-mean-reimagining-the-edible-world

“The future of food”, Januarie 2022, The Economist. Gevind op 28 Junie 2022 by https://www.economist.com/films/2022/01/25/the-future-of-food