Die Erfgenaam en die mede-erfgename

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus as Erfgenaam en die universele Kerk as mede-erfgename.

. . .

Erfgenaam en mede-erfgename

Twee tekste beeld Christus en sy universele Kerk uit as die Erfgenaam en sy mede-erfgename (vgl. Fruchtenbaum 2005:16). Die eerste teks is Hebreërs 1:1b-2: “… het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het…” Die Seun is die erfgenaam van alles; Hy erf alles by God die Vader.

Die tweede teks is Romeine 8:16-17: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.” Dink gerus hieroor na: ons kom as arm en vuil sondaars na die kruis van Christus toe, daar by Hom vind ons verlossing van ons sonde en dan, danksy ons verhouding met Jesus Christus, die Seun van God, word ons skielik mede-erfgename! Is God nie wonderlik nie! Aangesien gelowiges aangenome kinders geword het, het hulle Christus se mede-erfgename geword (Fruchtenbaum 2005:16). Die universele Kerk is mede-erfgename saam met die Erfgenaam, die Here Jesus Christus. (Gelowiges wat vóór Pinkster gesterf het, is ook mede-erfgename, maar in hierdie reeks val die fokus op Christus en sy universele Kerk.)

Drie toepassings van hierdie illustrasie

  1. Ontbering in hierdie lewe lei tot verheerliking in die tyd wat nog kom (vgl. Romeine 8:17). Volgens 1 Petrus 1:10-11 is dit éérs die lyde (van Christus) en dán die heerlikheid daarna. Kyk ook na 1 Korintiërs 4:8. Baie mense verkeer vandag onder die illusie dat hulle nie net lyding en verdrukking kan vryspring nie, maar selfs allerhande dinge nou kan “name and claim”. Die rede vir hierdie denkfout is omdat hulle verkeerdelik dink die koninkryk alreeds opgerig is in terme van die Dawidiese Verbond. Dit is nie (vgl. Matteus 22:44; Hebreërs 2:5-8). En selfs al was dit (maar dit is nie!), God die Vader is altyd die Here van die hemel en die aarde; Hy is soewerein en Hy bepaal wie wat erf (vgl. Matteus 20:23). Sal die skepsel vir die Skepper begin voorskryf? Indien u hierdie onderwerp verder wil bestudeer, lees die interessante artikel van Vlach (2015:29-43).
  2. Gelowiges is bestem om saam met Christus te regeer; dit is hulle erfdeel en hulle sal hierdie gesag uitoefen wanneer die Messiaanse koninkryk opgerig word in terme van die Dawidiese Verbond (vgl. Openbaring 2:26; 3:21; 5:10). Dit gaan gebeur wanneer Christus terugkom aarde toe (vgl. Matteus 23:39; 24:29-30).
  3. Die derde toepassing is dat die erfdeel beloning insluit. Die mate van gesag in die herstelde Dawidiese koninkryk sal afhang van die beloning wat ontvang word. Om gesag te mag uitoefen in die Messiaanse koninkryk is ʼn groot eer en voorreg; getroue diensknegte van die Here sal beloon word met meer gesag in die koninkryk (vgl. Matteus 19:28; 20:23; 25:20-23). In Matteus word hierdie erfdeel-en-beloning as ʼn skat uitgebeeld (Scholtz 2015:3).

Aan die Erfgenaam, die Here Jesus Christus, kom toe al die lof en eer en heerlikheid, groot werke het Hy gedoen, groot werke doen Hy nou en groot werke gaan Hy nog doen!

Ons volgende artikel in hierdie reeks oor die simboliese illustrasies van die universele Kerk sal fokus op die Wynstok en die lote.

———————————

As jy belangstel om meer oor die universele Kerk te lees, oorweeg gerus om die artikel, Die universele Kerk deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

Ander bronne wat ook gebruik is, is Reading Matthew 13 as a prophetic discourse: The four parables presented in private deur J.J. Scholtz wat in 2015 gepubliseer is in In die Skriflig 49(1), Art. #1887,7 bladsye, asook God’s Kingdom and the Miraculous deur M.J. Vlach wat in 2015 gepubliseer is in The Master’s Seminary Journal 25/2:29-43.

Luister gerus na ’n opname van Die Erfgenaam en die mede-erfgename op Soundcloud deur hierdie skakel te gebruik: https://soundcloud.com/user-444694601/die-erfgenaam-en-die-mede-erfgename.

Volg ons op sosiale media:

Luister na hierdie plasing met SoundCloud: