Die Groot Herset in 2021?

Sedert omtrent Junie 2020 bemark verskeie onverkose entiteite ʼn “Groot Herset” van die hele wêreld (Engels: The Great Reset). Die Wêreld Ekonomiese Forum (“WEF”) lei hierdie inisiatief, maar hulle word flink ondersteun deur die IMF, Prins Charles, Justin Trudeau en John Kerry (om maar net ʼn paar van die politici te noem), asook baie super-ryk mense. Die WEF het ʼn boek oor die “Groot Herset” gepubliseer en hulle webwerf is eksklusief aan hierdie onderwerp toegewy. Selfs die tydskrif Time het in November 2020 die “Groot Herset” op hulle voorblad uitgebeeld. Maar het enige van hierdie verwikkelinge profetiese betekenis?

Doelwitte van die Groot Herset

Volgens die WEF se webwerf gaan die “Groot Herset” ʼn nuwe sosiale kontrak daarstel om die waardigheid van elke mens op aarde te verseker. Skynbaar sal die Groot Herset ʼn dringende behoefte van globale belanghebbendes bevredig om die direkte gevolge van COVID-19 aan te spreek om sodoende die wêreld te verbeter. Maar nie net moet die wêreld verander nie, maar die mensdom ook, want die idee is om die digitale, fisiese en die biologiese op ʼn trans-humanistiese manier te laat saamsmelt. Só baie gonswoorde word in hierdie bemarkingsveldtog gebruik dat dit moeilik is om vas te stel wat presies die agenda van die Groot Herset is. Die volgende is egter ʼn voorbode van wat die plan mag wees:

Ekonomie: Die idee is om weg van vrye-mark kapitalisme te beweeg na ʼn vorm van wêreldwye Marxistiese sosialisme. “Aandeelhouers” is uit en “belanghebbendes” is in. Die slagspreuk is “bou weer beter” (Engels: ‘Build back better’). Groot maatskappye sal trustees van die samelewing se ekonomiese hulpbronne word, alles natuurlik in ooreenstemming met die “nuwe sosiale kontrak”. “ESG”-verslae (wat omgewings-, sosiale en bestuurskwessies dek) en “Impak beleggings” sal al hoe belangriker word, tesame met ander maatstawwe om “vooruitgang” te meet.

Politiek: Daar is geen twyfel dat die Groot Herset ʼn een-wêreld-regering wil hê nie. Schwab en Malleret (2020:105, eie vertaling) skryf: “As geen mag orde kan afdwing nie, sal ons wêreld onder ʼn “wêreldwye orde-tekort” ly. As indiwiduele nasies en internasionale organisasies nie daarin slaag om oplossings vir beter samewerking op ʼn globale vlak te vind nie, loop ons die gevaar om ʼn “era van entropie” te betree…” Nie net vooronderstel hierdie aanhaling ʼn een-wêreldregering nie, maar dit neem vanselfsprekend aan dat nasies eintlik nie meer nasionale belange moet dien nie, maar eerder die een-wêreld-orde. Grense sal toenemend vervaag en globalisering is glad nie iets van die verlede nie.

Tegnologie: Die rol van tegnologie vir die nuwe wêreldorde (d.w.s. die “Groot Herset”) kan nie oorbeklemtoon word nie. Verhoogde beheer en kontrole op ʼn globale skaal word voorgestel, wat die verdere digitalisering van die lewe impliseer. Klaarblyklik word gedroom van ʼn tegnokratiese stelsel waar byna alles elektronies gemonitor kan word, met die gevolg dat indiwiduele privaatheid en vryheid erg ingeperk sal word. Dit alles word mooi verpak en dan as die “Vierde Industriële Rewolusie” verkoop, waar robotte, kunsmatige intelligensie (KI) en trans-humanistiese idees netjies saamsmelt.

Godsdiens: Tot dusver is daar nog maar min oor godsdiens genoem. Schwab en Malleret (2020:3) sê egter baie duidelik dat “Moeder Aarde” (hulle hoofletters) gerespekteer en vereer moet word. Baie word oor klimaatsverandering gesê (dit verander wel, nie waar nie?), almal se koolstof-spoor moet verminder, en verskeie nuwe “groen” doelwitte word uitgelig (en wat ook nog alles). Dit sal nie verbaas as aardbewoners uiteindelik offers aan “Moeder Aarde” sal moet maak nie — iets wat totaal en al strydig sal wees met wat God aanvanklik vir Adam en Eva gesê het, naamlik dat hulle oor die aarde moet heers.

Die helfte is nog nie oor die Groot Herset vertel nie. Spekulasies en die opstapeling van gonswoorde kan ad infinitum vermenigvuldig word. Maar let daarop dat dit regtig nie oor “Covid” gaan nie. Hierdie virus is gevaarlik en daar is mense wat ongelukkig sterf as gevolg van die virus, maar volgens huidige getalle is dit nog nie ʼn pandemie nie. Covid-19 word onverpoosd gebruik om die Groot Herset-agenda in te lui. (En sommige politici, wat hul lande verraderlik aan ʼn onverkose elite uitverkoop, gaan eenvoudig akkoord hiermee.)

Daniël 7:23-25

In Daniël 2 en 7 openbaar God hoe die vierde heidense koninkryk (of ‘dier’) gaan ontwikkel en uiteindelik sal lei tot die Antichris se bewind van 3,5 jaar oor die aarde. Hierdie vierde koninkryk kan as “Imperialisme” beskryf word (Fruchtenbaum 2004:33). Kenmerkend van imperialisme is dat nie-plaaslike inwoners die heerskappy van die ryk oor ʼn bepaalde gebied afdwing. Anders gestel, mag word oor ʼn afstand uitgeoefen, nie deur plaaslike inwoners nie.

Volgens Fruchtenbaum (2004:21-44) sal die vierde heidense ryk (of “dier”) wat in Daniël 2 en 7 genoem word, vyf fases hê, naamlik (1) Die verenigde fase: die Romeinse ryk; (2) Die twee-afdelingfase: die Oos-Wes magsbalans; (3) Die een-wêreldregeringsfase; (4) Die tienkoningsfase (tien horings); en (5) Die Antichris-fase.

Die Romeinse ryk was bloot die eerste fase van hierdie imperialistiese vierde koninkryk — en Rome het nie oor die hele aarde geheers nie. Toe Rome verdeel is in ʼn Oos-Wes magsbalans, het hierdie fase ook nie oor die hele aarde geheers nie. Dele van Europa en die Midde-Ooste het die eerste twee fases van hierdie vierde, dierlike koninkryk beleef, maar wat van die oorblywende fases?

Daniël 7:23-25 beskryf die laaste drie fases van die vierde heidense koninkryk — en tydens hierdie fases sal die vierde heidense ryk nie net Europa en die Midde-Ooste verslind, vertrap en verbrysel nie, maar ook die res van die “hele aarde”. Daniël 7:23 lees so: “Só het hy gesê: Die vierde dier — die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.” Hierdie vertrapping, verslinding en verbryseling het nie tydens die eerste twee fases van die vierde heidense ryk gebeur nie. Dit het nog nie in die wêreldgeskiedenis gebeur nie; dit lê nog in die toekoms. Die profesieë van Daniël 7:23-25 moet letterlik vervul word net soos wat God gesê het sal gebeur. Hier word nie van wêreldwye “stelsels” gepraat nie, maar van ʼn koninkryk wat die hele aarde verslind en ʼn een-wêreldregering impliseer.

Daniël 7:24-25 sê vervolgens: “En die tien horings — uit daardie koninkryk [die derde fase] sal tien konings opstaan [fase vier], en ʼn ander een sal ná hulle opstaan [fase vyf van die Antichris], en hý sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ʼn tyd en tye en die helfte van ʼn tyd [3,5 jaar]”.

Die laaste drie fases van die vierde heidense ryk kan of inmekaar vervleg wees, of die Here kan bepaal dat hierdie drie fases oor ʼn lang tyd moet ontwikkel. Maar God weet wat gaan gebeur en hoe dit alles gaan verloop. God gaan toelaat dat dit gebeur. God is in beheer van die heelal, nie net gedurende die vorige duisende jare van die geskiedenis nie, maar ook in  2021 en al die jare wat nog voorlê. Ná die Antichris in die tweede helfte van die verdrukkingstydperk oor die aarde geheers het, sal Christus met sy weerkoms die Antichris se ryk vernietig — en daarna rig die Seun van die Mens die Messiaanse koninkryk op (vgl. Dan 2:45; 2 Tess 2:8; Op 19:11-21).

Vervulling van profesie?

Die Groot Herset-agenda is niks anders as ʼn propaganda-veldtog om ʼn een-wêreldregering in te bring nie. Natuurlik wil Satan al baie lank deur die seun van die verderf oor die aarde regeer. Die duiwel het al millennia en eeue lank saamgesweer om die verborgenheid van wetteloosheid op ʼn troon te plaas. Maar weer eens, God bepaal wanneer Daniël 7:23-25 vervul gaan word. Die vervulling van hierdie profesieë hang nie af van Satan, die wêreld se elite, of wie ook al nie. God die Vader bepaal die tydsberekening van hierdie gebeure. En net weer, Daniël 7:23 moet letterlik vervul word presies soos God gesê het dit sal gebeur, anders is hierdie profesie nog nie vervul nie. Aangesien dit ʼn onvoorwaardelike profesie is, sal dit op ʼn stadium vervul word, maar die mens weet nie die presiese tydsberekening daarvan nie, maar God weet.

God het ook in die Bybel openbaar dat daar ʼn 7-jaar verdrukkingstydperk sal wees voordat die Here Jesus Christus na die aarde sal terugkeer. Die tien-konings-fase, tesame met ʼn wêreldwye godsdienstige gesag, sal gedurende die eerste 3,5 jaar van hierdie 7-jaar verdrukkingstydperk oor die aarde mag uitoefen (vgl. Open 17). Gedurende die laaste 3,5 jaar van die verdrukkingstydperk sal die Antichris oor die aarde heers, beheer deur Satan en aangehits en toegejuig deur die vals profeet (vgl. Open 13).

God het talle profesieë oor hierdie komende verdrukkingstydperk geopenbaar. Wat met absolute sekerheid gesê kan word, is dat die wêreld alreeds vir hierdie donker tyd voorberei word (vgl. Scholtz 2019:182-217; 2020:226-236).

Slotopmerkings

2020 was toe ʼn vae, onduidelike en moeilike jaar. God sal egter in 2021 in beheer wees — net soos wat Hy dwarsdeur die geskiedenis nog altyd in beheer was. Miskien leef ons in ʼn tyd wanneer Daniël 7:23-25 vervul gaan word, maar dalk ook nie. Of God gaan toelaat dat die “Groot Herset” binnekort geïmplementeer word (al dan nie), maak egter nie ʼn verskil aan ons geestelike visie nie. Want ons vestig die oog op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof (vgl. Heb 12:2).

Bronne

Fruchtenbaum, A.G., 2004, The Footsteps of the Messiah, Ariel Ministries, Tustin.

Scholtz, J.J., 2019, God se raadsplan in Christus, FaithEquip, Amsterdam. https://faithequip.co.za/boeke/

Scholtz, J.J., 2020, Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk, FaithEquip, Mosselbaai. https://faithequip.co.za/boeke/

Schwab, K. & Malleret, T., 2020, Covid-19: The Great Reset, Forum Publishing, Cologny/Geneva.