Die Groot Wit Troon oordeel

Ons lees in Openbaring 20 hoe die dode, klein en groot, voor God staan by die Groot Wit Troon oordeel, waar die boeke geopen word. Die dode sal geoordeel word na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke (vers 12). Watter boeke is dit wat by die Groot Wit Troon geopen sal word?

. . .
Voordat ons aandag skenk aan die boeke wat geopen word, moet ons eers die drie belangrike oordele onderskei, waarna ons kortliks die verskillende opstandings (want daar is meer as een) sal bespreek.

Die verskillende oordele

Volgens Benware (2006:323-329) is dit nuttig om ’n onderskeid te tref tussen die volgende drie oordele:

  1. Die oordeel net na die wegraping (Kerk-gelowiges se werke sal geoordeel word om te bepaal of hulle beloning sal ontvang vir diens in die Messiaanse koninkryk);
  2. Die oordeel tydens Christus se tweede koms aarde toe (fisies-lewende Jode asook nie-Jode sal geoordeel word; en Ou-Testamentiese gelowiges en gelowiges van die Verdrukkingstydperk sal ook geoordeel word); en
  3. Die oordeel aan die einde van die millennium (Satan en die gevalle engele sal geoordeel word; die huidige hemele en aarde word geoordeel; en alle ongelowiges van alle tye sal by die Groot Wit Troon geoordeel word).

Die verskillende opstandings

Dit is ook nodig om te let op die verskillende opstandings. Wat die opstanding van gelowiges betref, waarna kollektief as die “eerste opstanding” of die “oes” verwys word, is die Bybelse volgorde waarskynlik soos volg:

  1. “Christus is opgewek uit die dode; Hy het die Eersteling geword van die wat ontslaap het” (1 Korintiërs 15:20). Christus in sy menslikheid het alreeds sy verheerlikte liggaam ontvang.
  2. Volgende aan die beurt sal die Kerk-era gelowiges wees (vgl. 1 Korintiërs 15:23, 51-52). Tydens die wegraping sal die dooies “in Christus” opgewek word en dadelik verheerlikte liggame ontvang en, onmiddellik daarna, in ʼn oogwink, sal fisies-lewendige gelowiges “in Christus” (ook “in Christus” gedoop tydens weergeboorte) hul sterflike liggaam verruil vir ʼn verheerlikte en onsterflike liggaam (1 Korintiërs 15:50-54; 1 Thessalonicense 4:13-18).
  3. Wanneer Christus terugkeer aarde toe, sal alle Ou-Testamentiese gelowiges hul verheerlikte liggame ontvang (Daniël 12:2-3).
  4. Daardie gelowiges wat tydens die komende Verdrukkingstydperk (maar ná die wegraping van die Kerk) tot geloof in Christus gekom het maar wat toe fisies gesterf het, hulle sal ook met Jesus se weerkoms aarde toe hul verheerlikte liggame ontvang (Openbaring 20:4).
  5. Daardie gelowiges van die Verdrukkingstydperk wat egter fisies-lewendig is as Christus terugkeer aarde toe, hulle sal die Messiaanse koninkryk met hulle sterflike liggame binnegaan (vgl. Matteus 25:31-46).

Wat gaan met die ongelowiges gebeur?

Ongelowiges is mense wat “in Adam” fisies gesterf het (die eerste dood); wat nooit voor hul dood in ʼn lewende verhouding met God deur Christus was nie. Vir hulle wag die tweede dood, wat beteken om vir ewig wég van God te wees sonder ʼn kans tot versoening.

Hier is waarskynlik die Bybelse volgorde van wat met ongelowiges gaan gebeur:

  1. Die Antichris en die valse profeet sal as “eerstelinge” in die poel van vuur gegooi word (Openbaring 19:20).
  2. Nádat Christus vir ʼn duisend jaar lank op aarde regeer het gaan daar ʼn finale rebellie met vuur uit die hemel vernietig word en dan gaan alle ongelowiges van alle tye voor die Groot Wit Troon verskyn om geoordeel te word. Dit is hier waar die boeke van Openbaring 20:11-15 geopen gaan word.

Die Boek van die Lewe

Op ʼn stadium word elke mens se naam in die Boek van die Lewe geskryf. Dit blyk egter dat ongelowiges se name uit hierdie boek gevee kan word (Psalm 69:29; vgl. 139:16). Christus sê in Openbaring 3:5 dat wie “oorwin sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie”. Thomas (1995:433, eie vertaling) som dit goed op: “Die Boek van die Lewe is ʼn goddelike register vir elke lojale gelowige (vgl. Jesaja 4:3; Psalm 69:29; Daniël 12:1) (Kiddle). Oorspronklik het hierdie Boek elke persoon se naam gehad vir wie Christus gesterf het, dit is vir die hele wêreld, maar by die oordeel van die Groot Wit Troon sal blanko spasies bestaan wat aandui dat die name van baie uit die Boek gevee is omdat hulle nooit in Christus vir redding geglo het nie (Walvoord).”

Die Boek van die Lam

Elke woord staan vas in die mond van twee of drie getuies (Matteus 18:16). Die name van ongelowiges sal ook níé in die boek van die lewe van die Lam verskyn nie (vgl. Openbaring 13:8). Volgens Fruchtenbaum 2004:515) bevat die Lam se Boek van die Lewe slegs die name van die mense wat weergebore is, dit wil sê ʼn tweede getuie vír of téén iemand.

Wat van die gedenkboek waarna Maleági 3:16 verwys — miskien beter vertaal as ʼn “memorandum” (Deuel 1996:108)? Hierdie boek bevat die name van gelowiges, nie ongelowiges nie, want hierdie mense vrees die HERE en eer sy Naam (Maleági 3:16). Fruchtenbaum (2005:24) dink hierdie memorandum of gedenkboek is dieselfde as die Lam se Boek van die Lewe.

Die Regter wat oordeel

Die Here Jesus Christus sal die Regter wees by die bema-stoel oordeel in die hemel na die wegraping, Hy sal op die troon van Dawid oordeel by sy tweede koms aarde toe en Hy sal oordeel by die Groot Wit Troon (vgl. Johannes 5:21-23, 27). By die Groot Wit Troon word die graad van straf vir ongelowiges bepaal. Dat daar verskillende grade van straf in die poel van vuur gaan bestaan is duidelik uit tekste soos Matteus 11:20-24, Lukas 12:47-48 en Johannes 19:11. Dit is ook duidelik dat ander boeke in die hemel die dade van ongelowiges beskryf.

Waar bevind jy jouself?

By die Groot Wit Troon oordeel sal sélfs ongelowiges die knie buig en bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader (Filippense 2:11). Op daardie stadium is dit te laat vir ongelowiges om gered te word. Maar vandag is dit nie te laat nie. Wees eerlik: kan jy regtig voor die heilige God staan en jouself regverdig verklaar voor Sy aangesig? Moenie ʼn dwaas wees nie: nie een van ons kan onsself red nie; ons het almal ʼn verlosser nodig om vir ons sondes te betaal — en Jesus Christus is hierdie enigste en unieke Verlosser (Handelinge 4:12). “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word” (Romeine 10:9a; vgl. Johannes 3:16).

———————————

Indien u meer oor hierdie onderwerp wil weet, oorweeg gerus om die volgende bronne te lees:

Benware, P.N., 2006, Understanding End Times Prophecy: A Comprehensive Approach, Moody Publishers, Chicago.

Deuel, D.C., 1996, ‘Malachi 3:16: “Book of remembrance” or royal memorandum? An exegetical note’, The Master’s Seminary Journal, 7(1): 107-111. Beskikbaar by: www.tms.edu/msj/msj7.1.5/

Fruchtenbaum, A.G., 2004, The Footsteps of the Messiah, Ariel Ministries, Tustin.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, The Book of Malachi, Ariel Ministries, Tustin. Beskikbaar (teen ʼn koste van $3) by: www.arielc.org/mbs/mbs096-pdf.html

Thomas, R. L, 1995, Revelation 8-22: An Exegetical Commentary, Moody Publishers, Chicago.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']