Die Herder en sy kudde

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus se verhouding met sy universele Kerk as die Herder en sy kudde.

. . .

Een kudde … een Herder

In Johannes 10:15 sê Jesus dat net “soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape”. In die Ou Testament het die Here ʼn verhouding met Israel gehad soos ʼn herder met sy skape het. Hierdie Herder-kudde verhouding was uniek tussen God en die nasie Israel gewees (Psalm 80:2; Jeremia 23:17; Enns 2014:369). Maar Jesus verklaar in Johannes 10:16 dat “Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie.” Enns (2014:369-370, eie vertaling) interpreteer Johannes 10:16 as volg: “Die uniekheid van die Kerk as ʼn kudde en Christus as die Herder is dat hierdie kudde uit beide Jode en nie-Jode bestaan. Jesus verklaar: “Ek het nog ander skape [nie-Jode] wat nie aan hierdie stal [Jode] behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde [die Kerk], een herder.” Christus se verhouding met die universele Kerk kan dus vergelyk word met ʼn Herder en sy kudde.

Implikasies

Praktiese implikasies vir die kudde (die Kerk) sluit die volgende in:

  1. Net soos ʼn herder vir sy skape sorg, so gee Christus vir sy Kerk voedsel, water en rus (vgl. Johannes 10:3-4, 9, 11).
  2. Jesus gee werklik om vir sy kudde (Johannes 10:13).
  3. Christus beskerm sy skape (Johannes 10:5, 12-13).
  4. Jesus roep sy skape en hulle luister na sy stem (Johannes 10:3).
  5. Christus gee sekuriteit vir sy skape (Johannes 10:28-29).

Verlede, hede en toekoms

Een Nuwe-Testamentiese verborgenheid is dat in Christus beide Joodse en nie-Joodse gelowiges verenig word in die een liggaam van Christus (Efesiërs 3:3-7). Fruchtenbaum (2005:12) onderskei sekere tydgleuwe in hierdie verhouding tussen die Herder en sy Kerk-kudde: “Wat die verlede betref, het Jesus, die Goeie Herder, sy lewe afgelê vir die skape (Joh 10:11). Wat die hede betref, is Hy tans die groot Herder van die skape wat besig is om sy skape te volmaak (Heb 13:20-21). En wat die toekoms betref, gaan die Herder sy skape beloon (1 Pet 5:4).”

Aan die Goeie Herder al die eer en heerlikheid, groot werke het Hy gedoen, groot werke doen Hy nou en groot werke gaan Hy nog doen!

Ons volgende artikel in hierdie reeks oor die simboliese illustrasies van die universele Kerk sal fokus op die Erfgenaam en die mede-erfgename.

———————————

As jy belangstel om meer oor die universele Kerk te lees, oorweeg gerus om die artikel, Die universele Kerk deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

’n Ander bron wat ook gebruik is, is The Moody Handbook of Theology deur P.P. Enns wat in 2014 deur Moody Publishers in Chicago uitgegee is.

Volg ons op sosiale media: