Die oorblyfsel van Israel: Verlede, hede en toekoms

Ons het reeds die verhouding tussen die Kerk en die Jode bespreek en vandag fokus ons op die oorblyfsel van Israel. Eerstens bespreek ons die leerstelling of grondbeginsel van die oorblyfsel, waarna ons die uitvloeisels van hierdie leer beskou.

. . .

Die leer van die oorblyfsel van Israel

Hierdie leer verklaar dat daar altyd sommige Joodse gelowiges binne die volk Israel is, met een moontlike uitsondering: die oomblik sodra die wegraping plaasgevind het. Die konsep van die oorblyfsel van Israel verwys na al die Joodse gelowiges binne die volk Israel, vanaf Abraham, Isak en Jakob regdeur tot aan die einde van die millennium. Volgens Fruchtenbaum (2005:4), is daar twee Israels: die hele Israel en die oorblyfsel van Israel. Etnies is die twee Israels dieselfde, maar nie geestelik nie. Paulus sê dat “hulle nie almal Israel [is] wat uit Israel is nie” (Romeine 9:6). Die oorblyfsel van Israel, ook bekend as “die Israel van God” (Galásiërs 6:16), verwys net na dié Jode wat gelowiges is. Op enige tydstip in die geskiedenis van die Joodse volk kan die oorblyfsel van Israel groot of klein wees, maar daar is nooit ʼn tyd wanneer dit nie bestaan nie, behalwe miskien direk ná die wegraping.

Uitvloeisels van die leer van die oorblyfsel van Israel

Vyf uitvloeisels van hierdie leer kan genoem word. Een, die oorblyfsel van Israel bestaan slegs uit gelowiges. Twee, nie alle gelowiges vorm deel van die oorblyfsel van Israel nie, want hierdie oorblyfsel is ʼn Joodse oorblyfsel en bestaan dus net uit Joodse gelowiges. Drie, die oorblyfsel van Israel is altyd deel van die hele volk Israel, dit staan nie los van die volk as ʼn spesifieke entiteit nie; dit is onderskeibaar maar nie afgeskei nie. Vier, Joodse gelowiges tydens die Kerkbedeling (vanaf Pinkster tot met die wegraping) het dubbele burgerskap: hulle is deel van die oorblyfsel van Israel (d.i. die Israel van God) sowel as van die Kerk, die Liggaam van Christus. Vyf, die konsep van die oorblyfsel bevat ʼn tweevoudige kontras: ʼn kontras tussen die bonatuurlike en die nie-bonatuurlike (lees 1 Konings 17: die kraaie voorsien bonatuurlik kos en ʼn spruit nie-bonatuurlik water vir Elía); en ʼn kontras tussen geraas en stilte (lees 1 Konings 18).

Die oorblyfsel van Israel in die verlede

Die konsep van die oorblyfsel van Israel was aanwesig vanaf die heel begin van Israel se geskiedenis maar as ʼn leerstelling, as ʼn teologie, het dit eers met die profeet Elía heeltemal duidelik geword. Elía het gedink hy was die enigste mens in Israel wat nie die knie voor Baäl gebuig het nie, maar God het hom anders verwittig: die oorblyfsel van Israel in daardie tyd het bestaan uit sewe duisend wat God gevolg het.

Jesaja het die konsep van die oorblyfsel van Israel in teologiese terme beskryf, spesifiek in hoofstukke 7-12. Hierdie ses hoofstukke word die “Boek van Immánuel” genoem en wys dat die oorblyfsel ʼn stil vertroue het in die God van Israel en die Een wat sou kom, Immánuel (vgl. ook Matthéüs 1:23; 11:3). Die Messias, Immánuel, sou die skeidspunt word tussen die oorblyfsel van Israel en die nie-oorblyfsel. Met ander woorde, die Messias, Immánuel, sou vir die oorblyfsel van Israel bevestig word as “ʼn skuilplek”, maar vir die nie-oorblyfsel as ʼn klip waaroor ʼn mens val en ʼn rots waaroor ʼn mens struikel (Jesaja 8:14-15).

Die oorblyfsel van Israel in die hede

In die Nuwe Testament word die leer van die oorblyfsel van Israel in Romeine 9-11 gevind, daar word vlugtig daarna in Galásiërs 6:16 verwys, en dit word verder in 1 Petrus 2:1-10 toegelig. 1 Petrus is ooglopend gerig aan Jode buite die land Israel (1 Petrus 1:1-2) en Petrus tref nie onderskeid tussen Israel en die Kerk of tussen ongelowige Jode en gelowige heidene nie, maar Petrus onderskei hier tussen Jode wat glo (die oorblyfsel van Israel) en Jode wat nie glo nie. Byvoorbeeld, die Kerk is nie ʼn volk nie, maar is saamgestel uit gelowiges van al die volke. Petrus skryf egter aan Joodse gelowiges in die Kerkbedeling en herinner hulle daaraan dat hulle ʼn uitverkore geslag (volk) is (1 Petrus 2:9-10), verwysend na die feit dat Israel as ʼn volk deur God uitgekies is vir spesifieke doeleindes. ‘Hierdie geslag in Israel’ het die onvergeeflike sonde gepleeg deur hulle verwerping van Jesus as die Messias tydens sy eerste koms, maar beteken dit dat God Israel permanent en algeheel verwerp het? Paulus beantwoord hierdie vraag twee keer uitdruklik in die negatief in Romeine 11:1 en 11: “Nee, stellig nie!” (Die betekenis in die oorspronklike Grieks is baie nadruklik: “Mag dit nooit wees nie!” “Laat die gedagte vergaan!”) Lees gerus Fruchtenbaum (2005:6-24) vir ʼn omvattende bespreking omtrent die oorblyfsel van Israel in die huidige tyd. Hy behandel 1 Petrus 2:1-10 asook Romeine 9-11 in besonderhede. Hou weer eens in gedagte dat Joodse gelowiges tydens die Kerkbedeling dubbele burgerskap het: hulle is lede van die oorblyfsel van Israel (d.i. die Israel van God) en ook lede van die Liggaam van Christus.

Die oorblyfsel van Israel in die toekoms

Aangesien alle Joodse gelowiges van alle tye deel is van die oorblyfsel van Israel, is dit logies dat alle individuele Jode wat tydens die sewe jaar Verdrukkingstydperk gelowiges word, ook deel sal wees van die oorblyfsel van Israel. Dit sluit in (en meer voorbeelde kan genoem word), die 144 000 Jode (Openbaring 7:1-8; 14:1-5) en die Jode van Jerusalem wat tydens die middel van die Verdrukkingstydperk gelowiges sal word (Openbaring 11:13).

Romeine 11:25-27 verklaar dat “die hele Israel gered [sal] word”. Beteken dit dat Jode gered sal word eenvoudig omdat hulle etnies Jode is? Natuurlik nie; hulle sal gered word omdat hulle hul geloof en vertroue gestel het in die Here Jesus die Messias. Nogtans sal, volgens Jesaja 10:20-23, net die oorblyfsel gered word. Is daar nie ʼn weerspreking nie? Nee, daar is nie. Tydens die Verdrukkingstydperk sal twee derdes van alle Jode sterf maar een derde sal die Verdrukkingstydperk oorleef. Teen die einde van die Verdrukkingstydperk sal elke Jood wat fisies lewe ʼn gelowige in Jesus die Messias wees en daarom sal die hele Israel, vir die eerste keer ooit, op daardie tydstip gelykstaande wees aan die oorblyfsel van Israel (dit wil sê, hulle sal almal gelowiges wees). Dit is hierdie gelowiges wat Israel se nasionale sonde sal bely, en sal sê, “Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!” (Matthéüs 23:39; vgl. Hoséa 5:15-6:3; Sagaría 12:10). Dan sal die Here Jesus Christus na die aarde terugkeer.

———————————

Wil jy meer lees oor die oorblyfsel van Israel? Lees gerus die volledige artikel, Die oorblyfsel van Israel, geskryf deur dr. Arnold Fruchtenbaum, wat hierdie onderwerp in veel meer detail toelig.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']