Die oordeel van die skape en die bokke

Voordat die Here Jesus Christus die Messiaanse koninkryk op aarde in terme van die Dawidiese verbond gaan vestig, gaan Hy eers oordeel. Waarom is ’n oordeel nodig? Wanneer sal dit gebeur en wie gaan geoordeel word? Wat is die basis waarop hierdie oordeel gaan plaasvind? Matteus 25:31-46 verskaf die antwoorde in die oordeel van die skape en die bokke.

. . .

Waarom is ’n oordeel nodig?

Scholtz (2015:5, eie vertaling) sê dat wanneer ʼn “goddelike koninkryk gevestig word, kan dit nie aanvanklik of uiteindelik verdeeld wees nie, want ʼn koninkryk wat verdeeld is kan nie bly staan nie (vgl. Matteus 12:26).” Geen ongelowiges sal die Messiaanse koninkryk binnegaan wanneer dit deur die Seun van Dawid gevestig word nie: geen kaf sal in die koringskuur oorbly nie, al die onkruid sal uit die Seun van die Mens se land verwyder word en slegte visse sal afgekeur word (vgl. Matteus 3:12; 13:36-43, 47-50).

Hoe is ’n finale rebellie dan moontlik?

As nét gelowiges aanvanklik die Messiaanse koninkryk mag binnegaan, hoe kan daar ʼn rebellie wees aan die einde van Christus se duisend jaar heerskappy (vgl. Openbaring 20:7-9)? Gelowiges wat fisies lewe as Christus terugkom aarde toe sal die koninkryk met hulle sterflike liggame binnegaan. Vrouens sal kinders kry maar nie alle kinders sal gelowiges word nie. Die Groot Wit Troon oordeel aan die einde van die millennium sal ʼn oordeel van alle ongelowiges van alle tye wees (Openbaring 20:11-15). Nadat Hy met die laaste vyand afgereken het, naamlik die dood, sal die Messiaanse koninkryk met God se ewige bestel en koninkryk saamsmelt (vgl. 1 Korintiërs 15:24-28).

Die dag van die HERE

Die Here Jesus sal aan die einde van die Verdrukkingstydperk terugkeer aarde toe (vgl. Matteus 24:29a; 25:31). Fruchtenbaum (2004:173) sê dat as die Ou Testament van die Dag van Jehovah of die Dag van die HERE praat, sluit dit altyd ʼn verwysing in na die sewe jaar Verdrukkingstydperk nét vóór Christus se weerkoms aarde toe. Blaising (2012:7-8) sê dat die Dag van die HERE is die tyd vanaf ʼn voorverdrukkingswegraping van die Kerk-gelowiges, die Verdrukkingstydperk en tot en met die einde van die millennium. Die oordeel van die skape en die bokke gaan plaasvind kort ná die Verdrukkingstydperk geëindig het, kort ná Jesus se weerkoms aarde toe.

Wie gaan geoordeel word?

Slegs diegene wat die Verdrukkingstydperk fisies oorleef sal voor die Koning verskyn (Matteus 25:31, 34). Drie groepe is betrokke, naamlik die skape, die bokke en “die geringstes van hierdie broeders van My” (Matteus 25:32-33, 40, 45). Die skape stel gelowiges voor wat die koninkryk met hulle fisiese, sterflike liggame sal binnegaan (25:34-40), terwyl die bokke die ongelowiges voorstel wat toegang tot die Messiaanse koninkryk geweier sal word (25:41-45). Die basis waarop hierdie oordeel gaan plaasvind is die behandeling van “die geringstes van hierdie broeders van My”. Dit is belangrik om te weet wie hulle is.

Die geringstes van hierdie broeders van My

Die Here Jesus sê dat wat julle vir “hierdie geringstes” gedoen het, so het “julle dit aan My gedoen” (Matteus 25:40b). In Matteus 10:40-42 sê die Here eintlik dieselfde: vir soverre dit aan een van hierdie kleintjies gedoen is, is dit aan die Here gedoen (Pond 2002:459). Dit beteken nie iemand word gered deur hulle dade nie, maar jou dade wys jy is alreeds gered (of nie). So, wie is dan “die geringstes van hierdie broeders van My” (Matteus 25:40, 45; vgl. 10:42)?

Vroeër in Matteus het Jesus gesê dat “elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder” (12:50; vgl. 7:21). Alle dissipels van Jesus kan beskou word as “een van hierdie geringstes”. Maar nie net het beide die skape en die bokke die Verdrukkingstydperk oorleef nie, maar hulle het nog iets in gemeen: hulle optrede teenoor en hul behandeling van die “geringstes van hierdie broers van My” (anders kan dit nie as ʼn gemeenskaplike basis vir oordeel dien nie). Wat weet ons nog, wat nog kan afgelei word?

Die “evangelie van die koninkryk”

Die “evangelie van die koninkryk” word slegs verkondig wanneer die vestiging van die Messiaanse koninkryk in terme van die Dawidiese verbond naby is (Matteus 3:2; 4:7; 10:7; Couch 2000:196). Gedurende Christus se eerste koms het “hierdie geslag” in Israel egter vir Jesus as die Messias verwerp en gevolglik is die oprigting en vestiging van die Messiaanse koninkryk in terme van die Dawidiese verbond uitgestel (Scholtz 2015:2). Volgens Matteus 23:39 moet ʼn toekomstige generasie Jode vir Jesus as die Messias aanvaar voordat Hy weer sal terugkeer aarde toe. Die Jode móét die Koning van die Jode in geloof aanvaar —slegs dán sal die Dawidiese koninkryk herstel en opgerig word (vgl. Deuteronomium 17:14-15; Hosea 5:15-6:3; Sagaria 12:10; Matteus 23:39).

Die Messiaanse koninkryk sal gevestig word in terme van onvoorwaardelike beloftes wat God aan Israel gemaak het deur verteenwoordigers soos Abraham en Dawid. Omdat hierdie beloftes aan Israel behoort, moet die evangelie van die koninkryk deur Joodse boodskappers gedurende die Verdrukkingstydperk verkondig word soos wat hulle deur die komende Koning gemagtig sal wees om dit te doen. Volgens Scholtz (2014:5) mag dit verklaar waarom Matteus 10 so ʼn besonderse Joodse inslag het en ook die rede verskaf waarom die volgende keer wanneer die evangelie van die koninkryk weer verkondig gaan word, dit tydens die Verdrukkingstydperk sal wees (Matteus 24:14). Latere openbaring verskaf meer inligting oor die identiteit van hierdie “broeders van My”: 144 000 Joodse mans sal die evangelie van die koninkryk verkondig (Openbaring 7:1-8; vgl. Matteus 24:14). Die kleintjies van Matteus 10:42 en die “geringstes van hierdie broers van My” (Matteus 25:40, 45) moet ten minste hierdie 144 000 Joodse evangeliste insluit wat tydens die Verdrukkingstydperk die evangelie van die koninkryk gaan verkondig.

Voorbeelde

Dietrich Bonhoeffer en Corrie Ten Boom is Christelike voorbeelde van hoe om op te tree teenoor Jode wat vervolg word (Richardson 2015:236-256). Die Joodse volksmoord was verskriklik en ontsettend erg, maar die Verdrukkingstydperk gaan erger wees — nee dit sal die ergste ooit wees, sê Jesus (vgl. Matteus 24:22). Diegene wat Christus se dissipels tydens die Verdrukkingstydperk goed behandel, veral tydens die Groot Verdrukking wanneer die Antichris oor die aarde sal regeer, sal duidelik hulle geloof in en verbintenis met die Here Jesus Christus wys. As jy in daardie donker dae van die Verdrukkingstydperk een van hierdie kleintjies net ʼn koue beker water gee, sal jy ʼn groot risiko neem en selfs jou lewe mag verloor omdat jy dit durf doen. Maar dit sal die gelowige toegereken word asof dit vir die Here Jesus self gedoen is (Matteus 10:40; 25:40). Dit skape verwys dus na ware dissipels van Christus want hulle geloof in die enigste Verlosser, die Here Jesus Christus, word deur hulle dade getoon.

———————————

Indien u meer oor hierdie onderwerp wil weet, oorweeg gerus om die volgende bronne te lees:

Blaising, C.A., 2012, ‘The day of the Lord: Theme and pattern in Biblical theology’, Bibliotheca Sacra 169(673), 3-19.

Couch, M., 2000, An introduction to classical evangelical hermeneutics: A guide to the history and practice of biblical interpretation, Kregel Publications, Grand Rapids.

Fruchtenbaum, A.G., 2004, The footsteps of the Messiah, Ariel Ministries, Tustin.

Pond, E.W., 2002, ‘Who are “the least” of Jesus’ brothers in Matthew 25:40?’, Bibliotheca Sacra 159(636), 436-448.

Richardson, J., 2015, When a Jew rules the world: What the Bible really says about Israel in the plan of God, WND Books, Washington DC.

Richardson, J., 2015, Wanneer ʼn Jood die wêreld regeer: Wat die Bybel regtig sê oor Israel in God se plan, FaithEquip, Kaapstad.

Scholtz, J.J., 2014, ‘The kingdom of heaven and Matthew 10’, In die Skriflig 48(1), Art. #1782, 8 bladsye. Beskikbaar by: www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig/article/viewFile/1782/2553

Scholtz, J.J., 2015, ‘Reading Matthew 13 as a prophetic discourse: The four parables presented in public’, In die Skriflig (49(1), Art. #1870, 7 bladsye. Beskikbaar by:
www.indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/1870/3029

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']