Die oordeel van Satan en gevalle engele

Satan is in die verlede geoordeel maar in die toekoms gaan hy weer geoordeel word. Wanneer sal Satan se finale oordeel plaasvind? Wie gaan die gevalle engele oordeel? Wanneer gaan die gevalle engele geoordeel word? Met hierdie vrae sluit ons die kort reeks oor oordele af.

. . .

Satan is reeds in die verlede geoordeel

Alhoewel hy die “seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid” was, het Satan gesondig (Esegiël 28:11-19; vgl. Jesaja 14:21-21). God het hom geoordeel sodat Satan nie meer as die “gérub met uitgespreide vlerke wat beskut” kan funksioneer nie (Esegiël 28:14).

As gevolg van wat hy in die tuin in Eden gedoen het, is Satan weer deur God geoordeel. Genesis 3:15 bevat ʼn profesie oor gebeure wat by die kruis sou ontvou. By die kruis het die Saad van die vrou, Jesus Christus, die kop van Satan vermorsel (vgl. Genesis 3:15). Jesus het gesê nou “is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek” (Johannes 12:31-32). Een resultaat van Jesus se dood en opstanding is dat Jesus die duiwel se mag oor die dood van die gelowige tot niet gemaak [het] (Heb. 2:14–15). “Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek” (1 Johannes 3:8; vgl. Lukas 10:18).

Gelowiges se misdade is deur die Lam van God vergewe, die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, is uitgedelg en weggeruim deur dit aan Jesus se kruis vas te nael. Verder het Christus die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer (Kolossense 2:13b-15). Nicholas (1996:225) sê tereg dat die “kruis staan daarom as die uitstaande vooruitskaduwing van alle finale oordeel, want dit openbaar die regverdige oordeel van God (Rom. 3:25)…”

Wat nog voorlê

In die middel van die Verdrukkingstydperk gaan Mígael en sy engele oorlog voer teen die draak en sy engele (Openbaring 12:7-8). Satan en sy gevalle engele sal uit die atmosferiese hemele neergewerp word na die aarde toe; Satan sal nie meer toegang tot die hemel hê nie; hy sal nie meer broeders en susters by God kan aankla nie (Openbaring 12:9-10). Dan begin die Groot Verdrukking op aarde, dit is die laaste 3,5 jaar van die 7-jaar Verdrukkingstydperk.

Aan die einde van die Groot Verdrukking sal Satan in die afgrond (ook bekend as die put) gegooi word en daar opgesluit bly vir ʼn duisend jaar (Openbaring 20:1-3). Aan die einde van ʼn duisend jaar van Christus se regering op aarde, sal Satan vir ʼn kort tydjie ontbind word om die nasies vir ʼn laaste keer te mislei vir ʼn finale rebellie teen God (Openbaring 20:7-8). Hierdie rebelle sal die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, maar vuur sal van God uit die hemel neerdaal en hulle verslind (Openbaring 20:9). Satan se finale oordeel sal dan volg: “En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp” (Openbaring 20:10a; vgl. Matteus 25:41b).

Gevalle engele word ook geoordeel

Gevalle engele sal beslis ook geoordeel word (2 Petrus 2:4; Judas 6). Pentecost (1958:422) sê dat Satan en sy gevalle engele se finale oordeel sal in die engelesfeer of –realm net vóór die Groot Wit Troon oordeel plaasvind. Christus sal die Regter wees.

As Satan tydens die millennium in die afgrond toegesluit gaan word, waar sal die gevalle engele in hierdie tyd wees? Volgens Fruchtenbaum (2005:29-30) gaan demone tot twee verlate gebiede op die aarde beperk word, naamlik in die land van Edom wat vandag suid-Jordanië is (Jesaja 34:13-15) en in die stad Babilon wat in Irak is (Jesaja 13:21-22; Openbaring 18:2).

Die uiteindelike bestemming . . .

Die ewige vuur is vir die duiwel en sy engele voorberei (Matteus 25:41b). Dit is hulle uiteindelike bestemming. Die soewereine God het besluit om nie verlossing vir gevalle engelewesens te voorsien nie (Hebreërs 2:16). Maar God het vir Jesus Christus, die Seun van die lewende God, na die aarde toe gestuur om aan sy broeders gelyk te word, sodat “Hy ʼn barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen” (Hebreërs 2:17). Die soewereine God het besluit om verlossing vir gevalle mense te voorsien. ʼn Mens se uiteindelike bestemming hoef nie die poel van vuur te wees nie, maar kan eerder wees om met God en Christus te wandel.

So sluit ons dan hierdie reeks oor verskillende oordele af, want “so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Johannes 3:16). “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het” (Johannes 17:3).

———————————

Indien u meer oor hierdie onderwerp wil weet, oorweeg gerus om die volgende bronne te lees:

Fruchtenbaum, A.G., 2005, ‘Satanologie: Die leer van Satan’, Ariel Ministries.

Fruchtenbaum, A.G., 2005a, ‘Demonologie: die leer van demone’, Ariel Ministries.

Nicholas, D.R., 1996, ‘Judgments, various’, in M. Couch (ed.). Dictionary of Premillennial Theology, bladsye 225-227, Kregel Publications, Grand Rapids.

Pentecost, J.D., 1958, ‘Things to Come: A Study in Biblical Eschatology’, Zondervan, Grand Rapids.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']