Die opstanding van die Messias

Het jy al, wat die opstanding van die Messias betref, gedink aan die volgorde van gebeurtenisse vandat die opstandingsdag aangebreek het tot met Christus se verskyning aan sy elf apostels net voor sy hemelvaart? Wat is die teologiese implikasies, gevolge en betekenis van Christus se opstanding?

Deur vergelyking van en verbandlegging tussen die verskillende Evangelievertellings, lê Dr. Fruchtenbaum die opstandingsgeskiedenis in dié volgende orde uit:

Ná die aanbreek van die opstandingsdag word die graf oopgemaak, gevolg deur die aankoms van die vroue en hul daaropvolgende beriggewings.

Dan verskyn die opgestane Messias aan verskeie mense en groepe mense: eerste aan Maria Magdalena, dan aan die vroue – intussen kom ons te hore van die wagte se verslag – voordat Christus vir die derde keer verskyn en wel aan die twee dissipels op die pad na Émmaüs. Christus se vierde verskyning ná sy opstanding is ʼn private ontmoeting met Petrus, dan ook aan die ander tien apostels, daarna aan sewe apostels en dan aan 500 van Christus se dissipels.

Die volgende historiese gebeurtenis is Christus se bevel van die groot opdrag.

Dan verskyn Christus aan Jakobus en dan is daar nog ʼn verskyning aan die elf apostels net voor Christus se hemelvaart.

Dit is te betwyfel of enige mens die teologiese belangrikheid en betekenis van Jesus Christus se opstanding volledig sal kan peil. Hierdie ontsaglike gebeurtenis in die geskiedenis is deel van die inhoud van die evangelie en moet geglo word (vgl. 1 Korinthiërs 15:1-4). Daar is natuurlik baie wat nie glo dat Christus uit die dood opgewek is nie en wat na vore kom met verskeie teorieë wat wissel van ooglopende dwaasheid tot growwe oneerlikheid, om die opstanding te diskrediteer. In dr. Fruchtenbaum se artikel (die skakel is aan die einde van hierdie plasing) word hierdie vals teorieë oor die opstanding bespreek met insluiting van die sameswering om te lieg teorie, die gesteelde liggaam teorie, die beswyming teorie, die verkeerde graf teorie, die gees teorie, die hallusinasie teorie en selfs ʼn roofdier teorie.

Baie mense wil nie Christus se dood, begrafnis en opstanding erken nie, maar word dan deur die bewyse oortuig en draai dan weg van ateïsme af na geloof in Jesus Christus. Lees byvoorbeeld Lee Strobel se The case for Christ of Josh McDowell se Evidence that demands a verdict.

Christus se opstanding is in die Ou Testament geprofeteer, nie slegs deur direkte voorspelde profesieë nie (Psalm 16:9-10; 22:20-31; 118:22; vgl. Handelinge 4:10-11), maar ook indirek deur tipes (Génesis 14:18-20 en Hebreërs 7:15-25; Levítikus 14:4-7; 1 Korinthiërs 15:20-24). Christus Self het ook by verskeie geleenthede sy opstanding voorspel (Matthéüs 16:21; 17:22-23). Dat Hy inderdaad opgestaan het, kan bewys word deur die leë graf, talle ooggetuies se verslae, verskynings van Christus ná sy opstanding, die merkwaardige transformasie van mense wat Christus voor en ná sy opstanding geken het, die getuienis van die Nuwe Testament aangaande Christus se opstanding sowel as die bestaan van die Kerk. Die volledige artikel bevat ook ʼn insiggewende bespreking oor Christus se opgestane liggaam.

Vier redes kan genoem word oor hoekom Christus uit die dood opgewek is.

Een, op grond van wie Jesus Christus is (vgl. Johannes 1:4; 5:26), kon God die Vader Hom nie dood laat bly nie en daarom is Christus opgewek.

Twee, om die Dawidiese verbond wat ʼn ewige nakomeling van Dawid belowe het te vervul.

Drie, sodat Christus die bron van die ewige lewe vir alle gelowiges kon word (Johannes 10:10; 11:25-26) en vier, sodat Christus die bron van die opstandingsmag en -krag kan word (vgl. Matthéüs 28:18-20; Efésiërs 1:19-20).

Om mee af te sluit: Die opstanding van Christus is ʼn feit. Christus se opstanding is deel van die evangelie. Nie alleenlik is Jesus Christus die eersteling van die opstanding nie (1 Korinthiërs 15:20-24), maar sy opstanding waarborg dat gelowiges wat gesterf het ook opgewek sal word en verheerlikte liggame sal ontvang.

Aan Christus al die eer, Hy het groot dinge gedoen, en nog groot dinge gaan Hy doen!

———————————–

Wil jy meer hieroor lees? Kyk gerus na ‘n meer volledige artikel oor Die opstanding van die Messias waarin dr. Arnold Fruchtenbaum die opstanding van die Messias breedvoerig bespreek.

Volg ons op sosiale media: