Die plek van die dooies

As dit nie vir die Bybel was nie, sou ons nie kennis van die onsigbare wêreld gehad het nie. Wat leer die Bybel ons oor die doderyk en sy kompartemente, waar is die paradys nou en wanneer is die ‘boesem van Abraham’ leeggemaak? Om insig oor die onsigbare wêreld te verkry is dit uiters belangrik om God se geïnspireerde openbaring hieroor te gebruik. In hierdie kort bespreking fokus ons eers op die verskillende terme wat die Bybel gebruik om die onsigbare wêreld te beskryf voordat verdere opmerkings gemaak word.

. . .

Sheol of Hades

As iemand in Ou-Testamentiese tye gesterf het, waar het die nie-stoflike deel van die mens (die siel/gees) gegaan? Die antwoord is dat in Ou-Testamentiese tye alle afgestorwe mense se nie-stoflike deel na Sheol (die Hebreeuse woord) of na Hades (die Griekse woord) gegaan het. Die Afrikaans vir Sheol of Hades is die doderyk. Binne die doderyk is daar vier kompartemente, twee vir mense en twee vir gevalle engele:

  • Die eerste kompartement is vir ongelowige afgestorwe mense. Die innerlike of nie-stoflike deel van alle ongelowige afgestorwenes is nou nog daar. Hulle wag vir die Groot Wit Troon oordeel wat aan die einde van die millennium sal plaasvind.
  • Die tweede kompartement in die doderyk was vir afgestorwe Ou-Testamentiese gelowiges gewees. Hierdie kompartement was ook beskryf as die ‘boesem van Abraham’ (Lukas 16:22-23). Tot met Jesus se hemelvaart was hierdie kompartement ook bekend as die paradys.
  • Die derde kompartement se naam is die put of die afgrond (Engels: abyss). Hierdie deel van die doderyk is vir gevalle engele wat tydelik in gevangenskap is (later sal hulle permanent in die poel van vuur gegooi word).
  • Die vierde kompartement in die doderyk is Tartarus en dit is ‘n plek van gevangenskap vir daardie gevalle engele wat in Genesis 6 gesondig het (vgl. 2 Petrus 2:4 en Judas 6-7). Hierdie gevalle engele bly daar totdat hulle in die poel van vuur gegooi word.

Die huidige situasie

Bogenoemde beskryf die situasie soos dit in Ou-Testamentiese tye was, maar wat is die situasie tans? Met Jesus se hemelvaart het Hy alle afgestorwe gelowiges van die Ou-Testamentiese tye saam met Hom Hemel toe geneem. Op daardie heuglike dag is die ‘boesem van Abraham’ leeggemaak of, anders gestel, die paradys is verskuif na die Hemel toe (Efesiërs 4:8-10). Indien gelowiges ná Jesus se hemelvaart sterf, gaan hulle nie na die boesem van Abraham toe nie, maar hulle gaan na die Hemel toe waar die Here is.

Die Hemel is tans natuurlik ook onsigbaar. Die atmosferiese hemel waarin voëls rondvlieg is die eerste hemel terwyl die tweede hemel die spasie is waar sterre, mane en planete voorkom. As ons van die Hemel praat bedoel ons eintlik die derde hemel (vgl 2 Korintiërs 12:1-4) waar die alomteenwoordige God gekies het om Sy teenwoordigheid te lokaliseer en waar Sy troon is.

In die toekoms

Hoe verander dinge in die toekoms? Met die wegraping van die Kerk na die Hemel toe sal die liggame van alle gelowiges wat sedert Pinkster in Christus gesterf het, opgewek word, en sal hierdie gelowiges hul verheerlikte liggame ontvang. Onmiddellik daarna sal alle gelowiges in Christus wat op daardie stadium nog nie fisies gesterf het nie, oombliklik hul huidige liggame verwissel vir hul verheerlikte liggame. En so sal die bruid van Christus vir altyd by haar Heer wees.

Tydens die Verdrukkingstydperk

Wanneer die Kerk-era verby is gaan God se planne met Israel en die nasies aan. Tydens die 7-jaar Verdrukkingstydperk, wat Jesus se wederkoms na die aarde toe onmiddellik voorafgaan, sal die put of afgrond op ‘n stadium oopgemaak word en miljoene gevalle engele sal vir ‘n tyd losgemaak word om die bewoners van die aarde te terroriseer (Openbaring 9:1-12). Aan die einde van die Verdrukking as Jesus teruggekeer het aarde toe sal Satan gebind word en in die afgrond gegooi word vir ‘n 1 000 jaar lank. Met die Here Jesus se wederkoms sal die Antichris en die valse profeet lewendig as ‘eerstelinge’ in die vuurpoel wat met swawel brand gewerp word (Openbaring 19:20).

Die poel van vuur (Gehenna)

Wat is die poel van vuur, ook bekend as Gehenna? As Afrikaanssprekendes praat van die hel, bedoel hulle eintlik die poel van vuur, of Gehenna. Die poel van vuur is die ewige verblyfplek van alle verlorenes. Anders gestel, aan die einde van die millennium by die Groot Wit Troon oordeel, sal Sheol/Hades/die doderyk leeggemaak word en al die onregverdiges (ongelowige mense, Satan en gevalle engele, hetsy uit die afgrond of uit Tartarus) sal voor die Here Jesus Christus verskyn vir hul oordeel en al hierdie wesens sal vir ewig in die poel van vuur (of die hel) gewerp word.

Gelowiges se toekoms

Maar gelowiges se toekoms lyk baie anders! Alle Ou-Testamentiese gelowiges is reeds met Jesus se hemelvaart uit die doderyk uit en na die Hemel geneem. Kort na die Here Jesus se wederkoms aarde toe sal hierdie Ou-Testamentiese gelowiges hul verheerlikte liggame ontvang. Op daardie stadium het Kerk-era gelowiges reeds hul verheerlikte liggame ontvang (tydens die wegraping). Wat van die gelowiges wat tydens die Verdrukkingstydperk gesterf het? Ook hulle ontvang hul verheerlikte liggame kort na Jesus se wederkoms aarde toe. Wat van gelowiges wat die Verdrukkingstydperk oorleef? Hulle gaan die Messiaanse koninkryk met hulle fisiese liggame binne, sal nie fisies sterf tydens die millennium nie en sal hul verheerlikte liggame aan die einde van die millennium moet ontvang. Maar na die millennium breek die ewige bestel aan en dan sal die Nuwe Jerusalem wat tans in die Hemel is, na die nuwe aarde neerdaal. Dan sal die onsigbare sigbaar wees.

———————————

Indien u meer oor hierdie onderwerp wil weet, lees gerus dr. Arnold Fruchtenbaum se artikel, ‘Die plek van die dooies’.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']