Die sleutels van die koninkryk van die hemele

Wanneer hy bely dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewendige God, word Petrus geseën en ontvang hy die sleutels van die koninkryk van die hemele (16:16, 19). Wat het Simon Petrus regtig ontvang? Watter valse idees aangaande Petrus en dié sleutels bestaan?

In ‘n konteks waar selfs Johannes die Doper begin twyfel het en waar ander mense Jesus as die Christus verwerp het, openbaar God die Vader aan Petrus wie Jesus regtig is (Matteus 11:2-6; 13:53b-58; 16:16). Dit dek die tafel vir Jesus se pad na die kruis (16:17-21). Op hierdie stadium in die Evangelie van Matteus het ‘hierdie geslag’ of ‘hierdie generasie’ (as ‘n kollektiewe eenheid) in Israel alreeds vir Jesus as die Seun van Dawid verwerp en is die vestiging van die Messiaanse koninkryk in terme van die Dawidiese Verbond alreeds uitgestel. Wanneer Petrus egter Jesus se identiteit bely — “U is die Christus, die Seun van die lewende God” — word God se koninkrykprogram ná Jesus se hemelvaart geopenbaar. Vroeër is hierdie program van God op ‘n versluierde wyse in die gelykenisse van Matteus 13 geopenbaar gemaak (vgl. Scholtz 2015). Tussen sy hemelvaart maar voordat die Dag van die HERE begin, gaan Jesus Christus sy Kerk bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie (Matteus 16:18).

Sleutels sluit deure oop en toe. As Jesus vir Petrus die sleutels van die koninkryk van die hemele gee (16:19), ontvang Petrus die gesag om die geestelike deur van die koninkryk van die hemele vir Jode, Samaritane en nie-Jode oop te maak (Matteus 28:18b-20; vgl. 10:5-7; Handelinge 1:8; Toussaint 1980:205). Fruchtenbaum en Gendron (1996:230, eie vertaling) beskryf Petrus se spesiale rol met betrekking tot die sleutels van die koninkryk as volg: ‘Soos wat in die Ou Testament gesien kan word, bevat die ontvangs van die sleutels twee konsepte: eerstens, die gesag (Jesaja 22:20-24) en, tweedens, die reg om die deur oop te sluit. Dus is die basiese punt wat Matteus 16:19 maak dat Jesus vir Petrus die gesag gee om die deur van die Kerk, of die liggaam van Christus, vir al drie segmente van die mensdom oop te maak. Sodra hy die deur vir ‘n segment van die mensdom oopgemaak het, bly die deur vir hulle oop. Dit help verklaar waarom daar in Handelinge soms ‘n tyd verloop voordat gelowiges die doop met die Heilige Gees ontvang’. In die boek Handelinge maak Petrus die deur van die koninkryk van die hemele vir Jode (Handelinge 2), Samaritane (Handelinge 8) en nie-Jode (Handelinge 10-11) oop.

Ons stel voor dat in die tyd tussen Jesus se twee komste, meer en meer gelowiges in Christus — meer kinders van die koninkryk (Matteus 13:38) — by die getal van alle gelowiges van alle tye gevoeg word wat die koninkryk sal beërwe wanneer dit opgerig gaan word in terme van die Dawidiese konnkryk net na Jesus se wederkoms. Let egter daarop dat die Kerk nie die koninkryk is nie. Gelowiges vanaf Pinkster wat in die liggaam van Christus ingedoop word, sal almal uiteindelik in die Messiaanse koninkryk ingaan wanneer dit gevestig of opgerig word. Dit beteken steeds nie dat die Kerk die koninkryk is nie. Gedurende die tyd wat Christus Jesus in die hemel is, bestaan die koninkryk van die hemele in die sin dat sommige seuns en dogters van die koninkryk op die aarde teenwoordig is (Matteus 13:24, 38; vgl. Toussaint 1980:172).

Bogenoemde moet glad nie gesien word as instemming tot die tradisionele Rooms-Katolieke siening dat Petrus die eerste in ’n lyn pouse is wat tot vandag toe bestaan nie, want die gesag wat Christus vir Petrus aangaande die sleutels gegee het, ís nie en kán nie oorgedra word aan ander mense nie. Petrus bied aan niemand verlossing nie; verlossing kom slegs uit genade deur geloof in Jesus Christus. Petrus is glad nie ‘n hoëpriester nie, want nét Jesus Christus is die Hoëpriester volgens die orde van Melgisédek. Petrus was getroud gewees (Matteus 8:14) en hy het sondige foute gemaak (Matteus 26:69-75; Galasiërs 2:11-14), maar Jesus het vir Petrus vergewe. Christus Jesus bou sy Kerk en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie.

————————-

Bronne:

Fruchtenbaum, A.G. & Gendron, M.P., 1996, ‘Kingdom, keys of the’, in M. Couch (ed.), Dictionary of Premillennial theology, pp. 229-230, Kregel Publications, Grand Rapids.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, ‘The confession of Peter’, Ariel Ministries, San Antonio. This article can be purchased.

Scholtz, J.J., 2015, ‘Reading Matthew 13 as a prophetic discourse: The four parables presented in public’, In die Skriflig 49(1), Art #1870, 7 pages.

Toussaint, S.D., 1980, Behold the King: A study of Matthew, Kregel Publications, Grand Rapids.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']