Die verbonde van die Bybel Deel 6

Kan ʼn nasie ʼn koninkryk hê sonder ʼn koning?

Israel was nooit sonder ʼn koning nie, want God is Israel se koning (vgl. 1 Samuel 8:5-8). Israel wou egter ʼn koning hê ‘soos by al die nasies’ (1 Samuel 8:5). Iemand wat ook ʼn menslike natuur het moes oor hulle regeer.

Ná Saul se ongehoorsaamheid salf God deur die profeet Samuel vir Dawid as koning. Na ʼn lang tydperk is Dawid die koning van Juda én van Israel, die ark van die verbond word na Jerusalem gebring en dan spreek Dawid sy begeerte uit om vir God ʼn tempel te bou. Een van die teologiese hoogtepunte van die Ou Testament (vgl. Grisanti 1999:233) volg: God maak ʼn onvoorwaardelike verbond met Dawid.

Met verwysing na 2 Samuel 7:8-16 en 1 Kronieke 17:10b-14 beskryf Fruchtenbaum (2005:22) die volgende sewe bepalings van die Dawidiese verbond:

  1. Dawid kry die belofte van ʼn ewige ryk, dit is, die huis van Dawid sal vir ewig voortbestaan (2 Samuel 7:11b, 16; 1 Kronieke 17:10b).
  2. Een van Dawid se seuns, Salomo, sal die troon ná Dawid bestyg (2 Samuel 7:12).
  3. Salomo sal die Tempel bou (2 Samuel 7:13a).
  4. Die troon van Dawid se koninkryk sal vasstaan tot in ewigheid (2 Samuel 7:13, 16).
  5. God het vroeër sy goedertierenheid van koning Saul laat wyk weens Saul se ongehoorsaamheid, maar selfs al word Salomo gestraf vir sy ongehoorsaamheid, sal God nie sy goedertierenheid van Salomo laat wyk nie (2 Samuel 7:14-15). Die Dawidiese verbond is onvoorwaardelik.
  6. Christus sal uit die saad van Dawid kom (1 Kronieke 17:11). In 2 Samuel 7 val die klem op Salomo, maar in 1 Kronieke 17 dui dit op die Messias.
  7. Die Messias en sy troon, huis en koninkryk sal tot in ewigheid vasstaan (1 Kronieke 17:12-15). In hierdie gedeelte is dit die Persoon self wat vir ewig op Dawid se troon gevestig sal word, nie net die troon nie. Die klem in dié gedeelte van 1 Kronieke 17 val duidelik nie op Salomo nie, maar op Christus.

Om die Dawidiese verbond op te som: God het aan Dawid vier ewigdurende dinge belowe: ʼn ewige huis of ryk, ʼn ewige troon, ʼn ewige koninkryk en ʼn ewige afstammeling (of saad).

Die ewigdurendheid van die huis, troon en koninkryk is gewaarborg omdat die saad van Dawid ʼn hoogtepunt bereik in Een wat self ewig is: die Messiaanse God-Mens, die Here Jesus Christus.

ʼn Hele aantal Psalms voorveronderstel die Dawidiese verbond en word deur ʼn Messiaanse koningsmotief begrond, naamlik Psalms 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110 en 144 (Grisanti 1999:244). Hierdie Psalms fokus op ʼn afstammeling van Dawid wat, as God se Seun, in Sion leef en oor God se mense regeer vanaf die troon van Dawid. Hierdie Psalms praat uiteindelik van Jesus Christus, die finale Seun van Dawid (vgl. Psalm 110 en Matteus 22:41-46).

Hoe gaan die regering van Jesus Christus lyk wanneer Hy van die troon van Dawid in Jerusalem oor Israel en al die nasies in die millennium regeer kragtens die verbond van Dawid (vgl. Sagaria 14:4-21)? Christus se heerskappy sal deur reg en geregtigheid gekenmerk word en daar sal vrede sonder einde wees, selfs vrede in die diereryk (Jesaja 9:6; 11:3-5). Die Here Jesus sal tussen die nasies oordeel en regspreek oor baie volke; daar sal nie oorlog wees nie (Jesaja 2:4). Kortliks: waarheid, heiligheid en geregtigheid sal die Messiaanse koninkryk kenmerk.

Hoe sal die regeringstruktuur tydens die Messiaanse koninkryk lyk?

Baie duidelik sal die Here Jesus Christus die koning oor die hele aarde wees (Psalm 2:6-8; Jesaja 9:6-7; Jeremia 23:5-6; Lukas 1:30-33).

Onder die Here Jesus sal twee regeringstakke wees: een vir Israel en een vir die nie-Joodse nasies.

  • Wat die regering oor Israel betref, Dawid sal ónder die Here Jesus oor Israel aangestel word (Jeremia 30:9; Esegiël 34:23-24; 37:24-25; Hosea 3:5), terwyl die twaalf apostels oor die twaalf stamme sal regeer (Matteus 19:28). Daar sal ook vorste in Israel wees (Jesaja 32:1; Esegiël 45:8; Haggai 2:20-23).
  • Wat die nie-Joodse nasies betref, daar sal konings oor nie-Joodse nasies wees (Psalm 72; Openbaring 2:26-27; 20:4) en nasies sal jaarliks na Jerusalem moet gaan om voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid en om die huttefees te vier (Sagaria 14:16-21).

ʼn Nasie kan nie ʼn koninkryk sonder ʼn koning hê nie. Die Messiaanse koninkryk sal vir Israel opgerig word en die koning van die Jode sal kragtens die Dawidiese verbond regeer. Nie net sal die Here Jesus oor Israel regeer nie, maar oor al die nasies (Psalms 2:8).

In Deel 7 van hierdie reeks word die Nuwe verbond bespreek.

————–
Bronne gebruik:

Grisanti, M.A., 1999, ‘The Davidic Covenant’, The Master’s Seminary Journal 10(2), 233-250.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, ‘Die agt verbonde van die Bybel’, Ariel Ministries, Tustin.

Woods, A., 2011, ‘The prophetic significance of the Davidic line and covenant’.

Volg ons op sosiale media: