Die verborgenheid van die vrou in Openbaring 17

Wat is die verborgenheid waarna Openbaring 17: 5 en 7 verwys? Verwys die verborgenheid na die titel van die vrou: “…op haar voorhoof was ʼn naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon…” (Op 17:5; OAV)? Of is die vrou se naam “die groot Babilon” — oor wie daar nou ʼn verborgenheid bekendgemaak word? En indien so, wat is die verborgenheid?

Verborgenhede

Bybelse “verborgenhede” is nie onverklaarbare raaisels, onoplosbare speurverhale of iets geheimsinnigs nie. ʼn Bybelse verborgenheid (μυστήριον) is iets wat “verborge was van die grondlegging van die wêreld af” (Mat 13:35), iets wat “vir eeue lank verswyg is” (Rom 16:25b), wat “in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie” (Ef 3:5a) en “wat van alle eeue af verborge was in God” (Ef 3:9). ʼn Verborgenheid in die Bybel is ʼn belangrike nuwe waarheid of aspek van God se raadsplan wat Hy vir die eerste keer openbaarmaak. As God ʼn verborgenheid nie openbaargemaak het nie, sou geen mens dit kon ken nie. Nuwe-Testamentiese verborgenhede is iets nuut wat God nie reeds in die Ou Testament openbaargemaak het nie.

Twee stede: Jerusalem en Babilon (of Babel)

Jerusalem is die stad waarna die Bybel die meeste verwys. Dit is die stad van vrede, God se tempel was daar en in die ewige bestel sal die rivier van God uit die stad vloei (vgl. Op 22:1). Babilon is die stad waarna die Bybel die tweede meeste verwys. Geleë naby die Eufraatrivier is Babilon die plek waar die mens se toring-tempel gebou was, die stad van verwarring, oorlog, boosheid en rebellie teen God (vgl. Gen 10:10; 11:9; Jes 13-14; Jer 25; 50-51; Dan 2-7; Sag 5:5-11; Hand 2:9; 1 Pet 5:13).

Die stad in Openbaring 17-18

Behalwe vir 17:5 verwys Openbaring ook nog vyf ander kere na Babilon: 14:8; 16:19; 18:2, 10 en 21. Die vrou in Openbaring 17 en 18 verwys ongetwyfeld na ʼn stad: “En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde” (Op 17:18). Watter stad is dit — en wat is die verborgenheid wat met hierdie stad verband hou?

Preteriste glo dat Openbaring vóór 70 n.C. geskryf én vervul is. Baie preteriste dink dat Babilon ʼn “kodewoord” vir Jerusalem sou wees, maar ek verwerp hierdie siening. Die boek Openbaring is in 95 n.C. geskryf en groot dele van die boek verwys na die toekoms, nie na die verlede nie. Verder, Openbaring sê self dat die boek profesie is, dat die woorde van die profesie van die boek bewaar moet word (1:3: 22:7, 10, 18, 19).

Baie kommentators glo dat Babilon ʼn “kodewoord” vir Rome is. Byvoorbeeld, Du Rand (2007:499) skryf: “Die sewe koppe is die sewe berge waarop Rome gebou is” — en die sewe fisiese berge is blykbaar Aventyn, Kalius, Kapitool, Eskwilyn, Palatyn, Kwirinaal en Viminaal. König (2009:335) dink ook dat die vrou in Openbaring 17 na die stad Rome verwys. Daar is egter ten minste drie redes waarom die stad nie na Rome verwys nie, maar na Babilon.

Eerstens, Rome is nie die “moeder” van onsedelikheid nie (Op 17:5). Babilon is die oorsprong van alle afgodsdienste. Byvoorbeeld, Babilon het die moeder-kind-kultus na die res van die wêreld uitgevoer (vgl. Scholtz 2019:190-191): in Assirië vind ʼn mens die afgodsdiens van Astarte (moeder) en Tammoes (kind); in Egipte, Isis (moeder) en Osiris (kind); in Griekeland, Afrodite (moeder) en Eros (kind); in Italië (Rome), Rusland en ander plekke, Maria (moeder) en “Jesus” (kind) — maar is laasgenoemde die Jesus van die Bybel? Die moeder van onsedelikheid en die gruwels van die aarde is die groot stad Babilon. Rome is ten beste ʼn “dogter” van die moeder, maar nie die moeder self nie.

Tweedens, skynbaar sit die vrou op sewe koppe/sewe berge – en Rome sou op sewe fisiese bergheuwels gebou wees. Is hierdie “sewe koppe/berge” egter sewe fisiese berge, of is die verklaring eerder simbolies? Openbaring 17:10 sê wat die sewe koppe/berge is: “Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle [die sewe berge] is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ʼn kort tydjie bly.” Is Rome op bergheuwels gebou waarvan vyf intussen geval het, een bergheuwel staan darem nog, maar eendag sal nog ʼn bergheuwel opkom maar wat net vir ʼn rukkie gaan staande bly? Dit is wat baie kommentators by implikasie sê, want wat simbolies uitgelê is (vgl. Op 17:10), vertolk hulle letterlik. Openbaring 17 verklaar dat dit juis nie oor sewe fisiese koppe/berge gaan nie, maar dat die koppe/berge na konings en hul koninkryke in die geskiedenis verwys (vgl. Woods 2012:97-98). Verder, baie probeer om sewe Romeinse keisers by die tekstuele data van Openbaring 17:10 in te forseer, maar dit werk eenvoudig nie.

Derdens, die sewe koppe/berge beskryf die dier in meer detail, nié die vrou nie. Die vrou sit bloot op die dier – maar wat ook al die sewe koppe/berge is, dit vertel meer van die dier, nie van die vrou nie (Dyer 1987:437). Verder, die vrou sit nie net op die dier nie, maar sy sit ook op “baie waters” (Op 17:1). As die “baie waters” simbolies uitgelê word, en dit doen, dan is dit konsekwent om te verwag dat die dier met die koppe/berge waarop die vrou sit, ook simbolies uitgelê gaan word (vgl. Op 17:1, 3, 9-10, 15). Dit is presies wat Openbaring 17:9-10 doen.

Die verborgenheid wat openbaar is

As die groot stad Babilon dan so bekend in die Ou en Nuwe Testamente is, maar Openbaring 17:5 en 7 beskryf ʼn Nuwe-Testamentiese verborgenheid, wat is die nuwe inligting wat God vir die eerste keer nou oor Babilon openbaargemaak het?

Dat die vrou vir ʼn tyd op die dier sal sit, is die verborgenheid of nuwe inligting wat God vir die eerste keer openbaarmaak. Die vrou sal op “baie waters sit” (Op 17:1) — en die “waters wat jy gesien het, waar die hoer [vrou] op sit, is volke en menigtes en nasies en tale” (Op 17:15). Die vrou sit ook “op ʼn skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings” (Op 17:3) — maar ʼn bietjie later word gesê dat die tien horings die vrou haat, haar verlate sal maak en met vuur sal verbrand (vgl. Op 17:16). Gedurende die eerste helfte van die 7-jaar Verdrukkingstydperk sal die vrou, die groot stad Babilon, nie net ʼn een-wêreld godsdienstige sisteem oor die mense op aarde uitoefen nie, maar die stad Babilon sal gedurende daardie tyd ook politiese beheer oor die konings van die aarde hê.

Slotopmerkings

Teen die tyd dat die toekomstige Verdrukkingsperiode begin sal die “moeder” van onsedelikheid al haar “dogters” weer onder haar afgodsvlerke bymekaargemaak het. En dié wat weier? Gedurende die Verdrukkingstydperk sal die vrou dronk word van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus (Op 17:6). Ons sien egter vandag reeds hoe verskeie ekumeniese, multi-godsdienstige bewegings saamsmelt op pad terug na Babilon toe (vgl. Scholtz 2019:182-198). Die Nuwe-Era-beweging preek super-verdraagsaamheid vir die idee dat elke mens hul “eie paadjie van werke” na God mag vind. En wee dié wat weier. Die woorde van die Here Jesus Christus staan egter vir altyd vas: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh 14:6).

Bronne

Du Rand, J., 2007, Die A-Z van Openbaring, Christelike Uitgewersmaatskappy, Vereeniging.

Dyer, C.H., 1987, ‘The Identity of Babylon in Revelation 17-18 (Part 2)’, Bibliotheca Sacra 144(576), 433-449.

König, A., 2009, ʼn Perspektief op Openbaring, Christelike Uitgewersmaatskappy, Vereeniging.

Scholtz, J.J., 2019, God se raadsplan in Christus, FaithEquip, Amsterdam. Beskikbaar by: https://faithequip.co.za/godseraadsplan/

Woods, A.W., 2012, ‘Have the Prophecies in Revelation 17-18 about Babylon been Fulfilled? Part 1’, Bibliotheca Sacra 169(673), 79-100.

Volg ons op sosiale media: