Die Wynstok en die lote

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus as die Wynstok en die universele Kerk as die lote.

. . .

God die Vader is die Landbouer

In Johannes 15:1-16 word Christus se verhouding met sy universele Kerk vergelyk met ʼn wynstok en lote. God die Vader is die landbouer, Jesus is die ware wynstok en elke lid van die universele Kerk is ʼn loot (Johannes 15:1, 5). Sonder Christus kan ons niks doen nie, maar gelowiges in die Kerk-era wat “in Christus bly” dra vrug (Johannes 15:4). Die Landbouer maak die lote skoon en die Wynstok verskaf die lewe en die liefde sodat die lote vrug kan dra (Johannes 15: 2, 4, 9). Jesus sê: “Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees” (Johannes 15:8).

Drie vlakke van vrugbaarheid

Fruchtenbaum (2005:13) wys dat daar drie verskillende vlakke van vrugbaarheid gaan wees. Die eerste vlak is basiese vrugte: “Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon” (Johannes 15:2a). Die tweede vlak van vrugbaarheid is die element van méér vrug, “sodat dit meer vrug kan dra” (Johannes 15:2b). Die derde vlak van vrugbaarheid is dié van veel vrug: “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug” (Johannes 15:5). Indien ʼn mens basies vrug dra, gaan die Here jou skoonmaak sodat jy meer vrug kan dra; gelowiges wat meer vrug dra en voortdurend in die Here bly, gaan veel vrug dra. Hoe meer gelowiges in genade toeneem, hoe meer sal hulle leer om ʼn Geesvervulde lewe te lei en hoe meer vrug sal hulle dra.

Toenemende heiligmaking

Toenemende heiligmaking van dissipels lei dus tot “meer vrug” en tot “veel vrug” (vgl. Johannes 15:2, 5). Die Landbouer snoei lote en maak dit skoon sodat dit meer / veel vrug sal dra (Johannes 15:2, 5). “Gelowiges gaan ook so gesnoei en skoongemaak word om meer vrug te dra, hetsy deur seëning of deur tug” (Fruchtenbaum 2005:12). ʼn Sterk, lewendige verbinding met die Wynstok sal veroorsaak dat gelowiges se gebede ʼn kragtige uitwerking hê (vgl. Johannes 15:7). Gelowiges sal vrug met blydskap dra (vgl. Johannes 15:11).

Eenheid en gemeenskaplikheid

In die Kerk-era is daar ʼn eenheid en gemeenskaplikheid tussen Christus en sy dissipels (Enns 2014:369). Net soos die loot in die wingerdstok geënt word, so is gelowiges één met Christus. Die oproep “bly in My” is veral ʼn oproep om te bly glo in Jesus en om in voortdurende gemeenskap met Hom in heiligmaking te groei. Jesus as die Wynstok gee vir ons lewe, die vermoë om te funksioneer en krag om te dien. Dissipels deel in Jesus se heerlikheid, Jesus se vrugbaarheid en Jesus se geestelike krag, want Christus is sy universele Kerk se bron van lewe (Fruchtenbaum 2005:13).

Aan die Wynstok, die Here Jesus Christus, kom toe al die lof en eer en heerlikheid, groot werke het Hy gedoen, groot werke doen Hy nou en groot werke gaan Hy nog doen!

Ons sluit hiermee hierdie opbouende reeks artikels oor die simboliese illustrasies van Christus en die universele Kerk af.

———————————

As jy belangstel om meer oor die universele Kerk te lees, oorweeg gerus om die artikel, Die universele Kerk deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

’n Ander bron wat ook gebruik is, is The Moody Handbook of Theology deur P.P. Enns wat in 2014 gepubliseer is deur Moody Publishers in Chicago.

Volg ons op sosiale media: