Die oproep tot dissipelskap

Die oproep tot dissipelskap gaan uit … … vanaf Jesus die Messias aan elkeen wat deur geloof aan Hom behoort. Die besluit om sy roeping te beantwoord is ’n saak waaroor elke gelowige moet besluit. Die Bybel leer ons dat dissipelwording ’n eenmalige toewyding en ’n voortdurende verbintenis vereis. Ons nooi jou uit om dr. Fruchtenbaum se module getiteld “Die geestelike lewe en dissipelskap” te bestudeer om die proses van dissipelmaking beter te verstaan. Al wat dit van jou verg, is ’n bietjie tyd en moeite. Jesus het sy studente opdrag gegee om dissipelmakers te wees. Hy het die mantel van verantwoordelikheid vir toekomstige dissipelmaking-bedrywighede by sy Hemelvaart om die skouers van dié wat Hy ‘vriende’ genoem het, gehang. Jesus se talmidim (dissipels) het geslagte lank dít wat hulle by hul leermeesters geleer het, oorgedra aan dié wat in hul voetstappe sou volg. Om ’n dissipel te word en dissipels te maak is nie die resultaat van ’n program wat ’n produk voortbring nie. Dit is die resultaat van verhoudings wat om die sentrale belangrikheid van God se Woord gebou word. As ’n mens na Jesus se lewe kyk, kan ’n mens duidelik vier opeenvolgende stadiums in die dissipelmakingsproses onderskei:
  • KOM KYK (Johannes 1:35-39)
  • VOLG MY (Markus 1:17)
  • WEES SAAM MET MY (Markus 3:14)
  • BLY IN MY (Johannes 15:7-8)
Ons het besluit om hierdie waarneming as ’n konstruktiewe manier te gebruik om ons leermateriaal vir dissipelskapopleiding te benoem en te orden. Aan die begin van sy bediening het Jesus bloot sy voornemende talmidim genooi om te “Kom Kyk”. Hy het nie aangeneem dat hulle meer weet as wat hulle werklik geweet het nie. Hy het slegs verwag dat hulle moet waarneem, luister en leer. Hy het sy voornemende wêreldwoekeraars se aandag skerp op die grondwaarhede gefokus, waarvan die eerste was dat daar slegs één korrekte vertolking van enige teksgedeelte in die Skrif is … die een wat Hy bedoel het. Ter navolging van die Meester se voorbeeld, nooi ons jou dus hiermee om te “Kom Kyk”. Ons moedig jou aan om ’n opwindende ontdekkingsreis aan te pak. Langs die pad sal jy ’n lewenskragtiger geestelike lewe ervaar namate jou begrip van Jesus se Woord vanuit ’n Joodse perspektief toeneem. Jy sal leer hoe om Skrifwaarhede en God se diepsinnige boodskap meer doeltreffend oor te dra, ‘eerste vir die Jood en ook vir die Griek’. Vyftig van dr. Fruchtenbaum se klassieke Messiaanse Bybelstudies in geskrewe PDF-formaat is noukeurig uitgesoek vir hierdie stadium van jou dissipelskapopleiding. AL VYFTIG studies is dag en nag … HEELTEMAL GRATIS op die Dissipelskap-opleidingskedule-blad beskikbaar. Ons gebed is dat baie van julle sal besluit om ’n bybelse dissipelmaker te word wat hierdie materiaal gebruik. Party sal besluit om verder te gaan na die ‘Volg My’-stadium en aktiewe ‘vissers van mense’ word. Ons vra dat jy eers die ‘Kom Kyk’-stadium sal voltooi voor jy aangaan. Om die vervulling van ons doel te verwesenlik, is Ariel Bedienings daartoe verbind om hulpbronne te verskaf wat jou sal help om te groei in jou geloof, om meer aan Christus se beeld gelyk te word, en om jou vrymoedigheid te gee om ander te nooi om die proses saam met jou aan te pak. KURSUSBESKRYWING Hierdie inleidende kursus is ontwikkel om aan Bybelstudente ’n breë oorsig van kritieke teologiese onderwerpe te gee. As dit sistematies (in die regte volgorde) bestudeer word, bou elke les voort op die vorige konsepte om ’n bybelse grondslag te vestig wat noodsaaklik is vir die geestelike groei en volwassenheid van die gelowige in Jesus die Messias – of te wel Jesus die Christus. Die gewenste uitwerking van hierdie sistematiese studie is ’n toenemende vermoë deur die dissipel (talmid) om die waarheid van die transformerende krag van God se Lewende Woord deur sy lewe te illustreer én met sy woorde te verkondig. INSTRUKTEUR: Dr. Arnold Fruchtenbaum. VEREISTE LESINGS: Daar word van die student verwag om die inhoud van al 50 van die noukeurig uitgesoekte Messiaanse Bybelstudies voldoende te bemeester. Die studies is vryelik op die Dissipelskap-opleidingskedule-blad beskikbaar. Daar word aanbeveel dat die lesse in die volgorde bestudeer moet word waarin dit op die skedule verskyn. Hierdie volgorde stem ooreen met ’n beproefde stelsel wat duidelik sal word namate die student se begrip toeneem. Die student behoort ’n gedissiplineerde benadering tot die materiaal te ontwikkel en dienooreenkomstig te werk om dit te voltooi. AANLYN-VASVRAE: ’n VASVRA is vir elke betrokke Messiaanse Bybelstudie beskikbaar (ongelukkig tans nog nie in Afrikaans beskikbaar nie, maar wel in Engels by www.ariel.org ). Die vasvrae is ontwikkel as ’n bykomende hulpbron wat die student kan gebruik as ’n manier van oefen en om hul kennis van die materiaal te meet. Voltooi gerus die vasvrae so dikwels soos wat jy wil. Die vasvrae werk op ’n eerlikheidsgrondslag en is ‘oopboek’-vasvrae. Die slaagsyfer is 80%, maar ons moedig jou aan om te streef na 100% akkuraatheid. Maak ’n drukstuk van die vasvrae met jou beste telling en liasseer dit. Suksesvolle voltooiing van al vyftig vasvrae sal jou in staat stel om voort te gaan met die “Volg My”-stadium van dissipelskap-opleiding. KURSUSVOLTOOIINGSTYD: Geskat op ongeveer 12 maande. Aangesien die Messiaanse Bybelstudies in geskrewe PDF-formaat (en ooreenstemmende vasvrae) heeltemal gratis is, en dag en nag aanlyn beskikbaar is . . . is studente welkom om deur die materiaal te werk teen ’n tempo wat by hul program pas. Soos vroeër genoem, is dit egter belangrik om ’n gedissiplineerde benadering te volg en om die opleiding uiteindelik te voltooi. OPSIONELE STUDIEHULPBRONNE: Major Bible Themes deur dr. Lewis Sperry Chafer, hersien deur dr. John F. Walvoord Weer eens is dit slegs opsioneel, maar ’n goeie hulpbron om op jou boekrak te hê. Dr. Arnold Fruchtenbaum was ’n student van dr. Charles Ryrie (Teologieprofessor, DTS), wat op sy beurt ’n student was van dr. Lewis Sperry Chafer . . . in 1924 die stigter van Dallas Theological Seminary. Kan jy die dissipelmakingsproses sien? Hierdie boek is ook teen ’n baie billike prys by Ariel Bedienings in hul Aanlynkatalogus beskikbaar (gaan na www.ariel.org ). Come and See on CD deur dr. Arnold Fruchtenbaum Hierdie dubbel-CD-stel is in Engels beskikbaar by www.ariel.org vir mense wat nie breëband-internettoegang het nie, of wat die studies gerieflikheidshalwe op CD wil hê. Dit is streng opsioneel, aangesien dieselfde inhoud gratis aanlyn afgelaai kan word by www.ariel.org. Hierdie dubbel-CD-stel sluit al 50 studies in PDF-formaat en al die oudiolesings in MP3-formaat in. Dit is baie billik geprys, net genoeg om Ariel Bedienings se produksie- en mediakoste te dek. VOORGESTELDE GEBRUIK: 1) Kry ’n klein verantwoordbaarheidsgroep, identifiseer ’n leier en vergader op ’n gereelde grondslag om die lesse te bespreek. 2) Teken die dinge wat jy leer in ’n notaboek aan. 3) Dink na oor die dinge wat jy geleer het en bid daaroor. 4) Laastens, deel dít wat jy leer met iemand wat jy ken, want dit is wat ’n toegewyde dissipel doen. Ten tye van hierdie skrywe is ek 61 jaar oud. My bediening was tot dusver hoofsaaklik ’n onderrigbediening. Ek het die voorreg gehad om aan mense dwarsdeur die wêreld onderrig te gee oor die Bybel vanuit ’n Joodse perspektief. In Psalm 90 het Moses Israel opdrag gegee om hul dae te tel, dus tel ek myne nou dat my dae aanstap. Op die oomblik is daar 3 227 dae oor voor my sewentigste verjaardag; net die Here weet hoeveel dae ek werklik oor het voor ek Hom van aangesig tot aangesig sien. Vandat Ariel Bedienings begin het, bid ek dat, as my lewe verby is, ek onthou sal word as ’n getroue Bybeldosent, en dat ander mense danksy ons bediening in ‘die Messias se voetspore’ sal volg. Maar hoe sal ek weet of ek my Godgegewe lewenstaak doeltreffend voltooi het? En hoe sal jy weet of jy die wedloop suksesvol afgelê het? Dissipelmaking is – in sy eenvoudigste vorm – ’n een-tot-een-proses. God gebruik dikwels konferensies, konserte en ander geleenthede om gelowiges in Jesus aan te spoor om sy volgelinge te word. Maar om ’n dissipel van Jesus te word gebeur nie tydens ’n christelike megageleentheid of ’n twaalf weke lange studiekursus nie. Dissipelmaking gebeur slegs wanneer God hegte verhoudings gebruik wat mense met verloop van tyd gesmee het. Dissipelmaking is ’n verhoudingsproses. Dissipels word nie in grootmaat op ’n monteerlyn geproduseer nie. Elke dissipel word een-een deur ons Skepper se liefdevolle hande gevorm. Die proses behels twee elemente: Bybelkennis en die toepassing van daardie kennis. Aan die een kant kan Bybelkennis op sy eie ’n mens trots maak; aan die ander kant kan ’n mens nie toepas wat jy nie ken nie. Albei elemente moet saamsmelt in ’n dissipel se lewe: kennis en toepassing. Jesus was die beste dissipelmaker in die hele geskiedenis. Maar selfs Jesus het Homself aan die dissipelmakingsproses onderwerp. In ’n profetiese uitspraak oor die Messias sê Jesaja 50:4: DIE Here HERE het My ‘n geoefende tong gegee, dat Ek kan weet om die vermoeide te verkwik met woorde; Hy wek elke môre, Hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. Die God-Mens het, ná 30 jaar se persoonlike instruksie deur sy Vader, sy bediening begin deur sy binnekring-onderrigtyd te beperk tot twaalf mans. Uit daardie bevoorregte groepie, was slegs drie saam met Hom by die verheerliking op die berg. Dink aan die voorbeeld van Rabbi Sha’ul (die apostel Paulus) met sy jong talmid (dissipel) Timótheüs. Wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer (2 Tim 2:2). Paulus was Timótheüs se leermeester, beskermer en bemoediger. Toe Timótheüs uiteindelik na jare se studie en oefening gereed was… stuur sy mentor hom om die dissipelmakingsproses in Éfese te dupliseer. Ariel Bedienings is sedert 1977 verbind tot die dissipelmakingsproses. Van 1978 tot 1981 het ek self ’n klein groepie mans geleer hoe om die Skrif te lees, te bestudeer, te vertolk en toe te pas met die Joodse oorsprong daarvan in gedagte. Baie van hierdie mans het dít wat hulle deur harde werk geleer het, getrou oorgedra. Hul studente het, op hul beurt, aan ander oorgedra wat hulle geleer het deur aan hul leermeesters se voete te sit. Die konsepte wat ek aan my eerste dissipels geleer het, vorm die kern van Ariel se Sistematiese Teologie; die Kom Kyk Dissipelskap-opleiding is ’n inleiding tot hierdie kursus. Ariel Bedienings het ’n strategiese plan om oral dissipels te maak. Ons eerste stap is om dié mense te identifiseer wat die Kom Kyk Dissipelskap-opleiding voltooi het, wie se lewens deur die sistematiese studie van die Skrif verander is. Tweedens wil Ariel hierdie “dissipels in wording” help om Jesus se opdrag te gehoorsaam om self heen te gaan en dissipels te maak. Laastens wil Ariel Bedienings hierdie ontluikende dissipelmakers oplei om uit te reik na ander met Jesus se oproep om self dissipels te word. Ons gebed is dat God Ariel Bedienings, in vennootskap met ander bybels getroue Messiaanse bedienings, sal gebruik om die Kerk opnuut bewus te maak van haar histories Joodse herkoms. Ons glo dat die afwesigheid van hierdie historiese grondslag daartoe bygedra het dat die Kerk deur die eeue baie vals leerstellinge verkondig het. Die Kerk sal slegs krag van die Ruach HaKodesh (die Heilige Gees) ontvang om ’n hernude, kragtige getuie in die wêreld te wees ‘eerste vir die Jood en ook vir die Griek’ (Rom 1:16) as sy na die suiwer leer terugkeer. Ek wil jou graag nooi om by Ariel Bedienings en ander dwarsdeur die wêreld aan te sluit in die dissipelmakingsproses.  

© 1985, 2005 Ariel Bedieninge. Alle regte voorbehou. Geen deel van hierdie manuskrip mag sonder die skriftelike toestemming van die uitgewers in enige vorm gereproduseer word nie, tensy in kort aanhalings in ’n oorsig of professionele werk. E-pos: Homeoffice@ariel.org • www.ariel.org

Lees nou die volgende artikel.

Dissipelskap is ‘n baie belangrike faset van die geestelike lewe. Hierdie artikel behandel die toewyding van ‘n gelowige wat die pad na dissipelskap begin stap het. Daarna word ware dissipelskap in elf dele uitgelig, waaronder die betekenis, die oproep, dissipelwording, gehoorsaamheid, die Woord, die merk van dissipelskap, gesag, opoffering, bediening, die wêreld en ten laaste, verantwoordbaarheid.