Drie tipes gebede

Ons het reeds die beginsels van gebed bespreek, en vandag fokus ons op drie soorte gebede, naamlik persoonlike of private gebede, openbare gebede en eskatologiese gebede. Ons noem ook die sogenaamde ‘tien mees ongewenste openbare gebede’.

. . .

Persoonlike of private gebede

Die eerste soort gebed is persoonlike (privaat) gebed. Die Bybel staan duidelik nie afkeurend teenoor openbare gebed nie, maar Jesus moedig ons ook aan om in privaatheid te bid. In Matthéüs 6:5-6 waarsku Jesus dat ons, wanneer ons in die openbaar bid, nie geveins moet bid nie, d.w.s. om net te probeer aandag trek en deur ander raakgesien te word. Jesus sê inteendeel vir ons om na ons binnekamers te gaan, ons deure te sluit en tot ons Vader te bid wat in die verborgene is. Op hierdie manier vermy ʼn mens alles wat jou aandag aflei sodat jy in jou gebedstyd jou aan die Here kan toewy.

Ons moet in ooreenstemming met die Woord van God bid. Positief gesien kan gelowiges staat maak op God se beloftes, byvoorbeeld om in ons daaglikse behoeftes te voorsien. Negatief gesien is God onder geen verpligting om ons persoonlike gebede presies te verhoor soos ons wil hê Hy moet nie. Jakobus 4:15 sê, ‘In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen’. Ware gebed sluit vertroue in dat God sy doel met wysheid en liefde sal volbring, maar dit beteken nie dat ons spesifieke versoek(e) gewaarborg is nie.

Ons gebede moet op die Skrif gegrond wees (Jakobus 4:2-3). Soms ontvang ons nie omdat ons nie vra nie (Jakobus 4:2). Of soms ontvang ons nie omdat ons verkeerd, of op die verkeerde manier, vra. Verrassend genoeg is dit in die haak om ons klagtes en griewe in gebed na die Here te bring soos wat Job gedoen het (Job 10:1-7), maar as ons bid met die verwagting en die eis dat God ons gebed op ʼn sekere manier moet verhoor, dan bid ons ‘verkeerd’ (Jakobus 4:3).

Voorbeelde (nie ʼn omvattende lys nie) van persoonlike gebed word gevind in Psalm 17:1-15; 72:20; 86:1-17; 90:1-7 en 102:1-28.

Openbare gebede

Die Bybel leer nie net persoonlike (privaat) gebed nie, maar ook openbare gebed. In die boek Handelinge word sewe voorbeelde van openbare gebed gegee: Handelinge 1:14; 4:23-31; 12:5, 12-17; 16:25; 20:36; 21:5; 27:35. Ons gee hier ʼn gedeeltelike opsomming van ʼn artikel deur dr. Fruchtenbaum. In sy artikel som hy die ‘tien mees ongewenste openbare gebede’ op, soos saamgestel deur Leroy Patterson. Hier volg, volgens Patterson, die ‘tien mees ongewenste openbare gebede’:

  1. Vermy die ‘plegtige vergadering’ gebed waar mense skielik hul normale stemtoon verander en die Here se Naam hoogdrawend uitspreek.
  2. Vermy die gebruik van clichés om ʼn gebrek aan voorbereiding te probeer kamoefleer, soos “ons buig ons hoofde voor U”, “mag ons harte brandend wees”, ens.
  3. Vermy die ‘tog’ gebed, waar die frase ‘tog’ herhaaldelik voorkom: “seën ons tog vandag”, “seën tog net die siekes”, “wees tog asseblief met ons”, ens.
  4. Vermy die ‘heilige bemarkingsgebed’ om steun te werf vir ʼn gunstelingprojek (“as ons so om ons rondkyk herinner dit ons aan ons behoefte vir uitbreiding”) of om ʼn toekomstige geleentheid te adverteer (“gee dat elkeen van ons ons ongeredde vriende sal saambring na ons gasspreker se reeks herlewingsdienste …”).
  5. Vermy die ‘lesingsgebed’ waar die persoon nie net bid nie, maar die gebed gebruik om vir die gemeente ʼn lesing te lewer.
  6. Vermy gebede waar die term “Vader” aanhoudend gebruik en te veel herhaal word.
  7. Vermy die ‘U weet sindroom’ asof gebed God aan iets moet herinner, soos “U ken die omstandighede in die sendingveld”, ens.
  8. Vermy die ‘reg-rondom-die-wêreld’ gebed waar iemand gevra word om vir een saak te bid maar dan vir alles en almal in die hele wêreld bid.
  9. Vermy die ‘betaal-op-aanvraag’ gebed wat elke belofte in die Bybel opeis ongeag aan wie die belofte gemaak is en God dan ‘beveel’ om die versoek presies te verhoor volgens hoe dit gebid is.
  10. Vermy die ‘ten slotte’ gebed, of die ‘opsommingsgebed’ waar die prediker verplig voel om die boodskap wat hy pas gelewer het saam te vat, met die drie hoof punte van die preek en al.

Eskatologiese gebede

Daar is vier gebede ten opsigte van eskatologiese gebeure waarvoor ons moet bid. Een, sien Fruchtenbaum (2005:6) se bespreking oor die wegraping en Lukas 21:36. Twee, met betrekking tot die Groot Verdrukking en Israel se vlug (Matthéüs 24:20; Markus 13:18): Teen die middel van die sewe jaar Verdrukkingstydperk sal Israel na die berge moet vlug en die gebed is dat “julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie”. Drie, gelowiges moet bid vir die Here Jesus Christus se wederkoms (Markus 13:33) – ons moet “waak en bid”. Vier, tydens die Messiaanse/duisendjarige vrederyk sal Christus die voortdurende objek van gebed wees (Psalm 72:15), die Millenniumtempel sal ʼn huis van gebed vir alle volke wees (Jesaja 56:7; Matthéüs 21:13) en die heidennasies sal op gereelde grondslag na Jerusalem gaan om te bid en die Here se genade af te smeek (Sagaría 8:21-22; vgl. ook 14:16-21).

———————————

As jy belangstel in meer inligting oor wat die Bybelse sê oor die drie tipes gebede, oorweeg gerus om die artikel, Drie tipes gebed deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']