Filémon

Nie net loop Onésimus, ʼn slaaf van Kolosse, weg van sy heer nie (Filémon 11), maar hy het waarskynlik ook van Filémon gesteel (18). Die naam “Onésimus” beteken “nuttig” maar, deur weg te loop, het hierdie slaaf nutteloos vir sy meester geword. In die Romeinse Ryk van 2 000 jaar gelede was hierdie rebellie strafbaar met die dood. Wat nutteloos was het egter weer nuttig geword, want Onésimus het ʼn gelowige in Christus geword (10-11, 16). Al het hy weggeloop, deur God se voorsienigheid en genade het Onésimus deur Paulus se bediening as ʼn gevangene in Rome, die evangelie van Christus geglo (1, 9, 13, 23).

Deur God se voorsienigheid en genade was ook Filémon voorheen deur die bediening van Paulus gered (19b). As ʼn geliefde mede-arbeider (1) het Filémon se geloof in die Here die harte van ander gelowiges in liefde verkwik (5-7). As ʼn gevangene van Christus Jesus, tree Paulus in sodat Onésimus se lewe gered sal word (18-19). Noudat Onésimus ʼn gelowige is, is hy nie net ʼn slaaf nie, maar ook ʼn geliefde broeder in die Here (11, 16). As Onésimus sy meester benadeel het, sê Paulus vir Filémon, “Sit dit op mý rekening” (18).

Alhoewel hy as ʼn apostel vir Filémon kon beveel om dit te doen, pleit Paulus liewer vir Onésimus ter wille van die liefde (8-9). As Onésimus vergewe en herstel sou word, sou dit nie uit dwang wees nie, maar uit Filémon se vrye keuse (14).

Die ware verhaal van Onésimus is waarlik elkeen van ons se verhaal. In die geval van Onésimus was die vertroue op Filémon se gehoorsaamheid sekerlik goed geplaas (21). Alhoewel hy as ʼn apostel daarop kon aandring, vra Paulus vir herberg op grond van Filémon se gebede (22).

Die Vader dwing jou nie om te kom nie, maar wil jou verlos uit die mag van die duisternis en oorbring in die koninkryk van die Seun van sy liefde (vgl. Kolossense 1:13). As jy voor God vergewe en herstel wil word, vertrou op die Here Jesus Christus as Verlosser. Christus Jesus is bereid om namens jou in te tree om jou lewe te red (vgl. Kolossense 1:19-23; Filippense 2:5-11). Beklee jou as ʼn gelowige met die nuwe mens wat vernuwe word tot kennis na die beeld van jou Skepper (vgl. Kolossense 3:10). Ons almal het ons Meester verontreg, maar Jesus Christus het vir God die Vader gesê: “Sit dit op mý rekening” (vgl. Filippense 2:6-8; Kolossense 2:14; Filémon 18).

Ongelowiges bly slawe van sonde in hierdie wêreld en vlug nie net weg van hul Skepper nie, maar steel ook die heerlikheid en lof wat God toekom (vgl. Kolossense 3:5-6). Diegene wat dood bly deur die misdade en die sonde is nie regtig “Onésimus” vir die Skepper nie (vgl. Efesiërs 2:1-3; 4:17-19). In God se ewige koninkryk is rebellie strafbaar met die ewige dood. Wat nutteloos en dood was kan egter lewendig en nuttig word deur jou vertroue en geloof in Christus te plaas (vgl. Filémon 11). Al het jy al baie keer weggeloop, word gered deur God se voorsienigheid en genade deur die evangelie van Christus te glo (vgl. Kolossense 4:7-17; Filémon 1-2, 23-24).

————————-

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']