Fisiese vervangingsteologie?

In 722-721 v.C. voer die Assiriërs die noordelike koninkryk van Israel in ballingskap weg. Het 10 stamme van Israel toe permanent van die toneel verdwyn? Is Juda en Benjamin die enigste twee stamme van Israel wat vandag nog bestaan?

Die mite van die tien verlore stamme

Ek maak gebruik van Malan (2016) se opmerkings:

  • Die noordelike koninkryk van Israel is gedurende die 250 jaar van sy bestaan deur 19 goddelose konings regeer. Wanneer gelowige Israeliete gehoor het dat daar ʼn Godvresende koning in die suidelike koninkryk van Juda regeer het, het van hulle soontoe migreer. Sien byvoorbeeld wat gebeur het in die dae van koning Asa (vgl. 2 Kron 15:9). Daar was dus nie ʼn rigiede verdeling van die 12 stamme in die twee politieke ryke nie, omdat Israeliete in verskillende tye na Juda migreer het.
  • In 722-721 v.C. is baie Israeliete as ballinge na Assirië weggevoer, maar die grootste deel van die volk het in Samaría agtergebly. In 612 v.C. is Assirië deur die Babiloniërs oorwin en hulle grondgebied het deel van die Babiloniese Ryk geword. Toe die Babiloniese ballingskap van die suidelike koninkryk plaasgevind het, het die verstrooide Israeliete weer verenig geraak in die groter Babiloniese gebied. Hulle het dus weer saamgevloei en word daarna altyd as een volk met 12 stamme beskryf.
  • Ná die ballingskap, vroeg in die 6de eeu v.C., het die term Jode gevestig geraak as ʼn sinoniem vir Israeliete. Esra en Nehemía gebruik Jode en Israel afwisselend en alternatiewelik om dieselfde mense te beskryf (vgl. Esrs 6:8, 16-17, 21; Neh 1:6; 4:1).

Israel se stamme in die Nuwe Testament

Die Nuwe Testament weerspreek die gedagte dat sommige stamme van Israel verlore is. Die ouers van Johannes die Doper weet hulle kom uit die stam van Levi; trouens, Elisabet was uit die dogters van Aäron (Luk 1:5). Kort ná Jesus se geboorte getuig die profetes Anna — uit die stam van Aser — van verlossing (en die naam “Jesus” beteken “verlossing”). Wanneer Jesus se openbare bediening begin, weet almal watter gebiede is Sebulon en Naftali s’n (vgl. Mat 4:12-16). Hierdie stamme is nie verlore nie.

Jesus belowe dat wanneer Hy weer na die aarde terugkeer en dan op sy heerlike Dawidiese troon sal sit, die twaalf apostels die “twaalf stamme van Israel sal oordeel” (Mat 19:28). Die apostel Barnabas weet hy is ʼn Leviet al was hy in Ciprus gebore (Hand 4:36). Net so weet die apostel Paulus hy is uit die stam van Benjamin al was hy in Tarsus gebore (Hand 22:3; Fil 3:5). Paulus hou vas aan die “hoop van die belofte” wat God aan die vaders gemaak het en waarop “die twaalf stamme” hoop om te kom (vgl. Hand 26:6-7). Jesus se half-broer skryf ʼn brief “aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is” (Jak 1:1). Nie een van die stamme is verlore nie.

ʼn Bietjie meer as sewentig jaar gelede begin God ʼn wonderwerk doen deur Israel weer na haar land terug te bring (vgl. Jes 11:11-12; Eseg 37). Die komende Koning sal oor die hele volk Israel heers, nie net ʼn noordelike of ʼn suidelike ryk nie (vgl. Eseg 37:22).

In die verdrukkingstydperk sal 144 000 Jode — 12 000 uit elk van die twaalf stamme van Israel — die evangelie van die koninkryk oor die hele wêreld verkondig (Op 7:1-8; vgl. Mat 24:14). In die tweede helfte van die verdrukkingstydperk sal die twaalf stamme van Israel vervolg word soos nog nooit tevore nie of ooit weer sal wees nie (Op 12:1-6, 13-17; vgl. Mat 24:15-28). Wanneer Christus terugkeer aarde toe, sal Hy nie net die stamme van Jakob oprig nie, maar die stamme van Israel is juis déél van die Here se erfdeel (Jes 49:6; 63:17). Christus sal as Dawidiese koning oor die hele huis van Jakob heers en ook oor al die nasies (Ps 2:8; Luk 1:32-33). (Op daardie stadium is die Kerk die getroude vrou van Christus en sy sal onder en saam met haar Man heers.) In die ewige bestel sal die twaalf poorte van die nuwe Jerusalem die naam van die “twaalf stamme van die kinders van Israel” hê (Op 21:10-13).  

Slotopmerkings

Baie mense dink verkeerdelik dat die Kerk nou ʼn geestelike Israel is. Die Kerk neem egter nie Israel se plek in God se raadsplan oor nie; dit is geestelike vervangingsteologie. Wanneer ʼn nie-Jood in Christus glo word hierdie persoon ʼn geestelike kind van Abraham; dit is egter onlogies om te dink dat hierdie persoon ewe skielik nou óók ʼn biologiese afstammeling van Jakob word. Die ware Israel, die Israel van God, is gelowige afstammelinge van Jakob (wie se naam later Israel geword het).

Sommige mense dink verkeerdelik dat tien van Israel se stamme “verlore” is. Verder, party van hierdie mense sou graag die plek van hierdie “verlore” stamme wou inneem, maar dit is onmoontlik en sou neerkom op ʼn fisiese vervangingsteologie. Afstammelinge van Jakob is Jode; alle ander mense is nie-Jode. Die idee dat sommige stamme van Israel verlore is, is vals — en idees wat hierop voortbou is eweneens vals.

Bronne geraadpleeg

Fruchtenbaum, A.G., 1989, Israelology: The Missing Link in Systematic Theology, Ariel Ministries, Tustin.

Ice, T., 2017, The Case for Zionism: Why Christians Should Support Israel, New Leaf Press, Green Forest.

Kaiser, W.C., 2017, Jewish Christianity, Lampion Press, Silverton.

Malan, J.S., 2016, “Verlore Israelse stamme in Afrika?”, beskikbaar by: https://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Hamiete.htm

Scholtz, J.J., 2019, God se raadsplan in Christus, FaithEquip, Amsterdam. https://faithequip.co.za/boeke/koop/

Volg ons op sosiale media: