God se bedelings

Een van die maniere om ʼn geheelbeeld van God se spesiale openbaring te kry is om op die verbonde van die Bybel te fokus (soos ons reeds onlangs gedoen het). Ander maniere om die Bybel se meta-verhaal beter te leer ken — “om die woord van die waarheid reg te sny” (2 Timótheüs 2:15) — is om te fokus op die lering van die koninkryk van God, die tipologiese vervulling van die feeste van die HERE in die inter-advent periode asook ʼn fokus op Nuwe-Testamentiese verborgenhede. Vandag fokus ons egter op God se bedelings.

Begrip van die betekenisse van twee Griekse woorde help om die konsep van bedelings te verstaan. Die eerste Griekse woord, oikonomia, beteken “om te bestuur”, “om te reguleer”, “om te administreer” en “om te beplan”. Vorme van die woord oikonomos (Lukas 12:42; 16:1, 3, 8; Romeine 16:23; 1 Korintiërs 4:1-2; Galasiërs 4:2; Titus 1:7; 1 Petrus 4:10) en van die woord oikonomia (Lukas 16:2, 3, 4; 1 Korintiërs 9:17; Efesiërs 1:10; 3:2, 9; Kolossense 1:25–26; 1 Timótheüs 1:4) kom ongeveer 20 keer in die Nuwe Testament voor.

Die tweede Griekse woord, aion, beteken “tydvak”, en beklemtoon die tydaspek van bedelings. Die term “bedeling” verwys dus aan die een kant na ʼn bepaalde manier waarop God sy program en sy wil in die wêreld bestuur en, aan die ander kant, na ʼn tydperk wat gedek word. God bestuur sy bestel, heerskappy, gesag en sy program in elke bedeling op ʼn effens ander manier as in die vorige bedeling. ʼn Bedeling is ʼn onderskeibare bestel in die uitwerking van God se doel. Vir mense dui ʼn bedeling op rentmeesterskap, verantwoordelikheid en administrasie van wat God in ʼn bepaalde tydvak wil hê.

Paulus verwys na ten minste drie bedelings of tydvakke: in Efesiërs 1:10 verwys hy na ʼn toekomstige tydperk, in Efesiërs 3:2 verwys hy na die huidige bedeling van genade en in Kolossense 1:25-26 verwys hy na ʼn vorige bedeling.

Elke bedeling bevat sewe spesifieke elemente of fasette:

  1. Elke bedeling het een of meer name wat opsommenderwys aandui wat die lewe se grondreël in daardie spesifieke bedeling was, of is of nog gaan wees.
  2. Elke bedeling het ʼn hoofpersoon aan wie spesiale openbaring gegee is.
  3. Die mens kry in elke bedeling ʼn plig, want elke bedeling begin met nuwe openbaring wat reaksie van die mens vereis.
  4. Elke bedeling het ʼn bepaalde toets.
  5. Ná die toets kom daar uiteindelik ʼn bepaalde mislukking.
  6. ʼn Oordeel sluit elke bedeling af.
  7. In elke bedeling is God se genade duidelik aanwesig.

Die onderstaande tabel som sewe bedelings en elk se sewe fasette op.

Die bronverwysing van hierdie tabel is A.G. Fruchtenbaum, 2005, ‘God se bedelings’, Ariel Ministries, Tustin.

Hierdie plasing is ʼn gedeeltelike opsomming van dieselfde artikel deur Dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel Bedieninge. Die volledige artikel is in Afrikaans op FaithEquip se webwerf beskikbaar.

Indien u verder oor hierdie onderwerp wil lees, sien gerus ook:

Malan, J.S., 2010, Die dispensasies van God — is jou perspektief reg?, Bibleguidance.com

of

Malan, J.S., 2015, ‘n Dispensasionele oorskakeling met dramatiese gevolge, Bibleguidance.

Noudat ons reeds die aard van die Bybel, die verbonde en God se bedelings bespreek het, sal ons volgende die Drie-Eenheid behandel in hierdie reeks oor dissipelskap.

Volg ons op sosiale media: