God se raadsplan in Christus

God se raadsplan vir sy skepping strek van voor die grondlegging van die wêreld af tot in die nuwe hemel en die nuwe aarde. God laat alles volgens sy raadsbesluit gebeur, ooreenkomstig sy ewige voorneme wat Hy in Christus Jesus uitvoer. Die plan van God het talle fasette, waaronder die verlossing van mense in Christus, die Kerk se rol en plek, Israel en die nasies, asook baie profetiese aspekte wat in die eindtyd in vervulling sal gaan.

God se raadsplan bereik sy hoogtepunt in die koninkryk van God wat op aarde opgerig sal word, met Christus as koning. Die manier waarop God sy raadsplan tot verwesenliking gaan bring, word in die onvoorwaardelike Bybelse verbonde en profesieë uitgespel. In die volheid van die tyd sal alles onder Christus verenig wees en Hy sal oor die hele skepping heers. Hierdie doel gaan eers bereik word ná die verdrukkingstydperk, na afloop van die ‘tye van die nasies’, ná die 75 dae-interval, in die eskatologiese ‘dag van die Here’.

God se raadsplan in Christus neem die leser dus op ’n ontdekkingsreis om te sien hoe God sy raadsplan in Christus tot uitvoering gaan bring.

R250 vir slegs ‘n beperkte tyd
*Deur te koop stem u in tot die Terme & Bepalings

INHOUDSOPGAWE

^

Voor die grondlegging van die wêreld

^

Die Satan se koninkryk van duisternis

^

God se raadsplan en die Bybelse verbonde

^

Die skepping en die sondeval

^

Inleiding tot die Bybelse verbonde

^

Die tye van die nasies en die eskatologiese dag van die Here

^

Christus en die koninkryk in Matteus 1-12

^

Die goeie nuus oor Jesus Christus

^

God se raadsplan en Israel

^

Die verborgenhede van die koninkryk

^

God se raadsplan en die Kerk

^

Hermeneutiek

^

Op pad na die verdrukkingstydperk

^

Die tipologiese vervulling van die feeste van die Here

^

Die Messiaanse koninkryk

^

Die verdrukkingstydperk

^

Die 75 dae-interval

^

Die nuwe hemel en die nuwe aarde

Vooraf

 

In sy afskeidstoespraak aan die gemeenteleiers van Efese getuig Paulus nie net van die evangelie van die genade van God nie, maar hy verbind ook die verkondiging van die koninkryk met die “hele raad van God” (vgl. Hand 20:24-27). Hierdie hele raad verwys na God se plan met sy skepping. Ooreenkomstig sy voorneme werk God alles “volgens die raad van sy wil”, sy ewige voorneme wat Hy in Christus Jesus uitvoer (Ef 1:9; 3:9-11). My doel met hierdie boek is om God se raadsplan in Christus in breë trekke te beskryf. God se ewige voorneme in Christus strek van vóór die grondlegging van die wêreld af tot in die nuwe hemel en die nuwe aarde. God se plan met sy skepping behels nie net die verlossing van mense in Christus nie, maar ook die vestiging van God se koninkryk op aarde. Verskeie onderwerpe word dus in hierdie boek aangeraak: nie net die evangelie van genade nie, maar ook die komende koninkryk, God se plan met Israel en die nasies, die rol en plek van die Kerk, asook baie aspekte van die eindtyd.

Waaroor gaan hierdie boek? God se raadsplan bereik sy hoogtepunt in die koninkryk van God wat op aarde opgerig sal word, met Christus as koning. Die manier waarop God sy raadsplan tot verwesenliking gaan bring, word in die onvoorwaardelike Bybelse verbonde en profesieë uitgespel. ’n Begrip van die Bybelse verbonde — nie die sogenaamde teologiese verbonde wat deur teoloë uitgedink is nie — is dus onontbeerlik om God se raadsplan in Christus te kan verstaan. Op sigself het hierdie Bybelse verbonde en profesieë nie die krag of vermoë om die beloftes wat daarin vervat is, in vervulling te laat gaan of waar te maak nie. Daarvoor is Jesus Christus nodig: Hy sal toesien dat alle onvoorwaardelike beloftes in vervulling gaan, nie net tydens sy eerste koms nie, maar ook met sy tweede koms en daarna. In die volheid van die tyd sal God se raadsplan ’n hoogtepunt bereik, wanneer alles onder Christus verenig is en Hy oor die hele skepping heers. Ek beskryf in hierdie boek hoe God sy raadsplan in Christus tot uitvoering gaan bring.

Hoofstukke

Bladsye

God se ewige voorneme in Christus strek van vóór die grondlegging van die wêreld af tot in die nuwe hemel en die nuwe aarde.

God se plan met sy skepping behels nie net die verlossing van mense in Christus nie, maar ook die vestiging van God se koninkryk op aarde.

God se raadsplan bereik sy hoogtepunt in die koninkryk van God wat op aarde opgerig sal word, met Christus as koning.

Die skrywer

JACO SCHOLTZ is ’n geoktrooieerde rekenmeester (GR[SA]), finansiële analis (CFA) en fondsbestuurder. In 2013 voltooi hy sy meestersgraad in teologie aan die Universiteit van Stellenbosch (MTh [Nuwe Testament]).

Hy is ’n navorsingsgenoot van die Departement Ou en Nuwe Testament aan die Universiteit van Stellenbosch, die skrywer van ’n tiental geakkrediteerde artikels asook die artikels wat op die FaithEquip-blog verskyn. Jaco is met Veronica getroud.

Jaco Scholtz

  Blog

  Lees die eietydse artikels op die FaithEquip webwerf.

  Die verborgenheid van die vrou in Openbaring 17

  Wat is die verborgenheid waarna Openbaring 17: 5 en 7 verwys? Verwys die verborgenheid na die titel van die vrou: “...op haar voorhoof was ʼn naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon...” (Op 17:5; OAV)? Of is die vrou se naam “die groot Babilon” — oor wie daar...

  Die universele koninkryk en die mediatoriale koninkryk van God

  Gaan gelowiges eendag op ’n wolkie dryf, ’n harp bespeel en basies verveeld rondhang? Hierdie sekulêre uitbeelding van die “koninkryk” is gewild, maar natuurlik totaal en al vals. Dít is nie die koninkryk wat Christus sê ons eerste moet soek nie (vgl. Mat 6:33)....
  Jou intekening kon nie deurgaan nie. Probeer asseblief weer.
  Jy het suksesvol ingeskryf by ons nuusbrief.
  BLY INGELIG
  Kry kennisgewings van nuwe artikels, blogs, boeke, nuusbriewe en gesprekke deur Jaco.