Dissipelskapreeks
Kliek op die artikel se titel om na die webbladsy te spring (aanlyn teksformaat) of kliek op PDF om na die aflaaibare PDF te spring.  
1.Die oproep tot dissipelskapPDF
2.Die geestelike lewe en dissipelskapPDF
3.Die aard van die BybelPDF
4.Die Bybel en Goddelike openbaringPDF
5.Die inspirasie van die BybelPDF
6.Die agt verbonde van die BybelPDF
7.God se bedelingsPDF
8.Die Drie-EenheidPDF
9.God die VaderPDF
10.Die Godheid van die MessiasPDF
11.Die inkarnasiePDF
12.Die opstanding van die MessiasPDF
13.Die hemelvaart van die MessiasPDF
14.Hoekom moes die Messias sterf?PDF
15.Die resultate van die Messias se doodPDF
16.Die Wet van Moses en die Wet van ChristusPDF
17.Die huidige werk van die MessiasPDF
18.Die koningskap van die MessiasPDF
19.Die bedienings van die Heilige GeesPDF
20.Engelogie: Die leer van die uitverkore engelePDF
21.Satanologie: Die leer van SatanPDF
22.Demonologie: Die leer van demonePDF
23.Die skepping van Adam en EvaPDF
24.Die sondevalPDF
25.Wat die Bybel leer oor sondePDF
26.Die genade van GodPDF
27.Die voorwaarde vir reddingPDF
28.Die tien fasette van ons reddingPDF
29.Ewige sekerheidPDF
30.Regverdigmaking en heiligmakingPDF
31.Drie en dertig sake van posisionele waarheidPDF
32.Die Joodse bruilofstelsel en die bruid van die MessiasPDF
33.Die universele KerkPDF
34.Die plaaslike gemeentePDF
35.Die NagmaalPDF
36.Die instelling van die doopPDF
37.Die Bybelse beginsel om te geePDF
38.Die beginsels van gebedPDF
39.Drie tipes gebedPDF
40.Die voorwaardes van gebedPDF
41.Die samestellende dele en inhoud van gebedPDF
42.Die Kerk en die JodePDF
43.Die oorblyfsel van IsraelPDF
44.Die moderne staat van Israel in BybelprofesiePDF
45.Jode, heidene, ChristenePDF
46.Hoekom red God vandag heidene?PDF
47.OnsterflikheidPDF
48.Die oorgangstaat tussen dood en opstandingPDF
49.Die plek van die dooiesPDF
50.Die wegraping van die KerkPDF
51.Die wederkoms van die MessiasPDF
52.‘n Uiteensetting van Psalm 90PDF
Studie oor die Bybelboek Maleagi
Die merkwaardige Bybelboek Maleagi is byna 2 500 jaar gelede geskryf vir Jode wat ná die Babiloniese ballingskap teruggekeer het na Israel. Hulle het op die profete Jesaja en Jeremia ag geslaan en die Beloofde Land ingegaan. Die tempel en Jerusalem se mure is herbou. Maar die essensiële deel van die restourasie het ontbreek: baie het hul liefde en vrees vir die HERE van die leërskare verloor. Uiteindelik sal Eségiël se tempel in die stad van die groot Koning gebou word. Uiteindelik sal die profeet Elía die harte van die vaders terugbring tot die kinders en die Joodse oorblyfsel sal die Messiaanse koninkryk ingaan. Tot dan bly dié merkwaardige boek steeds van toepassing, nie slegs vir die Israel van God nie, maar vir almal wat die Here soek, die Boodskapper van die verbond, wat binnekort sal terugkeer. Laai ‘n volledige studie oor hierdie boek hier af: PDF. Dit is ook in Engels beskikbaar: Malachi PDF.
Studie oor die Bybelboek Titus
Nadat die apostel Paulus se eerste gevangenskap in Rome in omtrent 61-62 nC beëindig is, het die Here die apostel versterk om die boodskap van die evangelie te verkondig sodat al die heidene dit kan hoor (vgl. 2 Tim 4:17). Gedurende die volgende ongeveer vyf jaar (62-67 nC) was Paulus baie aktief en het ten minste Macedónië, Éfese, Kreta, Nikópolis, Troas, Korinthe en Miléte besoek (1 Tim 1:3; 2 Tim 4:13, 20; Tit 1:5; 3:12). As ʼn ‘ou man’ (Filem 9), was Paulus daaroor besorgd dat die waarheid van die evangelie bewaar moes bly en aan toekomstige Christene oorgelewer moes word (Litfin 1983:729). Vir dié rede is Titus en Timótheüs voorsien van briewe wat bevestig het dat hulle die apostel se persoonlike verteenwoordigers was (Hiebert 1957:9). Die pastorale briewe beklemtoon die lewe en leierskap van plaaslike kerke sowel as godsaligheid en goeie werke. Titus en 1 Timótheüs is ‘metgesel briewe’, wat waarskynlik na aan mekaar iewers gedurende 63-66 nC geskryf is (Hiebert 1957:7). Lees gerus ʼn volledige studie oor hierdie Bybelboek. Laai ʼn volledige studie oor hierdie boek hier af: PDF. Dit is ook in Engels beskikbaar: The Letter to Titus PDF.