Dissipelskapreeks

Kliek op die artikel se titel om na die webbladsy te spring (aanlyn teksformaat) of kliek op PDF om na die aflaaibare PDF te spring.

 

1. Die oproep tot dissipelskap PDF
2. Die geestelike lewe en dissipelskap PDF
3. Die aard van die Bybel PDF
4. Die Bybel en Goddelike openbaring PDF
5. Die inspirasie van die Bybel PDF
6. Die agt verbonde van die Bybel PDF
7. God se bedelings PDF
8. Die Drie-Eenheid PDF
9. God die Vader PDF
10. Die Godheid van die Messias PDF
11. Die inkarnasie PDF
12. Die opstanding van die Messias PDF
13. Die hemelvaart van die Messias PDF
14. Hoekom moes die Messias sterf? PDF
15. Die resultate van die Messias se dood PDF
16. Die Wet van Moses en die Wet van Christus PDF
17. Die huidige werk van die Messias PDF
18. Die koningskap van die Messias PDF
19. Die bedienings van die Heilige Gees PDF
20. Engelogie: Die leer van die uitverkore engele PDF
21. Satanologie: Die leer van Satan PDF
22. Demonologie: Die leer van demone PDF
23. Die skepping van Adam en Eva PDF
24. Die sondeval PDF
25. Wat die Bybel leer oor sonde PDF
26. Die genade van God PDF
27. Die voorwaarde vir redding PDF
28. Die tien fasette van ons redding PDF
29. Ewige sekerheid PDF
30. Regverdigmaking en heiligmaking PDF
31. Drie en dertig sake van posisionele waarheid PDF
32. Die Joodse bruilofstelsel en die bruid van die Messias PDF
33. Die universele Kerk PDF
34. Die plaaslike gemeente PDF
35. Die Nagmaal PDF
36. Die instelling van die doop PDF
37. Die Bybelse beginsel om te gee PDF
38. Die beginsels van gebed PDF
39. Drie tipes gebed PDF
40. Die voorwaardes van gebed PDF
41. Die samestellende dele en inhoud van gebed PDF
42. Die Kerk en die Jode PDF
43. Die oorblyfsel van Israel PDF
44. Die moderne staat van Israel in Bybelprofesie PDF
45. Jode, heidene, Christene PDF
46. Hoekom red God vandag heidene? PDF
47. Onsterflikheid PDF
48. Die oorgangstaat tussen dood en opstanding PDF
49. Die plek van die dooies PDF
50. Die wegraping van die Kerk PDF
51. Die wederkoms van die Messias PDF
52. ‘n Uiteensetting van Psalm 90 PDF
Studie oor die Bybelboek Maleagi
Die merkwaardige Bybelboek Maleagi is byna 2 500 jaar gelede geskryf vir Jode wat ná die Babiloniese ballingskap teruggekeer het na Israel. Hulle het op die profete Jesaja en Jeremia ag geslaan en die Beloofde Land ingegaan. Die tempel en Jerusalem se mure is herbou. Maar die essensiële deel van die restourasie het ontbreek: baie het hul liefde en vrees vir die HERE van die leërskare verloor. Uiteindelik sal Eségiël se tempel in die stad van die groot Koning gebou word. Uiteindelik sal die profeet Elía die harte van die vaders terugbring tot die kinders en die Joodse oorblyfsel sal die Messiaanse koninkryk ingaan. Tot dan bly dié merkwaardige boek steeds van toepassing, nie slegs vir die Israel van God nie, maar vir almal wat die Here soek, die Boodskapper van die verbond, wat binnekort sal terugkeer.

Laai ‘n volledige studie oor hierdie boek hier af: PDF.

Dit is ook in Engels beskikbaar: Malachi PDF.

Studie oor die Bybelboek Titus
Nadat die apostel Paulus se eerste gevangenskap in Rome in omtrent 61-62 nC beëindig is, het die Here die apostel versterk om die boodskap van die evangelie te verkondig sodat al die heidene dit kan hoor (vgl. 2 Tim 4:17). Gedurende die volgende ongeveer vyf jaar (62-67 nC) was Paulus baie aktief en het ten minste Macedónië, Éfese, Kreta, Nikópolis, Troas, Korinthe en Miléte besoek (1 Tim 1:3; 2 Tim 4:13, 20; Tit 1:5; 3:12). As ʼn ‘ou man’ (Filem 9), was Paulus daaroor besorgd dat die waarheid van die evangelie bewaar moes bly en aan toekomstige Christene oorgelewer moes word (Litfin 1983:729). Vir dié rede is Titus en Timótheüs voorsien van briewe wat bevestig het dat hulle die apostel se persoonlike verteenwoordigers was (Hiebert 1957:9). Die pastorale briewe beklemtoon die lewe en leierskap van plaaslike kerke sowel as godsaligheid en goeie werke. Titus en 1 Timótheüs is ‘metgesel briewe’, wat waarskynlik na aan mekaar iewers gedurende 63-66 nC geskryf is (Hiebert 1957:7). Lees gerus ʼn volledige studie oor hierdie Bybelboek.

Laai ʼn volledige studie oor hierdie boek hier af: PDF.

Dit is ook in Engels beskikbaar: The Letter to Titus PDF.

Three Angelic Scenes At God’s Throne

Download the video of this presentation by Jaco Scholtz at Salem Biblical Garden