Objektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Ons het onlangs die subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed bespreek en vandag fokus ons op die objektiewe voorwaardes. Hierdie bespreking vorm deel van ons fokus op gebed. Ons het reeds die beginsels van gebed, asook die drie soorte gebede bespreek.

. . .
As sekere subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed geld (soos ons reeds bespreek het), wat is die objektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed?

Die beginsel

Die objektiewe voorwaarde of beginsel ten opsigte van gebed is dat dit gerig moet wees tot die Vader, deur die Seun, deur middel van die Heilige Gees. Sien byvoorbeeld Efésiërs 2:18: “… want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader”. Al drie Persone van die Drie-eenheid word in hierdie vers gevind: want deur Hom [die Seun] het ons albei die toegang deur een Gees [Heilige Gees] tot die Vader [God die Vader]. Gebed word gerig tot die Vader, deur die Seun, deur middel van die Heilige Gees. Nog ʼn Skrifgedeelte wat dieselfde beginsel leer is Efésiërs 3:14-17. In Kolossense 3:17 word twee van die drie Persone van die Drie-eenheid genoem (die Vader en die Seun).

Die rol van God die Vader

Alle gebede moet gerig word tot God die Vader, nie tot die Seun of tot die Heilige Gees nie (en vanselfsprekend ook nie tot enige iemand anders nie). In die Ou Testament is gebede omvattend tot die HERE (of: God) gerig (bv. Psalm 5:2; 42:7; 69:14; Jeremia 29:7). Die konsep van die Drie-eenheid is duideliker in die Nuwe Testament (maar dit kom wel voor in die Ou Testament). Dit word in die Nuwe Testament aangetoon dat gebed tot die Vader gerig moet wees. Jesus leer bv. in Matthéüs 6:9 dat ons ons gebede tot die Vader moet rig. Sien verdere voorbeelde in Lukas 11:2; Johannes 15:16; 16:23; Handelinge 4:24; Efésiërs 1:16-17; 3:14; en 5:20. Ons grootste voorbeeld van gebedslewe kom van Jesus Christus, wat tot die Vader gebid het. Sien ook die gebed in Johannes 17:1, 5, 11, 21, 24, 25.

Die rol van God die Seun

Ons bid tot die Vader deur die Seun. Wat dit beteken, is dat ons in die Naam van die Seun bid. Ons bid dus op grond van Sy gesag, op die basis van ons posisie ‘in Christus’ sedert ons redding. Ons het die gesag om tot God die Vader te nader, en daardie gesag het Jesus vir ons gegee; en daarom bid ons in die Naam van Jesus. In die evangelie van Johannes word ons ses keer gesê om in die Naam van die Seun te bid. Lees Johannes 14:13, 14; 15:16; 16:23, 24, 26. Nog ʼn voorbeeld word gevind in Efésiërs 5:20 waar ons God die Vader moet dank “in die Naam van onse Here Jesus Christus”.

Die rol van God die Heilige Gees

Ons gebede moet ‘in die Heilige Gees’ of deur middel van die Heilige Gees wees. Ons moet bid in ooreenstemming met en oor dieselfde dinge as wat die Heilige Gees bid. Ons gebede moet in afhanklikheid van, en in ooreenstemming met, die Heilige Gees wees. Ons moet met die Heilige Gees vervul wees (Efésiërs 5:18-20) en ons moet ons geloof opbou wanneer ons in die Heilige Gees bid (Judas 20).

Die Heilige Gees bid nie alleenlik saam met ons nie, maar ook vir ons. Romeine 8:26-27 verklaar dat die Heilige Gees bid om ons te help met ons swakhede. Die Heilige Gees verleen praktiese hulp in ons gebedslewe. Die probleem is dat “ons nie reg [weet] wat ons moet bid nie” en die oplossing is dat “die Gees [van God] self vir ons in[tree] met onuitspreeklike sugtinge” (Romeine 8:26). Die uitkoms is dat “Hy [die Vader] wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is” (Romeine 8:27a). Die Vader verhoor altyd die gebede van die Heilige Gees en die rede is “omdat Hy [die Heilige Gees self] ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree” (Romeine 8:27b)

Gebed word gerig tot die Vader, deur die Seun, deur middel van die Heilige Gees.

———————————

As jy belangstel in meer inligting oor wat die Bybelse sê oor die voorwaardes ten opsigte van gebed, oorweeg gerus om die artikel, Die voorwaardes van gebed deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']